Mitt liv

Barn lämnas till adoption på grund av att den biologiska familjen är i en så svår situation att de inte har någon möjlighet att ta hand om barnet. Vanliga skäl är bristande stöd till den biologiska mamman, kulturella, sociala förutsättningar eller att barnen har något medicinskt behov. Oavsett barnets ålder, situation och bakgrund, om den är känd eller okänd, kvarstår faktum; barnet behöver en ny familj.

När barnet får en ny familj kan det knyta ett djupt, varaktigt, känslomässigt band till en vuxen, få känna tillit och bygga upp en självkänsla. Ett barnhem kan aldrig erbjuda dessa möjligheter.
Öppnar man upp för möjligheten att bli förälder till ett barn som behöver en ny familj står man inför en spännande resa där det inte alltid blir som man tänkt sig.

- en underbar kännsla som inte går att beskriva efterråt, det är något var och en få uppleva själva för att förstå,..

- helt fantastiskt att bli förälder!

- att träffa cristian och att föda min dotter är det bästa som har hänt mig ! <3 <3
Älska. Er Deborah
❤️Elizabeth❤️

Gillar

Nya inlägg

Mest lästa