Olika delar av mig

Söka självkännedom och personlig tro
Skolans profil är präglad av själavården. Var annan vecka har vi dels själavårdslektioner och dels ett personligt samtal som du har med en personlig själavårdare. Samtalen syftar inte till att vara någon form av behandling utan är till för att hjälpa dig växa som människa och kristen.Själavårdslektionerna leds av John Breneman som är ledare för KRIS (Kristna Själavårdsinstitutet) och har lång och uppskattad erfarenhet från både USA och många kristna rörelser i Sverige. Under läsåret för du intyg på KRIS tre grundkurser i själavård ”Se om dig själv och andra” som kan vara en god merit i yrkeslivet.Under lektionerna:
Utsätts din tro för din konkreta verklighet så att det inre och yttre livet kan bli ett.
Erbjuds du redskap för en fortsatt mognad som människa och lärjunge.
Får du utrustning att kunna hjälpa andra människor i svåra situationer.
Under samtalen med din personliga själavårdare:
Får du hjälp att få syn på mer av dig själv och inbjuda Jesus i hela ditt liv.
Görs undervisningen mer konkret och individuell.

Själavård

När och var kurserna hålls hittas på Aktuellt schema. Om inget annat står, är John Breneman kursledare.

GRUNDKURS 1

Grundkurs 1 ger en introduktion i ämnet själavård och om den bibliska grunden för själavård. Den handlar om att förstå människan och hennes inre, samt beskriver hennes förmåga att längta, tänka, välja och att känna. Den tar också upp en beskrivning om hur problem uppstår i människans liv utifrån fyra olika modeller samt vägar till lösningar på problem. Kursuppgifter ingår. (20 x 45 minuter)

GRUNDKURS 2

Kursen handlar om en analys av själavårdsprocessen med betoning på själavårdarens syfte, strategi och metodik vid själavårdssamtal. (20 x 45 minuter)

GRUNDKURS 3

Kursen handlar om en genomgång av några vanliga problem som människor kämpar med. Problemens ursprung och hantering behandlas under kursen. Problem som tas upp är fruktan, ängslan, självbild, vrede, bitterhet, skuld, skam och förakt, ensamhet, depression och självmordstankar. (20 x 45 minuter)

GRUNDKURS 4

Kursen ger en inblick i ursprungsfamilj med hjälp av genogram. Kursdeltagarna får utforska sina egna familjerötter i syfte att upptäcka de egna sätten att relatera till andra och de egna försvarsstrategierna. Del 1-10 x 45 minuter) Del 2-Varje kursdeltagare får möjlighet att samtala över sin egen bakgrund med hjälp av ett genogram i en samtalsgrupp. (2 x 45 minuter för varje kursdeltagare)

* * * * * *

DELKURSER

FÖRKUNSKAPER

Alla som har gått KRIS själavårdsgrundkurser 1-3 är välkomna att gå delkurserna.

KURSLEDARE

Bi Gudmundson undervisar delkurs 5 och delkurs 6. Mer information om henne finns på sidan Mottagningar under Lund/Malmö.

DELKURS 5 - SJÄLAVÅRD I FÖRSAMLINGEN

Moment som tas upp i delkurs 5 är modeller för själavård i församlingen, själavårdsteam och själavårdsarbete i församlingens verksamhet, det enskilda samtalet med församlingsmedlemmar, förlåtelse, medialitet, förbön och förbönssamtal.

DELKURS 6 - SAMTALSMETODIK

Kursens syfte är att ge förståelse för hur kommunikation kan ske mellan människor i ett själavårdsamtal, kunskap om olika yttre ramar och inre strukturer för själavårdsamtal, förståelse för den inre processen i både konfidenten och själavårdaren och en viss färdighet att leda själavårdsamtal.

Vid sidan av detta erbjuder vi olika bibelkurser med själavårdsinriktning, skräddarsydda efter behov. Vi har gett dessa kurser vid flera av landets teologiska skolor och i olika församlingar.

Idag så har vi tagit det lugnt och vi varit super sega idag. Jag gick upp Kl 9 för att hinna göra lite lyxfrukost till familjen.
Jag Börja äta med lille tösen. Sedan så Kom Jenny ner och sällskapade oss.
Sedan trillade dom in en och en.
Det är så tungt att hon ska åka hem.
Efter dom stängt dörren så spelade Wii och gjorde mat. Det tog tid att komma på vad vi ska äta men efter många om och men så fixade vi paj tacos paj.
Det blev så bra och god. Det blev en låda så det blir en låda att ta till jobb.
Ikväll har jag bara saknar. Jenny.
💕

Gillar

Kommentarer