Raknehaugen og Norbytjernet

#Raknehaugen #Norbytjernet #høst #akershus #jessheim #sand

Turen gikk til Raknehaugen og Nordbytjernet ettepå.

En enkel 10km tur. Det ble masse bilder underveis, håper du liker dem.
Det er jo litt artig å få vist dere noe litt historisk rundt her jeg bor.

Raknehaugen er jo litt spennende. For Rakne­hau­gen er Nord-Europas største gravhaug. Den er helt unik i sin opp­bygn­ing i denne del av ver­den. Inne i hau­gen lig­ger tre lag med tilsam­men 75000 tøm­mer­stokker i para­ply­form . Altså en stokkepyra­mide. Lik­nende byg­gverk er fun­net rundt Svarte­havet, såkalte kurgan.
Rakne­hau­gens alder har vært datert til svært forskjel­lige his­toriske epoker gjen­nom tidene. Lenge trodde man det var en konge­grav fra vikingti­den (ca år 790 til 1066).
Bli med meg på bildereisen.

Her ser du haugen i sin fulle prakt.
Les mere om raknehaugen inne på: raknehaugen.no

Etterhvert skal det settes opp en gapahuk ala langhus for de som besøker Raknehaugen på sommer og vinterstid. Bygningen blir på 3x6meter og er inspirert av langhuset som sto på Ljøgodtjordet vest for raknehaugen. Det vil bli plass til ca 20 personer under tak, med ildsted utenfor til grilling.

Da kommer vi til Nordbytjernet

Så mye og vakre farger det er nå.

Ønsker deg en fin søndag videre

Liker

Kommentarer

Skriv kommentar...
IP: 82.99.3.229