Regeringen har bestämt att värnplikten ska återinföras. Det finns många bra argument både för och emot värnplikt. Jag finner det svårt att bestämma vad som är bra och dåligt i det fallet.

Alternativa fakta har nu kommit att bli synonymt med lögn. Men innan Trumps administration började använda begreppet, fanns det faktiskt som juridisk term. Då med bokstavlig betydelse. Det är fakta som är ett alternativ till de som dittills hade lagts fram i rätten. Det är så med fakta, att de kan peka åt olika håll och stödja olika synpunkter.

Flygskatten debatteras mycket just nu. För eller emot? Bra eller dåligt?

Flygskatten beräknas kunna minska koldioxidutsläppen med upp till 200000 ton. Att jämföra med de 36 miljarder ton som mänskligheten beräknas släppa ut varje år. Flygskattens bidrag blir då en felräkning, en så liten påverkan att den är meningslös.

Fast vad bryr sig klimataktivister om mening, verkan och kostnad för olika åtgärder? De struntar i hur mycket det kostar och om det har någon effekt. Huvudsaken är att något alls görs, menar de.

När jag räknar i IPCC:s lista över författare i den senaste omgången rapporter, får jag det till 838 författare från 69 länder. Jag kan ha räknat fel på en eller två. Men i alla fall inte på 2200 författare och 81 länder.

Henrik Brundin från Vi-skogen och Mattias Goldmann från Fores hävdar att 3000 klimatforskare från 150 länder var med om att skriva IPCC:s senast rapport. De två tycks tro att det var en rapport i stället för tre (+ en sammanfattning för varje), en för varje arbetsgrupp. De verkar ha fantiserat ihop hur många personer och länder som var inblandade.

Jag har inte kollat hur många av de 838 som är klimatforskare. Det är knappast allihop. Och de är inte 3000 stycken.

De två sprider sina insändare och debattartiklar till massor av svenska tidningar. Ibland skriver de tillsammans och ibland var för sig. Alltid är faktafelen många och påståenden tveksamma eller helt fel. De är typiska klimataktivister, med mycket åsikter och inga kunskaper.

De är oroade för svenska tidningar skriver allt mindre om klimatförändringar och att "klimatskeptiker" (Vilka som nu skulle vara skeptiska till att klimat existerar?) får alltmer utrymme. Hela 6 % nu. Oj då! Vad de två inte lyckas fatta, är att klimathotsförnekare är människor som skaffar sig kunskaper först och åsikterna sedan, baserat på kunskaperna. Medan klimataktivister skaffar sig åsikter och sedan inte har en tanke på att skaffa sig några kunskaper.

Det är tänkt att jag i fortsättningen ska skriva på Klimatupplysningen ungefär en gång i månaden.

Blog using your mobile phone - One of the best blogging apps on the market - Click here

Likes

Comments