Ifrågasätt DN:s desinformation!

De ansvariga på DN har insett att jag gång på gång kan avslöja att deras falska skriverier om klimatet är just falska. De började med att se till att jag inte får kommentera de artiklar som länkas på DN:s Facebooksida. De har fortsatt med att stänga av mig från Ifrågasätt. Visserligen används Ifrågasätt av flera svenska tidningar för att till synes tillåta kommentarer av många artiklar, debattartiklar och insändare. Men det är DN som är störst av dessa tidningar och det är nästan bara på DN:s sajt jag har fått kommentarer borttagna med falska påståenden om att de bryter mot kommenteringsregler, fast de inte gör det. De innehåller bara fakta och sanningar som klimataktivister inte vill veta av.

De många borttagna kommentarerna, har nu lett till att mitt konto på Ifrågasätt är blockerat. För att jag påstås ha brutit mot kommenteringsreglerna. De kan ju inte erkänna att det egentligen handlar om att censurera det som klimataktivisterna, inklusive medarbetarna på DN, inte vill veta av.

Vad ska de hitta på för att hindra mig från att kommentera här? Eller de kanske inte bryr sig, för de anser att läsarna är för få?

En av kommentarerna jag felaktigt fick borttagen, handlar om raset i Himalaya nyligen, ett ras som påstods bero på att en glaciär har börjat att smälta på grund av uppvärmningen. Jag påpekade då bland annat att en glaciär på sju kilometers höjd inte kan smälta, för att det alltid är för kallt där uppe. Jag påpekade också att klimataktivister skyller det mesta dåliga som händer numera på klimatförändringar. Det var väl den sanningen som var för mycket för censorerna på Ifrågasätt.

DN har nu skrivit om raset igen, och skyller nu på något annat än en kollapsande glaciär. Jag kan bara läsa ingressen, men även nu ska det skyllas på klimatförändringar, trots att de omöjligt kan ligga bakom. Det behövs tio graders uppvärmning eller mer för att kunna börja smälta snö och is på den höjden. Så mycket uppvärmning har verkligen inte skett, vare sig i Himalaya eller någon annanstans. Så mycket uppvärmning spår inte ens klimatmodeller inom en överskådlig framtid. Då har nästan alla klimatmodeller ändå för snabb uppvärmningstrend jämfört med verkligheten.

Ändå sedan klimatmötet i Paris 2015 slutade, har svenska medier kört med desinformationen att kalla Parisöverenskommelsen för Parisavtalet. Juridiskt är det en hel del skillnad på överenskommelse och avtal, till exempel vad gäller möjligheten till skadestånd om någon part bryter mot det överenskomna respektive avtalade.

Redan när överenskommelsen skrevs på, lovade Kina att fortsätta öka sina koldioxidutsläpp till 2030, och sedan kanske börja minska. I alla fall minska i förhållande till energianvändningen. Kinas ledare har sedan upprepat löften av ungefär samma sort. Vilket har fått klimathotstroende aktivister att hävda att Kina nu minsann är med på tåget och tänker börja med klimatåtgärder. De har då ignorerat att Kina bygger många nya kolkraftverk inom landets gränser och hjälper till att bygga sådana i andra länder, främst i Afrika.

I slutet av sin presidentperiod, såg Trump till att USA lämnade Parisöverenskommelsen. En överenskommelse som förresten, enligt Björn Lomborgs beräkningar, kostar astronomiska summor och minskar den globala uppvärmningen med hundradels grader, omätbart lite. Förutsatt att de avgivna löftena kommer att hållas, vilket för de flesta länder knappast är troligt när politikerna inser att Lomborgs beräkningar är korrekta.

Det viktigaste USA ska bidra med i Parisöverenskommelsen, är pengar till den internationella klimatfonden. De flesta länder har ändå makthavare som begriper att inga oroande klimatförändringar sker, eller är på gång. Men tanken på att få pengar från en internationell klimatfond får dem ändå att låtsas vara med på tåget.

Med Trump som president, levererade inte USA några pengar till den klimatfonden. Biden har nu en ny president, som tänker slösa bort just astronomiska belopp på klimatåtgärder. Han har återanslutit USA till Parisöverenskommelsen, vilket DN:s fakta- och vetenskapsförnekande ledarsida kommenterar.

Den ledarsidan kör också det ständigt upprepade påståendet att fattiga länder har drabbats hårt av klimatförändringar. Ett påstående som ofta förekommer i varianten att fattiga länder drabbas hårdast av klimatförändringar.

Vilka fattiga länder då, undrar jag? Vi matas ständigt med påståendet att uppvärmningen är snabbare i Arktis än i genomsnitt för världen. Ett påstående som är korrekt. Vad som dock utelämnas, är att när världen kyls av, går det också snabbare i Arktis än genomsnittet för världen.

Vilka fattiga länder finns då i Arktis, så att de kan drabbas hårdast av klimatförändringar? Grönland, kanske? Men det är inte ett självständigt land, utan en självstyrande region som hör till Danmark, ett av världens rikaste länder. Annars har vi USA, Kanada, Ryssland, Finland, Sverige och Norge som arktiska länder. Inget av dem är känt för att vara ett fattigt land.

I verkligheten, utanför de klimathotstroendes aktivisternas fantasivärld, finns de där fattiga länderna, hårt drabbade av klimatförändringar, inte. De fattiga länderna återfinns huvudsakligen i, eller i närheten av, tropikerna. Tropikerna har mindre klimatförändringar än genomsnittet för världen. Exempelvis, när världen går in och ut ur en istid, förändras temperaturen i tropikerna med ungefär en grad. I delar av Arktis och Antarktis kan det röra sig om tio grader.

Visserligen drabbades Mocambique av två tropiska cykloner på bara några månader häromåret, men det vara otur, inte klimatförändringar. Generellt, har det inte blivit fler tropiska cykloner och förväntas heller inte bli det i en varmare värld. Vilket bland annat framgår av IPCC:s senaste vetenskapliga sammanfattning, The Physical Science Basis, från 2013.

Den enda bevisade effekten av mer koldioxid i atmosfären, är att världen blir grönare, vilket bland annat NASA:s forskning har visat. Inte grönare i miljöflumsvariant då, utan grönare som i mer växtlighet. Mer växtlighet som bland annat gynnar just fattiga länder. Det är även mer växtlighet i form av ökande skördar, vilket FAO:s statistik sedan 1961 visar. Just de ökande skördarna beror också på andra, men visst har mer koldioxid bidragit.

Jag har sett somliga klimataktivister försöka "skylla" den allt mer grönskande världen på att det har planterats mycket skog i framför allt Indien och Kina. NASA:s karta visar dock att det har blivit grönare nästan överallt där det inte är för kallt för gröna växter. De flesta öknar har krympt, vilket också borde gynna fattiga länder.

DN:s skriverier om klimatet, visar på vad klimathotstroende ständigt ägnar sig åt: Förnekande av fakta och vetenskap. Fakta och vetenskapliga resultat visar att inga onormal och ovanliga klimatförändringar pågår, samt att föreslagna klimatåtgärder bara är slöseri med pengar och inte kommer att minska den globala uppvärmningen på något mätbart sätt. Det struntar aktivisterna i. De vill inte veta av fakta och vetenskap, och de vill inte att folk som ännu inte tror ska få vetskap om fakta och vetenskap. Därav censuren, personangreppen och förolämpningarna.

Och hoten. Tidigt en morgon häromdagen, ringde en anonym klimataktivist och hotade att slå in tänderna på mig. Det visar vilka som befinner sig på den onda sidan i den här debatten.

Gillar

Kommentarer