Onsdag

Självbild | Självkänsla | SjälvförtroendeSjälvbild
Den viktigaste relationen du kommer att ha i ditt liv, är den du har med dig själv. Fungerar inte den så är det svårt att få andra relationer att fungera. Det är viktigt att du lär känna dig själv, accepterar det du ser och sedan gör något åt det du vill förändra.

Din inre bild
Din självbild är en sammanfattning av hur du ser på dig själv. Den beskriver alla delar av din personlighet och ditt sätt att förhålla dig till omvärlden. Även om du inte vill eller kan se det, även om bilden kan vara otydlig och svårfångad så har du i ditt inre en väldigt exakt bild av vilken slags person du är och vad du kan.

Självförtroende
Självförtroendet är uppfattningen som du har om din egen förmåga inom olika områden. Självförtroendet kommer med dina prestationer. Du kan känna stort självförtroende i vissa situationer och inget alls i andra.

Självkänsla
Självkänslan har med din känsla för dig själv att göra. Den är grunden för dina tankar om dig själv. Självkänslan växer sig stark genom att du blir sedd och bekräftad och utvecklas genom din uppfattning att du duger som du är. Den påverkas inte nämnvärt av prestationer.

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️


Självbild och identitet
Identitet är en självklar känsla av att man är en egen person med egna egenskaper, tankar, åsikter och en egen personlighet. Man kan också säga att identitet är en självklar känsla av att kunna vara sig själv och att våga stå för den man är.

Man skapar sin identitet genom att förhålla sig till sin omvärld på olika sätt. Med omvärld menas människor man möter, intryck man får och erfarenheter man gör. Sådant gör att man börjar se på sig själv i förhållande till det man upplever och att man kan jämföra sig med omvärlden. Man börjar tänka på vad man tycker är viktigt, vad man gillar och inte gillar, vad man står för, och så vidare. Man utvecklar alltså en självbild – hur man ser på sig själv – och det är genom den som man bygger sin identitet.

Självbilden formas också av hur man blir behandlad av andra människor. Det är extra viktigt att bli bekräftad av viktiga personer i ens liv. Det visar att man är betydelsefull och viktig och genom det får man en stärkt självbild.

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

Identiteten utvecklas hela livet
Att utveckla sin egen identitet är något som pågår hela livet och som börjar redan när man är liten. När man är ungefär nio år brukar man bli mer medveten om hur man är i andras ögon och tänka på hur ens identitet ter sig.

När man blir tonåring är det vanligt att många saker händer i livet som gör att man börjar tänka mer på sin identitet. Relationen till föräldrarna förändras i och med att man börjar bli vuxen och ska stå mer på egna ben. Kanske får man också nya intressen som gör att man inte längre har lika mycket gemensamt med gamla kompisar. Det är vanligt att man får nya kompisar och relationer till pojk- eller flickvänner. Det blir viktigt vem man själv är i förhållande till andra.

Det är normalt att som tonåring fundera mycket på sin självbild och identitet. Det är en period i livet när man kanske börjar ifrågasätta sådant som känts självklart tidigare, man börjar tänka på nya sätt och ha mer egna åsikter. Man kan se det som en period i livet när man har möjlighet att prova sig fram när det gäller tankar och beteenden. På så sätt kan man komma fram till vem man är och hur man vill uppfattas av andra, det vill säga få en tydligare självbild och bygga en identitet.

För vissa kan allt det här göra att man ibland känner sig osäker och förvirrad över sin egen identitet. Man skulle kunna kalla det för en identitetskris.

Identiteten utvecklas hela livet

Att utveckla sin egen identitet är något som pågår hela livet och som börjar redan när man är liten. När man är ungefär nio år brukar man bli mer medveten om hur man är i andras ögon och tänka på hur ens identitet ter sig.

När man blir tonåring är det vanligt att många saker händer i livet som gör att man börjar tänka mer på sin identitet. Relationen till föräldrarna förändras i och med att man börjar bli vuxen och ska stå mer på egna ben. Kanske får man också nya intressen som gör att man inte längre har lika mycket gemensamt med gamla kompisar. Det är vanligt att man får nya kompisar och relationer till pojk- eller flickvänner. Det blir viktigt vem man själv är i förhållande till andra.

Det är normalt att som tonåring fundera mycket på sin självbild och identitet. Det är en period i livet när man kanske börjar ifrågasätta sådant som känts självklart tidigare, man börjar tänka på nya sätt och ha mer egna åsikter. Man kan se det som en period i livet när man har möjlighet att prova sig fram när det gäller tankar och beteenden. På så sätt kan man komma fram till vem man är och hur man vill uppfattas av andra, det vill säga få en tydligare självbild och bygga en identitet.

För vissa kan allt det här göra att man ibland känner sig osäker och förvirrad över sin egen identitet. Man skulle kunna kalla det för en identitetskris.
👍🏾👍🏾👍🏾👍🏾👍🏾👍🏾👍🏾👍🏾👍🏾👍🏾👍🏾👍🏾👍🏾👍🏾👍🏾👍🏾👍🏾👍🏾👍🏾👍🏾👍🏾👍🏾👍🏾👍🏾👍🏾👍🏾👍🏾👍🏾👍🏾👍🏾👍🏾👍🏾

