Varför ta en fantasi på allvar?

Det enda positiva med det här inlägget är att läsare av Svenska Dagbladet i fortsättningen slipper Peter Alestigs okunniga och alarmistiska skriverier. Han har gått till en tidning som passar honom bättre, en tidning som inte verkar ha några planer på att någonsin mer skriva något sakligt om klimatfrågor. I alla fall när det tycks som om Anders Bolling har slutat att skriva om klimat. Kanske har han fått order att sluta, eftersom han skrev för sakligt?

Jag begriper inte hur någon kan inbilla sig att uppvärmning leder till mer kyla. Eller att någon kan inbilla sig att en halv grads uppvärmning skulle vara skillnaden mellan acceptabelt och katastrof.

Den som har en vätskefylld termometer utanför något fönster, har en termometer som det är svårt att ens avläsa termometern med en noggrannhet på en halv grad. Den som har en elektrisk termometer, har antagligen en termometer som visar tiondels grader, men hur säkra är de egentligen? Under loppet av minuter, kan dessa tiondelar förändras flyttas upp eller ned en del. Under loppet av ett år, varierar temperaturen med tiotals grader, i alla fall på så nordliga latituder som vi har i Sverige. Hur skulle då en halv grad kunna vara skillnaden mellan katastrof och inte?

Det enda Naomi Oreskes har visat, är att hon är en högljudd, oförskämd, ljugande och okunnig aktivist. Underligt nog hade hon tidigare en karriär som seriös klimathistoriker, där hon bland annat konstaterade att klimatmodeller inte går att lita på. Sedan slog det viss runt för henne, och hon glömde bort hur vetenskap går till.

Isbjörnarna är så "drabbade" av klimatförändringarna, att de har mångdubblats i antal de senaste 60 åren. De är ett utmärkt exempel på när prognoser har slagit totalt fel. Prognoserna har slagit totalt fel för att de bygger på felaktiga antaganden.

Vi vet att klimatet förändras enbart för att forskare har samlat in stora mängder data och analyserat dem med statistiska metoder. Klimatförändringarna är alldeles för små och långsamma för att de ska gå att upptäcka med våra sinnen, särskilt som svängningarna i väder är många gånger större och snabbare. Klimat är medelväder över en lång period, minst 30 år, och det kan våra sinnen inte uppfatta.

Ändå kommer dessa extremister bland de klimathotstroende, klimatalarmisterna, och hävdar att klimatförändringarnas effekter drabbar människor hårt. Som grund har de bland annat den ständigt upprepade lögnen att vädret blir extremare i en varmare värld. En lögn som ingen som lever i ett tempererat klimat borde kunna gå på, för den som gör det borde märka att vädret är extremare under de kalla vintrarna än under de varma somrarna.

Trots att spådomarna om tiomiljontals klimatflyktingar i verkligheten har visat sig vara noll människor som flyr från klimatförändringar, ökar klimatalarmisterna ständigt sina prognoser om hur många klimatflyktingar världen snart kommer att ha. Folk flyr helt enkelt inte från klimatförändringar, för att de är för små och långsamma för att märkas under loppet av årtionden. Folk flyr från extremväders följder, men återvänder då vanligen när följderna har mattats av och kanske försvunnit helt.

Varför ägnar sig egentligen traditionella, svenska medier år propaganda och desinformation när det gäller klimatfrågor? Vad får de ut av det? Även journalister kommer att drabbas hårt om det går så illa att drastiska klimatåtgärder blir av. Är det order från ägarna att undvika att berätta fakta och seriösa forskningsresultat? Vad får i så fall ägarna ut av det?

Gillar