Dream dream dream

Ens drömmar verkar aldrig helt ta slut! Med tanke på vad för slags stjärntecken jag är (tvilling) så är jag en otroligt stor drömmare och har alltid varit. Och otrolig obestämd på typ allt. Har nya planer varje dag, ena dagen ska jag göra det ena och andra dagen byter jag planer helt och vill göra annat (så tro inte 100 procent på allt jag säger haha) . Folk runt omkring mig undrar hela tiden vad jag håller på med haha. Kan ärligt säga att jag inte själv knappt vet. Men drömmar har jag alltid haft. Och bestämde mig för att göra en liten önskelista och sakta med säkert (får ta den tid den vill) så vill jag stryka av den listan. Har aldrig varit en som har varit särskilt kräsen på ting, när det gäller livsval och är otroligt imponerad av människor som VET EXAKT vad dom vill med sitt liv. Men samtidigt tänker jag, VI MÄNNISKOR har designat detta livet efter en viss 'mall' och detta ska vi alla följa, men varför måste det vara så? Ex, allt ska vara i en och samma riktning. Efter gymnasiet ska man, studera högskola/universitet, hitta någon, förlova sig, gifta sig, skaffa barn, hus, lån, bil och sen leva 'svenssonlivet' till den dagen du dör! Inget fel med det, men så fort man inte går efter den mallen börjar folk undra 'vad fan det är du driver med i ditt liv egentligen? Ska du inte studera? Skaffa barn? Gifta dig? etc' Och det driver mig till vansinne när folk håller på. Vissa vill inte gifta sig, skaffa barn, studera etc och det ska dom absolut inte behöva göra om dom inte vill och inte heller få dåligt samvete för. Du gör det som känns bäst för DIG och ingen ska behöva ifrågasätta det, för i slutändan är det ditt liv och inte någon annans. (Nu spårade jag helt ut här haha). MEN dreams! Ja jag har dreams och här är min lilla lista!

MY DREAM LIST:

Skriva en bok (till mammas ära)

Ha en konstutställning

Bli KBT terapeut

Eget företag av nått slag

Men en sak i taget, just nu vill jag bara vara mamma till min lilla underbara (smått jobbiga just nu då han håller på och får tänder) fantastiska pojke! Hoppas ni alla får en fin tisdag! xxOnce dreams never seem to end! Considering what kind of star sign I am (twin) I am an incredibly big dreamer and always have been. And incredibly indecesive about everything. Have new plans every day, one day I'll do one thing and the other day I'll change plans completely and want to do something ells (so don't believe 100 percent everything I say haha). People around me are constantly wondering what I'm doing haha. Can honestly say that I myself hardly know. But I've always had dreams. And decided to make a small wish list and slowly check out (may take the time it takes) then I want to finish that list. Have never been one who has been particularly picky about things, but when it comes to life choices Im incredibly impressed by people who KNOW EXACTLY what they want with their lives. But at the same time, I think, WE PEOPLE have designed this life according to a certain 'template' and that we should all follow, but why does it have to be like that? For example, everything have to be accordingly. After high school, you should, study college / university, find someone, get engadged, get married, have children, house loan, car and then live 'the Swedish life' until the day you die! Nothing wrong with that, but as soon as you don't go after that template people start to wonder 'what the hell are you doing in your life really? Shouldn't you study? Have kids? Marry? etc 'And it drives me crazy when people are on about that. Some people do not want to get married, have children, study etc and they absolutely do not need to do so if they do not want to and do not have a bad conscience for it. You do what feels best for YOU and nobody should have to question it, because in the end, it is your life and not someone else's. (Now I totally traced out here haha). BUT dreams! Yes I have dreams and here is my little list!

MY DREAM LIST:

Write a book (in honor of mom)

Have an art exhibition

Become a KBT therapist

Own company of some kind

But one thing at a time, right now, I just want to be the mother of my little wonderful (little hard right now when he is on and getting teeth) amazing boy! Hope you all have a nice Tuesday! xx

Liker

Kommentarer

Skriv kommentar...
IP: 82.99.3.229