Ständigt denna desinformation, ständigt denna propaganda

DN satsar stort på desinformation och propaganda när det gäller klimat. Om möjligt, har det blivit värre sedan Peter Alestig bytte från SvD till DN. Anders Bolling, som då och då kunde skriva sakligt om klimatfrågor, har inte gjort det på flera år. I alla fall inte i DN. Jag vet inte om han ens jobbar kvar där.

På senare tid har vi till exempel en artikel om skam. Den verkliga skammen är att en okunnig tonåring behandlas som om hon vore expert. En okunnig tonåring som dessutom verkligen inte har följt sin egen uppmaning att lyssna på forskarna.

Då och då kommer påståenden om att något område, som här, eller till och med hela globen, skulle vara varmare än sedan mätningarna började. Ibland till och med än "någonsin", vilket är helt absurt, då världen är ovanligt kall och inte ovanligt varm. Det är klart att det är rätt sannolikt att det är varmare än sedan mätningarna började, eftersom mätningarna började under en av de kallaste perioderna sedan den senaste istiden tog slut. Det är bra att det har blivit varmare sedan dess, inte ett problem som medierna och de klimathotstroende aktivisterna vill att vi ska tro. Att det har blivit varmare bevisar dessutom ingenting om vad som ligger bakom uppvärmningen, att uppvärmningen kommer att fortsätta eller att det är en klimatkatastrof på gång.

De klimathotstroende, fakta- och vetenskapsförnekande, aktivisterna finns främst i västvärlden. I de flesta andra länder bryr man sig inte om de tämligen ofarliga klimatförändringar som pågår. En del av dessa länder spelar med för att de hoppas på pengar från den internationella klimatfonden, eller att väst ska begå ekonomiskt självmord och öppna för mer inflytande för andra länder. Inte minst gäller det Kina, som många av västs klimataktivister inbillar sig ska börja ta till dyra och helt meningslösa klimatåtgärder. Samtidigt som det ofta dyker upp uppgifter att Kina fortsätter att bygga ut kolkraften. De klimathotstroende aktivisterna föredrar att leva i en fantasivärld, i stället för att acceptera verkligheten. Vilket egentligen är mycket märkligt. Om de slutade att förneka fakta och vetenskap, och i stället accepterade sådant, skulle de kunna sluta känna panik över ett hot som inte finns. Men det vill de inte.

Många ställen i världen har problem med vattenförsörjningen. Det beror dock inte på klimatförändringar, som klimataktivister brukar hävda, utan på att allt fler människor och boskap använder allt mer av det vatten som finns. På många ställen i världen skulle det gå att lösa genom att avsalta havsvatten, inte minst i Kalifornien som har en lång kust. Men i stället föreslås meningslösa klimatåtgärder och ransonering.

De fakta- och vetenskapsförnekande klimataktivisterna inbillar sig att det ska gå att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader, jämfört med den kalla period i slutet av 1800-talet som de kallar förindustriell tid. Samtidigt hävdar de att världen har blivit 1,2 grader varmare sedan dess. Hur har de tänkt sig att det ska gå till att undvika mer än 0,3 graders ytterligare uppvärmning? Och det oavsett vad som har orsakat uppvärmningen? Ja, om klimataktivisterna har rätt och människors växthusgasutsläpp ligger bakom hela uppvärmningen, så är det verkligen omöjligt. I klimataktivisternas fantasivärld, verkar växthusgasutsläppen med fördröjning, och redan gjorda utsläpp leder till att världen kommer att bli minst en halv grad ytterligare varmare. Och det alltså även om mänskligheten i morgon återvänder till stenåldern och slutar att använda fossila bränslen, och därmed slutar att släppa ut växthusgaser. Faktiskt kan ytterligare 0,3 graders uppvärmning bara undvikas om uppvärmningen har haft naturliga orsaker och dessa orsaker byter tecken riktigt snart!

På stenåldern fanns det några hundratusen människor eller så. Föreställ dig att nästan 8 miljarder år människor skulle försöka leva på den nivån. Du kan väl inte tro att det skulle gå väl? Det skulle inte finnas något välstånd eller någon välfärd. Matproduktionen skulle bara räcka till en bråkdel av alla människor. Utan fossila bränslen, kan maskiner inte användas i jordbruket. Utan fossila bränslen, finns inte konstgödning eller de bekämpningsmedel som tyvärr är nödvändiga att använda ibland. Jordbruket skulle kollapsa och miljarder människor svälta ihjäl.

Det behövs förresten inget återvändande till stenåldersnivå för att det ska ske. Det räcker med att återvända till 1600-talet eller så. Vilket blir fallet om vi ska försöka klara oss med bara sol, vind och vatten som energislag. Hur ska förresten några solpaneler eller vindkraftverk kunna produceras och fås på plats utan fossila bränslen? Det kommer inte ens att finnas några råvaror att bygga sådana av, eftersom gruvbrytning och transporter av materialen kräver maskiner som drivs av fossila bränslen.

De fakta- och vetenskapsförnekande klimataktivisterna borde kunna tänka. De flesta av dem, i alla fall. Men de verkar inte vilja tänka. De verkar inte vilja fundera över konsekvenserna av de åtgärder som de föreslår. Därför har de ingenting emot att verka för att mänskligheten inte ska ha någon framtid.

  • 394 visningar

Gillar