Observationer

Idag såg jag vår katt bli jagad av ett rådjur. Katten ville gå hem, men rådjuret stod i vägen för kortaste rutten. Rådjuret flyttade sig och katten tog chansen. Rådjuret såg något röra sig och försökte putta till katten med nosen. Katten hann under grinden i stängslet och klarade sig. Om jag inte hade sett det med egna ögon, hade jag inte trott på att det kan hända.

Riksdagen har bestämt att vi inte ska ha fri invandring till Sverige, utan regler för att få flytta hit och bo här. En sådan regel är att en svensk medborgare som har bott utomlands får bosätta sig här. En annan är att en utländsk medborgare som lyckas få jobb här också får bo här. Åtminstone ibland. En del märkliga fall har uppmärksammats på sistone. Utlänningar som har bott och arbetat här länge ska plötsligt utvisas på grund av några småfel som arbetsgivare har gjort sig skyldiga till.

En tredje grupp som får bo här är de som har lyckats att fly till Sverige, sökt asyl här och av Migrationsverket bedöms ha asylskäl.

Alla människor tycker inte vi ska ha reglerad invandring, tydligen. I alla fall inte för asylsökande. Det är helt OK att argumentera för att regler ska ändras eller tas bort. Fast dessa människor gör mer än så: De argumenterar för att reglerna inte ska användas. Även asylsökande som Migrationsverket har bedömt inte ska få stanna, tycker dessa människor ska få stanna ändå. I alla fall i ibland.

En viktig anledning till att vi inte har fri invandring är att välfärdsstaten aldrig skulle klara av det. Om vem som helst skulle få flytta hit och bo här, och från första dagen ha rätt ta del av all välfärd, skulle pengarna snart ta slut. Socialister och kommunister inbillar sig att stater har hur mycket pengar som helst, men det är just inbillning. I verkligheten har också stater begränsat med pengar.

De som argumenterar för amnesti åt asylsökande som har fått avslag, berättar aldrig vilka grupper i samhället som ska få mindre pengar i stället. Asylinvandring är inte lönsam. I alla fall inte på kort sikt. Första generationen asylinvandrare är olönsam. Kanske också den andra. Tar vi emot fler asylsökande, blir det mindre pengar till annat.

Det talas ibland om att politiker inte ska ställa grupper emot varandra. Men det ska politiker visst! Om en grupp ska ha mer, exempelvis för att den växer, får andra grupper mindre. Det är ofrånkomligt när resurserna är ändliga.

Det är helt OK att argumentera för att regler ska ändras eller avskaffas. Det är inte OK att argumentera för myndigheter ska strunta i de regler som styr deras verksamhet. Det är inte OK att argumentera för ökade kostnader på ett ställe och inte låtsas om att pengar och andra resurser måste komma någonstans ifrån.

Vissa saker är förvirrande. Afghaner som har kommit hit för att söka asyl, påstås ibland alla ha bott länge i Iran för att plötsligt har bestämt sig för att ta sig till Sverige. Ibland påstås de, eller i varje fall en del av dem, komma direkt från Afghanistan. De ska inte behöva återvända dit, för att det är ett farligt land, med inbördeskrig och terroristdåd. Tycker vissa. UD har mycket riktigt klassat Afghanistan som ett farligt land som folk inte bör resa till. Personligen undrar jag då om det landet kanske är farligare för folk som ser europeiska ut än för folk som ser afghanska ut? Syns det verkligen utanpå att hazarer, som beskrivs som förföljda, är just hazarer?

Sveriges nuvarande asylpolitik beskrivs ibland som om vi har lagt oss på EU:s miniminivå. Det är inte sant. Sverige ligger fortfarande över snittet när det gäller att ta emot asylsökande per capita.

Extremister av olika sorter vill dela in allt i svart eller vitt. Det stämmer aldrig. Allt är en gråskala. Invandring ger möjligheter och problem. I stället för en saklig diskussion, ser vi okvädningsorden flyga.

Vilket vi också ser när det gäller klimatfrågor. De troende kallar de med bättre kunskaper "förnekare", medan vi klimathotsskeptiker alltför ofta använder "alarmist". Alarmister finns förvisso bland de troende, men är en liten minoritet. Däremot finns knappast några klimatförnekare i denna värld. Vetenskapsförnekarna finns nästan bara bland de klimathotstroende.

  • migration
  • 2 892 visningar

Gillar

Kommentarer

Skriv kommentar...
IP: 82.99.3.229