Hur använder du din tid?

 Har du någon gång funderat på hur effektiv du är under dagens lopp? Om du jobbar på ett kontor kanske det finns en massa som skall göras och du inte hinner fundera på annat men ifall du är i samma sits som jag, och jobbar hemifrån. kan det vara bra att se över hur du spenderar din jobbtid så det inte blir en massa annat, istället för JOBB! Även fast man arbetar utanför hemmet kan det vara själv att kolla lite grann hur effektiv man är och att man använder sina egna resurser på rätt sätt. 
På många arbetsplatser har man har man i användning olika program för tidrapportering, projektuppföljning och resursplanering. Dessa hjälper till att spara både tid och pengar genom att bättre ha koll på vart arbetstimmarna tar vägen. Tror det skulle vara bra om även jag, trots att jag jobbar hemifrån, lade ner mer tid på att använda mina resurser korrekt. Det gäller alltså att se till att man under dagens lopp, strukturerar sitt arbete och att man gör det man kan göra, så bra som möjligt och sedan när de egna resurserna inte mer räcker till, ja då ber man om hjälp för att få allt gjort. Har själv lärt mig att arbeta relativt strukturerat  och det känns lätt att fokusera på det som är viktigt för stunden.

Jag är som effektivast genast på morgonen och då brukar jag svara på mail samt påbörja texter som skall skrivas. Då jobbar huvudet som allra klarast och tankarna hålls samman och allt känns bra. Tycker även att det underlättar att skriva upp saker som bör ske under dagen, under veckan och följande månad. Dessutom har jag lärt mig att planera min tid, dvs att se till att jag bokar tillräckligt med tid för olika sorters arbeten. När man stressar blir oftast mycket ogjort och man ser kanske ett sämre resultat än om man haft mera tid och kunnat fokusera bättre. Ibland har jag tio saker på gång samtidigt och då är det väldigt viktigt att komma ihåg att strukturera arbetsdagen - allt för att få ut så mycket av sig själv, på bästa möjliga sätt. 


  • 68 visningar

Gillar