Läsa är viktigt

Lässpelet som hjälper förskolebarn
att knäcka läskoden på mindre än 10 timmar

Svenska barns läskunskaper har över tid försämrats, vilket fått regeringen att prioritera insatser för att vända den negativa utvecklingen. Just vikten av att lära barn läsa och trigga läslust är något som Poio arbetat intensivt med sedan ett par år tillbaka. Sedan lanseringen av företagets lässpel har över
45 000 barn övat läsning och nu visar data från spelet att metoden är överraskande effektiv.Knäcker läskoden på mindre än 10 timmar
Sedan Poio lanserades har över 45 000 norska och svenska barn övat läsning med hjälp av det digitala läsverktyget. Bland barn i åldrarna 4-6 år som spelat Poio och lyckats knäcka läskoden, visar häpnadsväckande siffror att de gör det på mindre än 10 timmar* - något som de traditionellt sätt ägnar månader åt när de börjar börjar skolan.

Psykolog och pedagog Alf Kristian Kåring menar att den effektiva inlärningen uppstår när man lyckas få barn att bli så pass ivriga och intresserade att de vill utforska saker på egen hand.

– Genom att skapa en omgivning där barnet trivs ges förutsättningar för att barnet ska kunna lära sig nya saker. Och med ett material som kan användas mer flexibelt kommer barnet självmant vilja återvända till det. Det handlar inte om repetition utan om retention och förmågan att bibehålla ett intryck. Att få barnet att lära på djupet, säger Alf Kristian.

Ett tillvägagångssätt som fungerar oavsett förutsättningar
Idéen till Poio grundar sig i att alla barn oavsett förmåga ska ges samma möjlighet att knäcka läskoden. Det mest sensationella med Poio är att spelet får barnen att vilja öva och självmant tar initiativ till det. Spelet ger barnen den nödvändiga mängdträningen de behöver för att förstå sambandet mellan bokstäver, bokstavsljud och ord utan att för den saken göra avkall på den så viktiga leken och möjligheten att låta dem utforska saker på egen hand. Eftersom spelet aldrig talar om när barnen gör fel, utan istället uppmanar dem att pröva på nytt, stärks de i att våga fortsätta och utmana sig själva.

– När vi ser att barn i genomsnitt knäcker läskoden på så kort tid som under 10 timmar, kan vi stolt konstatera att vi skapat ett effektivt verktyg som bidrar till att förenkla lärandeprocessen. Och det bästa av allt, vi låter barnen styra sin egen läsresa utan några pekpinnar, där de får en positiv läsupplevelse som motiverar dem till vidare lärande, säger Maria Hansson, Country Manager för Poio i Sverige.

Vad betyder det att knäcka läskoden?
Begreppet att knäcka läskoden handlar om att sätta samman bokstavsljud till ord. I den tidiga läsfasen betyder det att barn knäcker läskoden när de förstår sammanhanget mellan de skrivna bokstäverna och deras ljud - och att klarar av att sätta ihop ljuden till ord. Pedagoger beskriver detta som att ljuda bokstavsljuden sakta och därefter sätta samman ljuden och läsa ordet. I den fasen är det vanligt att fokusera på de ljudrätta orden först. När barnen förstår principen har de knäckt läskoden. De har då förutsättningar att lära sig läsa mer varierande ord med sammansatta ljud, dubbelkonsonanter eller stumma ljud.

*Av 1 000 svenska och norska barn som knäckt läskoden är genomsnittstiden 7 timmar. Bland 65 st 4-6-åringarna i Sverige som knäckt läskoden är motsvarande tid 7,65 timmar (Siffrorna bygger på data från lässpelet Poio under perioden 12 juni-20 augusti 2018). Bland 212 st 4-6-åringar i Norge som knäckt läskoden är motsvarande tid 8,67 timmar (Siffrorna bygger på data från lässpelet Poio under perioden 9 mars-20 augusti 2018).

Vill du läsa mer
Kolla in länken

https://poio.se/mindre-an-10-timmar

Gillar

Nya inlägg

Mest lästa