När boten är värre än soten

Särskilt när soten inte ens existerar, utan bara är en fantasi.

Det råder i det närmaste ett linjärt samband mellan energianvändning och ekonomisk aktivitet. Minska energianvändningen och den ekonomiska aktiviteten kommer att minska ungefär lika mycket. Vilket faktiskt leder till att folk får det sämre.

Fossila bränslen står för 80-85 % av världens energibehov. Det finns inga andra energislag som snabbt kan ersätta dem. Kärnkraft kan på sikt ersätta mycket användande av fossila bränslen, men då gäller det att det bygga ut den. Sol och vind kan däremot inte ersätta fossila bränslen, på grund av fenomenen natt, moln och vindstilla.

Dessa fakta om ekonomisk aktivitet, energianvändning och energislag borde vara självklara för alla. Ändå är det många som inte begriper. De vill lösa den påhittade klimatkrisen genom att kasta in världen i en ekonomisk katastrof. Ett exempel finns här.

Halvera koldioxidutsläppen till 2030 innebär också att i stort sett halvera ekonomisk aktivitet, välfärd och välstånd till 2030. Hur skulle det kunna vara en lösning på något problem, verkligt eller inbillat? Om det nu inte anses vara ett problem att människor lever för länge, har för bra hälsa, ja, har det för bra över huvud taget?

FN:s generalsekreterare ljuger dessutom. Det finns absolut ingen tydlig forskning om hur mycket koldioxidutsläpp påverkar klimatet. Forskningen spretar åt olika håll, från i stort sett ingen påverkan (exempelvis Richard Lindzéns forskning), till flera graders global uppvärmning för en fördubbling av koldioxidhalten. Jag begriper inte alls hur det sistnämnda ska gå ihop med den lilla uppvärmning som faktiskt har skett sedan slutet av 1800-talet.

Länder som Ryssland, Kina och Indien kommer naturligtvis inte gå med på förödande åtgärder för att bekämpa ett problem de ländernas ledare vet inte existerar. Andra länder kanske försöker, men de politiker som börjar att förstöra för sina befolkningar, kommer naturligtvis att bli bortröstade i nästa val. Det är på grund av den insikten som många klimathotstroende aktivister propagerar för en "paus" i demokratin. En paus som de säkert har tänkt sig ska bli permanent.

Svenska medier ljuger ständigt om klimatet. Detta ljugande orsakar ångest hos vissa av dem som tror på lögnerna. Bland de drabbade finns barn. I stället för att uppmana medierna att sluta ljuga, uppmanar då psykologer politikerna att ta till åtgärder som förstör barnens framtid. Otroligt! De fantasivärldar som skapades av författare om Kafka och Orwell håller på att bli den verkliga världen nu.

Borde inte psykologer kunna skilja på verkliga och inbillade hot? En del av deras yrkesutövning går väl ändå ut på att ta hand om personer som oroar sig för inbillade hot?

En stor del av de landområden som hör till Arktis, hör också till Ryssland. Är det då så konstigt att landet vill vara en dominerande makt i Arktis?

Ryssland har naturligtvis en hundraprocentig kontroll över Nordostpassagen, eftersom den passerar nästan helt genom hav som ligger norr om ryskt territorium. Det går i och för sig att försöka ta sig fram utanför ryskt territorialvatten, men det lär bli svårt utan hjälp av ryska isbrytare.

Ny är Nordostpassagen absolut inte. 1878-80 ledde Nordenskiöld en expedition som tog sig igenom passagen. På 1930-talet, började Sovjetunionen att använda den. Då, som nu, behövdes hjälp av isbrytare för att ta sig fram. 1940 hjälpte sovjetiska isbrytare den tyska hjälpkryssaren (i praktiken ett piratfartyg) Komet att ta sig igenom Nordostpassagen, och fram till Stilla havet.

Trots att Nordostpassagen länge har använts, uttalar sig somligt som om det vore något helt nytt. Ta reda på fakta intresserar dem visst inte, när de misstänker att fakta strider mot deras förutfattade meningar.

Det är ju typisk för de klimathotstroende aktivisterna att förneka fakta och vetenskap. De vill inte veta av sådant, för då tvingas de ifrågasätta sina åsikter.

Gillar

Kommentarer