Håller de på än?

Det är lördag eftermiddag. Klimatmötet i Warszawa skulle ha avslutats i går kväll. Men inget slutdokument verkar klart. Sitter de där fortfarande och pratar om dyra meningslösheter? Eller har deltagarna i smyg packat ihop och åkt hem? Vilket i de flesta fall innebär flugit hem. Flyga ska ju alla sluta med, i det heliga klimatets namn. Utom en liten elit, som är mer jämlik än alla andra. Den värsta skribenten på Sveriges värsta ledarredaktion, alltså Eva Franchell, har kommenterat frånvaron av överenskommelser i Warszawa. Hon tycker att mötet skulle kunna bli en film. Som The Day After Tomorrow, där kalla luftmassor från stratosfären rasar ned och kyler av jordytan. Vilket är fysikaliskt omöjligt. Om luftmassor från stratosfären alls kunde rasa ned till jordytan, skulle de värmas så mycket på vägen så att de skulle värma jordytan. Det är inte bara temperaturen som är låg uppe i stratosfären, utan också trycket. På vägen ned skulle luften pressas ihop. Det har väl varit känt sedan 1600-talet att när gas pressas ihop blir den varmare. De flesta känner nog till det, men inte manusförfattare i Hollywood, tydligen. De påståenden som har lett till att 10000 personer alls träffas i Warszawa för att komma överens om åtgärder som de tror stoppar klimatförändringar, bygger på ungefär lika skakig grund som händelserna i The Day After Tomorrow. Till skillnad mot luft från stratosfären som fortfarande är kall när den når jordytan, är en klimatkatastrof orsakad av växthusgasutsläpp visserligen möjlig. Men absolut ingenting i den verkliga världen tyder på att den är på väg eller att den är ens marginellt sannolik. Vi har sett en global uppvärmning på 0,7-0,8 grader på 160 år. Det finns absolut ingenting oroande i det. Vi har sett uppvärmningen stanna av de senaste 15, 16, 17 åren. Det kan bara oroa de klimathotstroende, som hade förväntat sig att uppvärmningen skulle accelerera, inte stanna upp. Vi har sett havsytan stiga långsamt och i en takt som innebär få problem med att hinna anpassa sig. Framför allt innebär det inga som helst problem för korallöar, som i praktiken flyter på havsytan och bara skulle kunna dränkas om havsytan stiger flera gånger snabbare än de senaste 160 åren. Extremväder, som torka och stormar, har knappast blivit vanligare eller intensivare de senaste årtiondena, vilket till och med IPCC har tvingats att erkänna. Det har blivit färre riktigt kalla dagar, vilket är bra eftersom kyla dödar många människor varje år. Det har blivit fler extremt varma dagar, men värme är lättare att skydda sig mot än kyla. En liten uppvärmning är bra för det mesta av livet. En ökning av koldioxidhalten i atmosfären är bra för de gröna växterna. Oavsett om koldioxidutsläppen har bidragit till någonting av den globala uppvärmningen, eller inte, så har de i alla fall bidragit till att världen har blivit grönare och till jordbrukets ökade produktivitet. Utsläppen av växthusgaser har inte lett till att ovädren, typ tyfoner, har blivit vanligare och kraftigare. Det går att definitivt säga att de rika länderna inte hade någon skuld i den tyfon som nyligen drabbade Filippinerna. Ja, de har ingen skuld heller i andra väderrelaterade naturkatastrofer som inte har blivit vanligare. Det är svårt att förutsäga tyfoner och orkaner. Antagligen för svårt. Däremot går det att upptäcka dem tidigt, så att människor i stormarnas väg kan evakueras. Vilket också skedde i Filippinerna, även om det inte räckte för att helt slippa dödsoffer. Som DN:s Anders Bolling har påpekat, skulle en lika stark tyfon över Filippinerna för 40 år sedan har inneburit många gånger fler döda. Dels fanns inte samma teknik för att tidigt upptäcka stormar. Dels har landet blivit rikare och har bättre råd att skydda sina medborgare. Kolkraft är det smutsigaste energislaget. Likafullt är företrädare för kolindustrin inte några ensidigt onda personer. Kolkraften ger också värme och el, som människor skulle ha svårt att klara sig utan. Kolkraft har både positiva och negativa sidor. Det är obevisat att koldioxidutsläppen hör till de negativa. På Göteborgspostens debattsida, skriver företrädare för Jordens Fiender Vänner om klimatmötets påstådd misslyckande. Som vanligt när sådana människor skriver debattinlägg, utger de sig för att vara tankeläsare. De påstår ju att "klimatforskarna med allt större enighet visar på ett aldrig tidigare skådat hot mot mänskligheten", fastän nästan inga klimatforskare har påstått något om ett aldrig tidigare skådat hot. De flesta klimatforskare håller tyst om vad de tror och tycker, men för tankeläsare är det ju inga problem. Hur skulle klimatforskarna kunna visa större enighet, när till och med IPCC har ökat sina osäkerhetsmarginaler igen? 2007 minskade de och nu har de ökat igen. Dessutom publiceras det allt fler vetenskapliga artiklar som tyder på att klimatkänsligheten är låg. Vilket översatt till vardagsspråk innebär att att sannolikheten är liten för att det finns ett klimathot. Det är sådana artiklar som fick IPCC att sänka den lägre gränsen för osäkerheten i klimatkänslighet. För att inte helt ta död på klimathotet, behölls dock den övre gränsen. IPCC hävdar nu (igen) att en fördubbling av koldioxidhalten ger en uppvärmning på 1,5 till 4,5 