Västerländsk civilisation är bäst!

Västerländsk civilisation och kultur, med ursprung i Europa, har rönt stora framgångar genom tiderna, på gott och ont. Västerlänningar har koloniserat, erövrat, utforskat och försökt sprida sina idéer till andra kulturer.

Västerlänningar har orsakat många dödsfall bland andra folkslag, men för det mesta har det varit oavsiktligt. Indianerna på de två amerikanska kontinenterna decimerades rejält efter att spanjorerna hade anlänt. De flesta dog av sjukdomar som européer åtminstone delvis var immuna mot men som indianerna dukade under för om de blev smittade.

Ja, jag använder ordet "indian" och "indianer", för jag tycker att de är positiva ord på folkslag som levde bra liv men hade oturen att drabbas av kolonialism.

Europeisk kolonialism på andra kontinenterna har inte bara varit negativ. De koloniserade har också fått en del fördelar, som lärdomar om att bygga upp nödvändig byråkrati, effektiv ekonomi och infrastruktur. Många tidigare kolonier försöker ta efter många västerländska tankar, som marknadsekonomi och demokrati. De flesta kolonier blev självständiga för många årtionden sedan, så de kan inte med någon trovärdighet skylla dagens problem på kolonisationstiden. Problemen beror i stället på de politiker som har styrt sedan självständigheten.

Västerländsk kultur har influerats av andra kulturer, förvisso, men blandningen är unik för just västerlandet. Där finns också tankar som förefaller ganska unika för just västerlandet, från början. Som att vuxna människor ska få ha sex med vilka andra vuxna de vill, förutsatt att alla de inblandade är med på det. Eller att även kvinnor är fullvärdiga människor. För att tala om att länder ska styras sekulärt, alltså utan inblandning av vad högre makter tros vilja.

Västerlänningar uppfann den vetenskapliga metoden för att undersöka världen. En metod som har gjort att vi människor begriper mer än någonsin om universum. Västerlänningar har förvisso haft hjälp med att utforska världen av folk från andra kulturer, men då har dessa andra använt de vetenskapliga metoder som uppfanns av västerlänningar. De har lärt sig och varit lika duktiga som västerlänningar på att använda metoderna.

I dagens värld är dock vetenskapens metoder under attack från olika håll. Bland annat från religiösa fundamentalister och från de fakta- och vetenskapsförnekade klimataktivisterna.

Européer och deras ättlingar, västerlänningarna, höll visserligen på med slavhandel och använde slavar. Det är inte unikt. Det unika är att de så småningom insåg att det är fel, avskaffade slaveriet och pressade andra kulturer att också avskaffa det. Västerlandet borde inte hånas för ha sysslat med slaveri, utan hyllas för att nästan ha fått bort det från världen!

Svensk kultur är en underavdelning av västerländsk kultur. Många, främst på vänsterkanten, hävdar att det inte finns någon svensk kultur. De har fel! Visserligen har vi importerat det mesta, men det är blandningen som är unik. Dessutom är härstammar mycket av det vi har importerat från andra västländer, och hör alltså till västerländsk kultur.

Västerlandets civilisation och kultur har nog alltid varit under attack. Till exempel från religiösa fundamentalister. Det har då varit både fundamentalister som har försökt invadera Europa och fundamentalister som har verkat inifrån. Det nya i modern tid är att Europa har importerat religiös fundamentalism från andra kulturer.

Religiös fundamentalism går inte ihop med många av de västerländska idéerna, som att samhällen ska vara sekulära och att kvinnor och män ska vara jämställda. Märkligt nog, tycks vänster, som en gång var antireligiös, nu hylla importen av religiös fundamentalism från andra kulturer. Kanske tycker de att fiendens fiender är vänner? Skulle det gå så illa att de religiösa fundamentalister får makten, lär vänsteraktivisterna vara bland de första som ställs mot väggen eller muren. Och då med en exekutionspatrull framför sig.

Vänstern har ju länge angripit mycket av det som västerlandet står för. Och har så gjort ända sedan marxismen blev den nya vänstern och puttade liberalismen, den tidigare vänstern, ut i mittenfåran i politiken.

Västländer anklagas för allt möjligt, som att ha sysslat med slaveri och rasism. Ofta framförs villfarelsen att vita bara kan vara förövare av rasism, och aldrig offer för den. Villfarelse, för att det finns många exempel på att vita kan vara offer. Det mest flagranta exemplet är kanske Japan, som var rasistiskt mot andra folkslag, inklusive vita, under flera hundra år, ända till att förlusten i andra världskriget tvingade dem att sluta.

Finns raser? Att döma av många vänsterdebattörer, finns två sorters folk: Rasifierade och vita. De rasifierade borde då vara folk som hör till någon ras. Medan de vita tydligen inte hör till någon ras.

Ett vanligt argument mot existensen av raser, är att generna skiljer sig bara lite mellan olika människor med olika hudfärg. En invändning mot det argumentet, är att när vi talar om raser bland till exempel katter, hundar och hästar bryr vi oss inte om gener. Vi ser på utseende, och i viss mån även på beteende.

Vi västerlänningar ska inte alls skämmas! Särskilt för sådant som tidigare generationer har gjort och dagens generationer omöjligt kan ha någon skuld för. Den dominerande religionen i västerlandet har varit kristendomen, som har idén om att människor syndar och att synd och skuld går i arv, generation efter generation. Det är bara vidskepelse! Varje människa är bara ansvarig för det hon gör, inte för vad andra har gjort, särskilt inte innan hon föddes!

Nej, vi västerlänningar ska vara stolta för allt gott vår civilisation och kultur har gjort, både för det som nu kan kallas västerlandet och för andra kulturer och civilisationer! Blir våra idéer attackerade, ska vi försvara dem, och inte hålla med dem som attackerar! Västerländsk kultur är inte perfekt, men den är bättre än alla andra som finns och någonsin har funnits! Vi ska försvara vetenskap, demokrati, yttrandefrihet, sekularism och marknadsekonomi, för de är bra för mänskligheten!

Gillar

Kommentarer