Kyrkoval, varför?

I morgon anordnar Svenska Kyrkan val. Varför då?

Svenska Kyrkan är inte längre statskyrka. Den borde vara, och betrakta sig, som en organisation som alla andra. Varje lokalorganisation, alltså församling, borde ordna årsmöten dit alla medlemmar är välkomna och där en styrelse utses. Eventuellt utses där också delegater till högre organ, eller så har styrelsen uppgift att utse sådana. Så går det till i andra organisationer. Så varför inte i Svenska Kyrkan?

I stället håller den på med regelbundna val, alldeles som den vore en stat i staten. Och en kommun i kommunen och ett landsting i landstinget. Den beter sig som en parallell, politisk organisation.

Politik är vad den alltmer kommit att ägna sig åt. Svaret på medlemstappet har dels varit att försöka bli en så allmän religiös sammanslutning att också de som bekänner sig till andra religioner än kristendomen ska känna sig välkomna. Dels har det handlat om att bli en organisation som tar ställning i politiska frågor, och det nästan alltid utifrån ett vänsterperspektiv.

Svenska Kyrkan har till exempel med hull och hår anslutit sig till den senaste av de moderna religionerna: Klimathotstron. Liksom alla nya religioner har klimathotstron också politiska ambitioner. Politiska ambitioner som verkar hämtade från marxistiska skrifter. Kapitalism och marknadsekonomin ska bort. Helst demokrati också. In ska global världsregering och planekonomi. Att de två sistnämnda kallas något annat kan bara lura den som vill bli lurad.

Alla religioner vill ha politisk makt från början. Först i vår sekulariserade västvärld, har en av de äldsta världsreligionerna, kristendomen, tvingats bort från mycket av den politiska makten i västvärlden. Medan andra inte har lyckats skaffa sig någon märkbar politisk makt. Än i alla fall.

Förr var det de fattiga som skulle räddas genom de marxistiska idéers genomförande. När praktiska försök visade att idéerna inte alls gynnar de fattiga, förlorade marxismen anhängare. I och med Sovjetunionens kollaps, kollapsade också marxismen.

För att strax återkomma under annat namn och med det påstådda målet att rädda klimatet, miljön och planeten.

De siamesiska tvillingarna socialism och kommunism visade sig kunna erbjuda bara brist på frihet, inflytande, välstånd och nödvändiga vardagsvaror. För alla utom för en liten maktelit. Föreslagna klimatåtgärder kommer att få samma resultat, om det går att så illa att de genomförs. Det går inte att ha demokrati med en politik som gör att i stort sett alla får det sämre.

Det är föga förvånande att partier till vänster ställer upp på klimathysterin. Men varför gör de fyra partier som tills nyligen var Alliansen det? Och varför håller sig inte Svenska Kyrkan till den religion som den grundades för?

Gillar

Kommentarer