grader. Baserat på vetenskapliga undersökningar de senaste åren, är den övre halvan av intervallet ytterst osannolik, medan den undre gränsen nog borde sänkas ytterligare. Alla seriösa människor som har satt sig in i frågan vet i själva verket att det inte finns några rimliga anledningar att börja minska utsläppen av växthusgaser de närmaste årtionden. Det är obevisat att problemet existerar och även om det existerade, skulle lösningen att avindustrialisera världen vara värre än problemet med stora klimatförändringar. Men seriösa människor som satt sig in i någon miljöfråga verkar inte finnas i någon av dagens miljöorganisationer. På DN debatt, skriver Åsa Romson och Isabella Lövin från Miljöförstörarpartiet att EU måste göra sina medborgare 60 % fattigare fram till 2030. Vad nu det ska vara bra för. Det förhindrar inga klimatförändringar och hjälper inte folk i andra världsdelar. Australien har fått en regering som har genomskådat klimatbluffen och inte ställer upp på några meningslösa åtgärder för att stoppa ett hot som inte finns. Eller skicka vanliga biståndspengar under sken av att det är klimatbistånd. Australien drabbas hårt av klimatförändringarna, påstår miljöförstörarna miljöpartisterna. Vad har då IPCC att säga om det, till exempel i den specialrapport om extremväder som publicerades våren 2012? Jo, där står att kostnaderna för naturbränder i Australien visserligen har ökat, men inte att det beror på klimatförändringar. I stället skylls ökningen på att människors egendomar har blivit mer utsatta och på att människor har blivit rikare. En verklig ökning av naturbränderna lämnas som en spådom om vad som ska hända i verkligheten. IPCC nämner inte varför människors egendomar skulle ha blivit mer utsatta. Här kan jag infoga att det sannolikt beror på miljöflum. Ett miljöflum som säger att skogen ska bevaras genom att varje träd och buske bevaras. Gallring av skogen får inte förekomma, enligt den religionen. Resultatet? Jo, när en brand väl startar har den massor av bränsle och bli i stort sett ostoppbar. Allting som kan brinna upp, blir lågornas rov. Vilket inkluderar människors egendom. Till det kommer att det verkar bli allt mer populärt att slarva med elden ute i naturen, eller till och med anlägga brand med flit. När det gäller torka och Australien, nämner rapporten att nordvästra delen är mindre drabbat än tidigare. Torrperioder har blivit ovanligare och mindre intensiva. Det är förvisso en klimatförändring, men en bra sådan. Romson och Lövin har alltså inget stöd från IPCC när de påstår att Australien, än så länge, är hårt drabbat av klimatförändringar. Förslaget att minska växthusgasutsläppen i EU med 60 % på bara 17 år är naturligtvis ingenting annat än ett förslag på att ordna till en ekonomisk kollaps i EU:s medlemsländer. Några energislag som på 17 år kan ersätta 60 % av de fossila bränslena finns inte. En storsatsning på kärnkraft skulle i och för sig kunna ersätta mycket fossila bränslen fram till 2030, om den inleds nu. Fast miljöhatarna miljöpartisterna är ju motståndare till kärnkraft också. Sol, vind och biobränslen är verkligen ingen långsiktig lösning på framtidens energiförsörjning. Två av dem har till och med övergetts tidigare, men miljöpartister kan väl ingenting om historia. Europas skogar, alltså råvaran till biobränslen, räddades en gång av fossila bränslen. Med stenkol i stället för träkol, behövdes inte så många träd. Med kol, olja och naturgas för uppvärmning i stället för ved, behövdes ännu mindre träd. Vad miljöpartisterna vill är tydligen att avskoga Europa. Vindkraften övergavs ungefär samtidigt som träkolen. Väderkvarnar är ju dåliga jämfört med alternativen. De användes bara där det var långt till vattendrag och ont om muskelkraft. Väderkvarnar är det värsta tänkbara sättet att försöka producera el. Sedan må man bygga dem hur stora som helst och i vilka material som helst. De är ändå värdelösa elproducenter. Det går bra med 45 % förnybar energi i länder som Norge och Sverige, med många floder att bygga ut för vattenkraft. De flesta länder har inte så mycket floder som går att bygga ut. De kan inte bygga ut till 45 % förnybar energi, utan att det blir ineffektivt, dyrt och leder till skogsskövling. Energieffektivisering kan vara bra, ibland. Men var finns de tekniska och ekonomiska analyserna att det är fysikaliskt och tekniskt möjligt att energieffektivisera med 40 % i EU? Och att det, om naturlagarna tillåter det, är ekonomiskt lönsamt? Det är till exempel inte värt att satsa 10 miljoner på att energieffektivisera ett hus, om det bara sparar energi för 100000 under husets förväntade, fortsatta existens. Fast miljöflummarna funderar visst aldrig över ekonomin när de kommer med sina förslag. Eller om naturlagarna sätter stopp för att genomföra förslagen. Stoppa vansinnet! Det är slagordet som är värt att komma ihåg från klimatmötet i Warszawa. Stoppa vansinnet med en ändlös rad av klimatmöten som diskuterar vansinnigt dyra och nästan säkert verkningslösa åtgärder för att lösa ett problem vars existens är obevisad och som blir allt mer osannolikt för varje ny vetenskaplig undersökning om hur det står till med klimatet i den riktiga världen.

Gillar

Kommentarer

Skriv kommentar...
IP: 82.99.3.229