De modiga

I dagens västvärld är det modigt att ifrågasätta det miljöflum som får så stor uppmärksamhet i medier och har så stort inflytande på politiker och politisk korrekt tänkande. Risken är stor att det blir fördömanden av miljöaktivister och medier. Två som vågar är i alla fall Petter Claesson från Givewatts och Kjell Jansson från Svensk Energi. De vågar ifrågasätta att Earth Hour är en meningsfull manifestation och att el är dåligt. Helt vågar de ändå inte. De konstaterar att bristen på el är ett större problem i världen än användandet av den. Att fotogenlampor och öppna eldstäder med kol eller ved är ett problem. Men de vågar inte dra slutsatsen att på många håll i världen skulle byggande av kolkraftverk, förhoppningsvis med bra rening, vara ett rejält framsteg jämfört med dagens läge. Det är bättre att kolet eldas centralt i en stor anläggning än att det eldas lokalt, på små eldstäder. Det är definitivt bra för miljön och hälsan om folk slutar att hugga ned träd och elda ved på små eldstäder och i stället börjar laga mat på elektriska spisar. Visst är el från solpaneler bättre än ingen el alls. Till och med el från vindkraftverk kan vara bättre än ingen el alls. Om det bara handlar om att ladda batterier i alla fall. Och batterierna sällan behöver användas. Kontinuerliga leveranser av el är ännu bättre än sporadiska. Kärn-, kol- eller gaskraftverk kan ge dessa kontinuerliga leveranser. Och alla dem är miljöflummarna motståndare till. De vill avveckla dem som finns och att inga nya byggs, vare sig i rika eller fattiga länder. Earth Hour är mer än en meningslös manifestation. Det är en farlig manifestation. Det är en manifestation som står för bakåtsträvande, att politiker ska fokusera på fel saker, att fattiga ska förbli fattiga och utan tillgång till billig och kontinuerlig energi. Det finns ingen anledning att delta i Earth Hour. Delta i stället i en Light Hour, och tänd så många ljus som möjligt för att protestera mot dessa människo- och miljöfientliga miljöflummare. Det är ju bara en timme. Den elen kan vi ha råd att slösa bort för en god saks skull.

Gillar

Kommentarer

Skriv kommentar...
IP: 82.99.3.229