Bilar är onda?

Det görs många försök att bevisa är onda. Och visst leder de till en del dåliga saker, som att människor dör i bilolyckor. Å andra sidan står bilar för transporter av personer och material och det är transporter som skulle vara svåra att ordna på annat sätt. Häst och vagn är ju en möjlighet, men hästarna ska ha mat och skiter bokstavligt talat en massa. Luftföroreningar kan vara farliga. Mer så innan katasylatorer blev standard. Mindre nu. Det senaste försöket att bevisa att luftföroreningar från bilarnas avgaser fortfarande är farliga, berättar DN om idag. Det är ju rätt allvarligt om det är sant att luftföroreningarna skadar barnens lungor. Fast är det sant då? Det finns några tveksamheter i artikeln. En är kombinationen av påståendet att barn som utsätt för luftföroreningar under första levnadsåret riskerar att få sämre lungfunktion och påståendet att resultaten (av till exempel enkäter) har jämförts med halterna av föroreningar vid barnens dagis, skolor och bostäder. Barn går ju inte i skolan under sitt första levnadsår! De flesta går inte i dagis heller. Få dagis accepterar barn under ett år. Det första året förväntas föräldrarna vara hemma med barnen, eller eventuellt få mor- eller farföräldrar att ställa upp. Vidare är 1900 barn en väl liten grupp för att få fram statistiskt säkra resultat. Och den påstådda, nedsatta lungfunktionen var bara 3-4 % "överlag". Betyder "överlag" att alla barnen hade nedsatt lungfunktion? Hur kan forskarna veta det, om ingen kontrollgrupp fanns? Någon kontrollgrupp nämns inte. Eller menas med "överlag" bara de av barnen i gruppen av 1900 som utsatts för mest luftföroreningar? Det verkar vara väl stor risk att den funna, nedsatta lungfunktionen på 3-4 % kommer från annat än luftföroreningar, till exempel ren slump. Resultatet ser inte alls imponerande ut. Fast mer forskning behövs väl om det, som det ofta brukar stå i slutet av vetenskapliga artiklar.
  • medicin
  • 21 visningar

Gillar

Kommentarer

Skriv kommentar...
IP: 82.99.3.229