Eleven tränar sig i att tänka på sa- ker som är bra, roliga och som man är glad över. Att ägna en stund åt att lyfta fram det positiva kan göra en gladare i stunden men också ge ökat lugn och bättre nattsömn. Utmanar eleven till att berätta för någon varför man gillar att vara med just henne eller honom. Att våga for- mulera exakt vad man uppskattar kan stärka ens relationer och själv- känsla. Uppmanar till att ge någon en gåva. Den ska vara gratis eller kosta tio- tjugo kronor. Att visa omtanke och ge bort något leder i regel till både ökat välbefinnande och stärkta relationer.
bra-dagbok jag gillar dig... testa att ge Övningen kommer från den positiva psykologin. Uppmanar till att tänka igenom hur det skulle vara att genomföra nå- got som känns lockande men alltför otäckt. Att våga tänka färdigt kan dämpa oro och stärka självkänslan. Uppmuntrar till att göra det där man verkligen vill men aldrig kommer till skott med. Det kräver mod, men när en sak väl är gjord är det troligt att man fått mod att göra mer. Riktar sig till dem som lider av per- fektionism. Här utmanas man att tänka igenom vilka krav som stres- sar och hur man skulle kunna sänka dem, genom att göra färre saker, mindre bra eller mindre ofta. våga tänka färdigt
våga göra
Övningen kommer från den kogni- tiva psykologin. Övningen kommer från beteendete- rapin. Övningen kommer från kognitiv och beteendeterapeutisk behandling av perfektionistiskt drag. Uppmuntrar eleven till att fantisera kring en avlägsen drömframtid. Det kan bli en lugn stund som man mår bra av. Att sätta ord på drömmarna kan också ge mod att ta sig själv på allvar. Innehåller ett ljudspår där man tränar på att vara mer närvarande. Genom att känna efter före och ef- ter kan man bli mer medveten om känslan av lugn och hur den känns i kroppen. tänk din framtid.
vara här och nu Hjälper till att tänka igenom vilken sorts vänskap som man mår bäst av och vilka personer som man trivs bäst med. Att tänka igenom det här kan stärka relationerna och öka väl- befinnandet. Övningen kommer från den positiva psykologin. Övningen kommer från mindfulness. Övningen kommer från den positiva psykologin. sänk kraven dina relationer

FILMER fördes själv / • när mår du bra? En berättelse om att känna stress varje dag för att man vill vara bäst i allt. Blir man verkligen lycklig av att vara bäst? • jag vill vara bäst i allt En berättelse om att inte våga visa sina känslor och vil- ka tankar man kan ha om hur man ska vara. • hon är inte kär tillbaka En berättelse om att inte vara så självsäker som man verkar. Om att vara tuff på ytan, men med jobbiga tan- kar och osäkerhet inuti. • jag är avundsjuk på de blyga tjejerna

5 steg: Så stärker du din självbild

1. Kolla, allt det här har jag lyckats med!

Personer med negativ självbild ger sällan sig själva beröm och bekräftelse för sina prestationer, utan lägger dem bakom sig direkt. Att glömma bort allt bra du gjort påverkar naturligtvis vad du tänker om dig själv. Så skapa ett system som dagligen påminner dig om allt stort och litet du åstadkommit hittills i livet. Det kan vara utmaningar som att föda barn, springa ett lopp eller ta dig ur en jobbig period likväl som mer vardagliga saker som att du lärt dig laga en ny maträtt eller aldrig fått fortkörningsböter. Skriv en lista, gör ett fotoalbum eller fyll en låda med minnen av allt du lyckats med. Titta på den ofta och fyll på efter hand.

2. ” Kära dagbok. Jag är bäst”

För att vända din negativa självbild behöver du ”programmera om” din uppmärksamhet och rikta den mot sådant som pekar på motsatsen. Att skriva tacksamhetsdagbok har i många studier visat sig vara en effektiv metod för att skifta till ett mer positivt fok­us. Avsluta varje dag med att skriva ner 3–5 självstärkande saker från dagen. Det kan vara en positiv kommentar du fått, något du gjorde bra eller är stolt över. I början kan det kännas obekvämt, men du kommer att få en mer positiv bild av dig själv.

3. Nej, världen går faktiskt inte under

Personer med en negativ självbild är i regel väldigt självkritiska. Eftersom det är lättare att identifiera sig med sin inre kritiker än den som får höra alla skällsord är vi sällan medvetna om hur vi skriker på oss själva när något går fel. Öva därför på att ha empati med dig själv när något känns jobbigt. I stället för att tänka ”Men din dumma klant, varför glömde du nycklarna, du klarar ju ingenting” kan du stanna upp och visa själv­medkänsla genom att tänka ”Jag vet att det är jobbigt att glömma nycklarna och förstår att det känns frustrerande, men det är inte hela världen”. För det är ungefär förmodligen vad du skulle ha sagt till någon annan i samma situation och det funkar utmärkt att säga även till dig själv.

4. Fira allt!


Många lägger betydligt mer energi och fokus på misslyckanden än på framgångar och kan gräma sig i dagar över en jobbpresentation som inte blev helt perfekt och samtidigt se det som en självklarhet när det gick bra. Jämna ut obalansen genom att vardagsfira allting du kan – stort som smått. Ge dig själv en high five när du hann med bussen trots att morgonen var jättestressig, utbringa en tekopps-skål med dig själv när du lyckades få till något extra bra på jobbet och belöna dig med något härligt när du tagit dig ur en krävande period. Involvera gärna dina nära och kära så att ni kan dela glädjen över varandras framgångar också.

5. Tack, vad snällt sagt


Eftersom det kan kännas motigt att ta emot information som går emot en negativ självbild är det extra viktigt att öva på det. Om någon ger dig en komplimang, vifta inte bort den! Säg tack och bekanta dig med tanken på att den som gav dig komplimangen faktiskt menar det hen sa.

Allt bra idag
Glädje besked

Gillar

Nya inlägg

Mest lästa