Den listiga vänstern

Vänstern är bra listig med att hitta på finurliga formuleringar och på att sprida myter som om de vore sanningar. Dessutom har de ju hjälp av att en överväldigande majoritet av journalisterna själva är vänster och gärna sprider slagorden.

Några exempel:

Klyftor finns i bergstrakter och i citrusfrukter. Ta någon statistik över ekonomi, till exempel inkomst eller förmögenhet, och där finns däremot inga klyftor alls. Där hittas en viss variation, förmodligen ganska normalfördelad. Så banne mig att där finns något som kan kallas klyftor. Ändå har vänstern framgångsrikt spridit myten om att där finns klyftor som måste överbryggas och åtgärdas.

Sverige tillåter privata företag att utföra välfärdstjänster inom till exempel vård, skola och omsorg. Företagen får betalt av landsting och kommuner, av skattepengar alltså, för att bedriva verksamheten. De får vanligen betalt för antalet kunder, som antalet elever eller antalet patienter. Det finns ingen möjlighet att dessa företag kan göra några obegränsade vinster. Intäkterna är i allra högsta grad begränsade, och utgifterna är ofta svåra att minska. Över 90 % av välfärdsföretagen har dessutom färre än 20 anställda. Ändå har vänstern framgångsrikt spridit myten att det handlar om jättekoncerner som gör obegränsade vinster och stjäl skattebetalarnas pengar.

Vänstern sprider myten om att ökat skattetryck alltid leder till ökade skatteintäkter medan minskat skattetryck alltid leder till minskade skatteintäkter. Fast bara för skatter på företag och löner. För skatter på till exempel tobak, alkohol och drivmedel, skulle inte ens vänstern komma på den tanken. Där gäller att skattesatser höjs för att minska användandet och därmed också skatteintäkterna. Trots bristen på logik och trots att praktisk erfarenhet visar att myten är falsk, fortsätter den att leva och frodas.

Vänstern, dit också miljöflummarna hör, framgångsrikt spridit myten att vädret blir bara mer och mer extremt. Statistik och experter berättar om oförändrade eller minskande trender i sådant som översvämningar, antal orkaner och orkaners styrka, men det hjälper inte. Myten fortsätter att spridas.

Vänstern hävdar både att de fattiga drabbas värst av klimatförändringar och att klimatförändringarna är störst i Arktis. De två påståendena går inte ihop. Bor de fattigaste i världen i Arktis, kanske? Ändå används de två påståendena ständigt som argument för att det behövs snabba och kraftfulla klimatåtgärder.

Gillar

Kommentarer

Skriv kommentar...
IP: 82.99.3.229