​Fördomar är negativa attityder om andra människor som inte alltid är riktigt sanna. 

Likes

Comments

​Att ha kulturell kompetens ökar möjligheten att se på sig Själv och den egna kulturen ur andras perspektiv.

Att ha kulturell kompetens ökar toleransen och förståelse för andra människor 

Likes

Comments

 socialisation är ​koder för hur man ska bete sig i olika situationer


Likes

Comments

 värderingar är hur vi värderar olika saker i livet och vad vi tycker är rätt och fel.

Likes

Comments

​Normer är:

Beteenden som ses som det ’normala’, som inte avviker Oskrivna regler för hur man uppför sig

Likes

Comments

​Ofta används kulturbegreppet för att beskriva en viss grupp människor med ett ursprung i en viss civilisation.

En civilisation är ett samhälle som är tydligt organiserat.

En civilisation har en tydlig uppsättning normer, värderingar och kulturyttringar.

En civilisation kan vara ett land, men också ett större område med mer otydliga gränser 

Likes

Comments