Så har den första kurslitterauren lånats inför hösten.

Ett sammandrag av vad de handlar om:

Från vänster:

Creativity for Graphic Designers - Mark Oldach En bok om brainstorming, kundmöten, defining your message to selecting the best idea for your printed piece.

What is Graphic Design? - Quentin Newark Handlar om alla utmaningar som skapar design, ekonomi, etik, teknologi, teori. Anatomin: bryter ned och tittar på typografi och hur text och bilder samspelar. Det är ingen enskild ide kring hur en designer ska arbeta, denne kan vara en dela av en stor grupp eller arbeta enskilt. Boken tar upp exempel på unga designers som illustrerar hur brett och rikt yrket kan vara.

För att svara på titeln av bo ken beskrivs Grafisk Design som "It acts on our emotions, and helps us to shape how we feel about the world around us.".

Jag tycker boken verkar vara helt okej.


Design Basics for Creative Results - Bryan L. Peterson Ser ut att vara en bra bok, den mest klina på den praktiska arbetet såsom layout, balans, färger, material osv.

Vad jag lär mig från denna bok är följande:

s.9 When do I know the Idea is right? You´ve heard it said that your first idea is often your best idea. At times, I v´e found this to be true,

s.10 boken fungerar på så sätt att det är övningar i varje kapitel som är jättebra att göra för att öka förståelsen av vad som beskriv och själv få sätta det till praktik.

s.11 Format comes first

All design begin with an area of nothing but space- an empty canvas without color, type, lines, shapes, photographs or illustrations.We´ll call this defined space format.

The Four Primary Design Elements

-Lines.

-Types.

-Shapes.

-Texture.


The four Primary Design Principles

-Balance.

-Contrast.

-Unity.

-Value and Colour

Sedan har vi en + one bok som jag tycker är intressant som Daniel Gaffner tipsade om på sidan av. Den heter

Just my type - Simon Garfield

About different types and an Introduction about Steve Jobs and how he loved to create different types.

Blog using your mobile phone - One of the best blogging apps on the market - Click here

Likes

Comments

En fantastisk dokumentär av Mattias Löw om Umeås Designskola. Hur utbytesstudenter blir mottagna med en ny budgetstrategi gör att man tyvärr måste sålla bort de mest talangfulla. Fick tips att se denna dokumentär av min lärare Daniel Gaffner på Grafisk Design och jag är glad att jag gjorde det. Se så dedikerade och inriktade människor gå fullt upp i sin sak är imponerande. Och hur kinesen lugnade sina tankar och återskapade positivismen genom att göra något mer händerna, kalligrafi. Det kommer jag aldrig glömma.

Vad kan jag själv göra med händerna för att skapa lust?

-Skissa, rita, skriva brev, teater, diska, städa, laga mat, yoga. Kom ihåg det det är viktigt!

Likes

Comments

Nu är det en vecka kvar till skolstart och jag är så taggad på att börja! Under hösten kommer jag läsa följande 15p-kurser fram till 9 november:

VK: Vetenskaplig praktik: teori & metod 15hp

Genrer, texter & medieutbud 15hp

GD: Grafisk Design 1 15hp

Interatktion & Design 7,5hp

Visuell Kommunikation 1 7,5hp


Vad innebär då de olika kurserna vd kommer man lära sig?

Jag kan ju börja med att berätta vad höstens kurser kommer innebära:

VK: 

Vetenskaplig praktik & metod 15hp:

Hur vet man om någonting är sant eller falskt? Allting är som är sant ska gå att mäta tyckte man under 1900-talet. Hur högt ett berg var tillexempel. Men hur ska man kunna mäta om det är rätt med slavarbete eller inte? Det är därför ingen hållbar teori, samhällsvetenskaparna & naturvetenskaparna har olika teorier, det finns ingen allmän syn.

Kursen på 15hp är uppdelad i 3 små-kurser wii då blir det överskådligt och lätt att arbeta sig fram i:

-Vetenskaplig kunskap 3hp

Kursen går ut på att jag ska, genom litteraturstudier, tillägna mig grundläggande kunskap och teoretiska begrepp om vetenskapliga praktiker inom fältet VK & GD. Med fokus på kvalitativa och praktikbaserade metoder. Visuell Kommunikation behandlas utifrån historisk och samtida global kontext. Detta moment kommer jag skriva en hemtentamen på.

-Teori och metod i laborativ form 7hp

Praktikbaserade teorilaborationer där områdesrelevanta teorier och metoder appliceras på tre gemensamma cases med stigande svårighetsgrad. Casen har anknytning till en samtida och global kontext, samt till studenternas vardag.

Dessa laboreringar förbreds genom föreläsningar, grupphandledning.

Casen examineras efter varje avslutat case i muntlig och multimodal form.

*Multimodalitet= det fenomen som uppstår när en och samma text av något slag innehåller teckensystem av fler än ett slag, och därigenom kombinerar medietyper - såsom ljud, fotografi, text, animationer och rörliga bilder.

Case 1= 1,5hp.

Case 2= 2,5hp.

Case 3= 3hp

-Vetenskaplig undersökning 2hp och individuell uppsats 3 hp

Grupparbete där vi gör en vetenskaplig undersökning, fastställer en forskningsfråga, undersöker tidigare kunskap, planerar forskningsaktiviteter, samlar in data, sammanställer, analyserar och skriver samman till en uppsats. Sköts av grupphandledning där man sedan redovisar muntligt. Uppsatsen gör man individuellt.


GD:

Grafisk Design 1:

Delkurser:

•   Kreativa metoder (2 hp)

•   Typografi (4 hp)

•   Produktdesign/fotografi- och studieteknik (2 hp)

•   Modell- och verkstadsteknik (2 hp)

•   Introduktion till digitala verktyg (2 hp)

•   Portfolio (3 hp)


Som sagt så taggad att ge mitt allt, lägga upp lärande här och på behance. Nu kör vi!

Likes

Comments