Meditation & Mindfulness

Syftet med meditation är att träna upp sitt sinne och komma i kontakt med sig själv. Visualisering, avslappning, andningsfokusering och mantra är exempel på olika meditationstekniker. En meditation kan vara olika länge och se olika ut. Syftet är densamma, att komma tillbaka till nuet och bli medveten om hur kroppen, känslan och tanken mår för tillfället. Det rekommenderas ofta tjugo minuters daglig meditation för att uppnå ett rofyllt liv. Regelbunden meditation sägs ge inre lugn, sänkt blodtryck och bättre ämnesomsättning.

Mindfulness eller medveten närvaro är en vanlig variant av meditation. Det är en metod som kommer från kognitiv beteendeterapi och ayurveda. Ordet mindfulness är engelska och en översättning av det buddistiska ordet satipatthana som betyder ”det fullkomliga minnets koncentration”.

Inom mindfulness fokuseras det på att uppmärksamma nuet och bli medveten om sig själv och sin omgivning. Det handlar om att bli medveten om vad som händer i en och runt omkring en, till exempel genom att fokusera på vår andning. Det tillämpas inom mindfulness ett förhållningssätt som ska hjälpa oss att vara medvetet närvarande. Detta förhållningssätt bygger på att ha acceptans och vara ärlig för att kunna ta saker som de kommer, ha tålamod och tillit så att man inte dömer sig själv eller andra, vara nyfiken och öppen så att man förutsättningslöst kan uppmärksamma det som händer samt visa medkänsla och vara vänlig för att uppnå balans i livet.

Gillar

Kommentarer

Skriv kommentar...
IP: 82.99.3.229