​"There is" oznacza "jest, znajduje się" - używamy do liczby POJEDYNCZEJ

a "there are" - "są, znajdują się" - używamy do liczby MNOGIEJ.

Aby utworzyć przeczenie, należy dodać słówko "not" po "is" albo "are".

Przenieś swój blog na Nouw - teraz możesz importować swój stary blog - Kliknij tutaj

Likes

Comments

base something on something (especially passive: The film is based on this novel.) – opierać

coś na czymś

blame something on someone – obwiniać kogoś o coś, obarczać winą kogoś

centre something on something (usually passive: be centered on) – koncentrować się na

czymś, skupić coś na czymś

concentrate something on something – koncentrować coś na czymś

congratulate someone on something – gratulować komuś czegoś

decide on something – zdecydować się na coś

depend on someone/something – zależeć od kogoś/czegoś, polegać na kimś

elaborate on something – rozwinąć temat

impose on someone – narzucać się komuś, nadużywać gościnności

insist on something/someone doing something – nalegać na, nalegać, żeby ktoś coś zrobił

pride oneself on something – szczycić się, chlubić się czymś

Likes

Comments

Gdy materiału do przyswojenia jest dużo, stosuję metodę 5 słówek: dzielę całość na 5 częściowe bloki, dzięki czemu notatki są przejrzyste, a pogrupowany materiał łatwiej się przyswaja. Kolorem zaznaczam ważne, warte zapamiętania wyrażenia.


Likes

Comments

 1. ​​Bar someone from a place - zabronić komuś wstępu
 2. Benefit from something – odnieść korzyść z czegoś
 3. Derive something from something – czerpać coś z czegoś (e.g., derive pleasure from sth)
 4. Deter someone from something – odstraszać kogoś od czegoś, powstrzymywać od
 5. Differ from something – różnić się od czegoś
 6. Distinguish one thing from another thing (also distinguish between two things) – rozróżniać
 7. jedno od drugiego
 8. Distract someone from something – rozpraszać kogoś, odciągać uwagę od
 9. Exempt someone form something – zwalniać kogoś z jakiegoś obowiązku
 10. Expel someone form a place – wydalać kogoś z jakiegoś miejsca
 11. Refrain from something – powstrzymywać się od czegoś
 12. Resign from something – zrezygnować z czegoś
 13. Result from something – wynikać z
 14. Stem from somethnig – wynikać z, mieć źródło w
 15. Suffer from something – chorować na coś, cierpieć na
 16. Translate one language from one language into another language – tłumaczyć z jednego
 17. języka na inny język

Likes

Comments

 1. ​Acquaint someone with something – zaznajomić kogoś z czymś
 2. Associate someone with something – kojarzyć kogoś z czymś
 3. Charge someone with something – oskarżać kogoś o coś
 4. Clutter with something (especially passive: The room was cluttered with boxes)- zaśmiecać
 5. czymś
 6. Coincide with something – zbiegać się w czasie z czymś
 7. Collide with something – zderzać się z czymś
 8. Comply with something – stosować się do, przestrzegać (e.g., rules)
 9. Concern with something (usually passive: be concerned with) – zajmować się czymś
 10. Confront someone with something – stawiać kogoś przed, w obliczu
 11. Confuse someone/something with someone/something – mylić kogoś z kimś / coś z
 12. kimś/czymś
 13. Cram with something (especially passive: be crammed with) – być zagraconym
 14. Deal with someone/something – uporać się z kimś/czymś
 15. Discuss something with someone – przedyskutować coś z kimś
 16. Face with something (especially passive: be faced with) – być postawionym w obliczu czegoś
 17. Ingratiate oneself with someone – przypochlebiać się komuś
 18. Meet with something (especially: meet with an accident, approval, response, criticism,
 19. difficulties, success, failure) – spotkać się z czymś
 20. Pack with something (especially in passive: be packed with) – być pełnym czegoś
 21. Plead with someone – apelować do kogoś, błagać kogoś
 22. Provide someone with something – zaopatrywać kogoś w coś
 23. Tamper with something – manipulować, majstrować przy czymś
 24. Trust someone with something – powierzyć komuś coś

Likes

Comments

Accuse someone of something – obwiniać kogoś o coś

Convict someone of something – skazać kogoś za coś

Remind someone of something – przypominać komuś o czymś

Suspect someone of something – podejrzewać kogoś o coś

Take notice of something – zwracać uwagę na coś

Likes

Comments

​Account for something – tłumaczyć coś (e.g., one’s absence)

 Allow for something (to take into consideration) – brać coś pod uwagę, uwzględnić

 Apologise for something / someone (on their behalf: Let me apologise for Jack.) – przepraszać

za coś /za kogoś

 Blame someone for something – obwiniać kogoś za coś

 Care for something / someone – troszczyć się o coś / kogoś

 Cater for something / someone – zaspokajać potrzeby, gusta

 Charge someone for something (make them pay for it) – obciążyć kogoś finansowo za coś

 Count for something (especially: I count for nothing in this company; Being rich doesn’t count

for much) – liczyć się , zdawać się na

 Earmark something for a particular use – przeznaczyć coś na konkretny cel

 Pay for someone / something – płacić za kogoś / coś

Likes

Comments

Be absorbed in something (e.g., absorbed in one’s work/a book) – być pochłoniętym czymś

Confide in someone – zwierzać się komuś

Be engrossed in something – być pochłoniętym czymś

Implicate someone in something – wciągnąć, wplątać kogoś w coś

Involve someone in something – zaangażować kogoś w coś

Result in something – prowadzić do

Specialise in something – specjalizować się w czymś

Succeed in something – osiągnąć sukces w czymś

Likes

Comments

 1. to spill your guts out - otworzyć się przed kimś
 • I'm sorry, I didn't mean to just spill my guts like that. I hope I didn't overwhelm you

 1. to have a gut feeling - mieć przeczucie
 • Jennifer's mother had a gut feeling thatsomething was wrong when her daughter wasn't home by 10 o'clock.

 1. to go with your gut - zaufać intuicji, zaufać przeczuciom, zrobić, jak podpowiada intuicja
 • If you're worriedbecause your daughter isn't home yet, go with your gut and call the police.

 1. sweat one's guts out - harować jak wół
 • I worked my guts out getting my degree.

 1. hate somebody's guts - szczerze kogoś nienawidzić
 • Don’t invite that man to the party. I hatehis guts.

 1. yell one's guts out - narzekać, lamentować biadolić
 • What are you yelling your guts out for?

 1. slog one's guts out - ciężko pracować
 • I slogged my guts out for a few yearsas a court messenger for a legal firm while I finished up my law degree, but they eventually offered me a job as anattorney.

 1. have somebody's guts for garters - rozerwać kogoś na strzępy
 • She’d have my guts for garters if she knew I’d lent you her car.

 1. kick in the guts - potężny cios
 • The news was a kick in the guts, and I haven't recovered yet. I didn't need akick in the guts like that.

Likes

Comments