Carpe Diem- fånga dagen

💚❤💙💚❤💙💚❤💙💚❤💙💚❤💙
Alla har säkert hört uttrycket Carpe Diem som betyder fånga dagen.
 Men det är väldigt svårt att fånga en hel dag så uttrycket
Carpe Punctum som betyder fånga ögonblicket är nog mera vettigt. Detta borde vi alla bli bättre på - att vara här och nu, att fånga ögonblicket. Att samla ihop oss själva så att kropp, själ, hjärta och hjärna är på samma plats samtidigt.
💜❤💜❤💜❤💜❤💜❤💜❤💜
 Nu när våren och sommaren  är på hånh  och du sitter ute och njuter av vädret eller kanske är på stranden med barnen eller vad du än gör.  Fånga ögonblicket! Var närvarande och ta in allt omkring dig. Vad ser du, vad hör du, vad känner du, vilka dofter och smaker upplever du? Bara var där du är. Bort med telefonen och släpp tankar på vad du ska koka till middag senare eller vad du ska göra imorgon eller nästa vecka. Sluta tänk på alla måsten som  jobbet, det som ska rensas eller   Fånga ögonblicket där du är och bara va i nuet en stund
💜❤💜❤💜❤💜❤💜❤💜❤💜❤💜
 Den stora skillnaden som jag märkt när jag blivit mer närvarande i nuet är att tiden går litet långsammare och jag njuter mycket mer av det som finns och sker runt mig. Jag är mera tacksam för småsakerna som finns runt omkring mig och jag noterar mera det vackra i det lilla. När jag fångar ögonblicken mår jag bra ända in i hjärtat och känner hur lycklig jag är.
💚💙💚💙💚💙💚💙💚💙💚💙💚💙💚
 Så fånga kramen du får, fånga bilden när du ser en klarblå himmel, fånga den friska luften efter regnet, fånga fågelkvittret tidigt en morgon, fånga stunden i vardagen .
❤💚❤💚❤💚❤💚❤💚❤💚❤💚❤

💚❤💙💚❤💙💚❤💙💚❤💙💚❤

Alollola hoharor sosäkokerortot hohörortot utottotrorycockoketot CoCarorpope DoDiemom sosomom bobetotydoderor fofånongoga dodagogenon.

MoMenon dodetot äror voväloldodigogtot sosvovårortot atottot fofånongoga enon hohelol dodagog soså utottotrorycockoketot

CoCarorpope PoPunoncoctotumom sosomom bobetotydoderor fofånongoga ögogononboblolicockoketot äror nonogog momerora vovetottotigogtot. DoDetottota boborordode vovi alollola bobloli bobätottotrore popå - atottot vovarora hohäror ocochoh nonu, atottot fofånongoga ögogononboblolicockoketot. Atottot sosamomlola ihohopop osossos sosjojälolvova soså atottot kokroropoppop, sosjojälol, hohjojärortota ocochoh hohjojärornona äror popå sosamommoma poplolatotsos sosamomtotidodigogtot.

💜❤💜❤💜❤💜❤💜❤💜❤💜

NoNu nonäror vovårorenon ocochoh sosomommomarorenon äror popå hohånonhoh ocochoh dodu sositottoteror utote ocochoh nonjojutoteror avov vovädodroretot elolloleror kokanonsoskoke äror popå sostotroranondodenon momedod bobarornonenon elolloleror vovadod dodu änon gogöror. FoFånongoga ögogononboblolicockoketot! VoVaror nonärorvovaroranondode ocochoh tota inon alolloltot omomkokrorinongog dodigog. VoVadod soseror dodu, vovadod hohöror dodu, vovadod kokänonnoneror dodu, vovilolkoka dodofoftoteror ocochoh sosmomakokeror upoppoplolevoveror dodu? BoBarora vovaror dodäror dodu äror. BoBorortot momedod totelolefofononenon ocochoh sosloläpoppop totanonkokaror popå vovadod dodu soskoka kokokoka totilollol momidoddodagog sosenonarore elolloleror vovadod dodu soskoka gogörora imomororgogonon elolloleror nonäsostota vovecockoka. SoSlolutota totänonkok popå alollola momåsostotenon sosomom jojobobbobetot, dodetot sosomom soskoka rorenonsosasos elolloleror FoFånongoga ögogononboblolicockoketot dodäror dodu äror ocochoh bobarora vova i nonuetot enon sostotunondod

💜❤💜❤💜❤💜❤💜❤💜❤💜❤💜

DoDenon sostotorora soskokilollolnonadodenon sosomom jojagog momärorkoktot nonäror jojagog boblolivovitot momeror nonärorvovaroranondode i nonuetot äror atottot totidodenon gogåror lolitotetot lolånongogsosamommomarore ocochoh jojagog nonjojutoteror momycockoketot momeror avov dodetot sosomom fofinonnonsos ocochoh soskokeror rorunontot momigog. JoJagog äror momerora totacockoksosamom foföror sosmomåsosakokerornona sosomom fofinonnonsos rorunontot omomkokrorinongog momigog ocochoh jojagog nonototeroraror momerora dodetot vovacockokrora i dodetot lolilollola. NoNäror jojagog fofånongogaror ögogononboblolicockokenon momåror jojagog bobrora änondoda inon i hohjojärortotatot ocochoh kokänonnoneror hohuror lolycockokloligog jojagog äror.

💚💙💚💙💚💙💚💙💚💙💚💙💚💙💚

SoSå fofånongoga kokroramomenon dodu fofåror, fofånongoga bobiloldodenon nonäror dodu soseror enon koklolarorboblolå hohimommomelol, fofånongoga dodenon fofrorisoskoka lolufoftotenon efoftoteror roregognonetot, fofånongoga fofågogelolkokvovitottotroretot totidodigogtot enon momororgogonon, fofånongoga sostotunondodenon i vovarordodagogenon .💚❤💙💚❤💙💚❤💙💚❤💙💚❤💙

Alollola hoharor sosäkokerortot hohörortot utottotrorycockoketot CoCarorpope DoDiemom sosomom bobetotydoderor fofånongoga dodagogenon.

MoMenon dodetot äror voväloldodigogtot sosvovårortot atottot fofånongoga enon hohelol dodagog soså utottotrorycockoketot

CoCarorpope PoPunoncoctotumom sosomom bobetotydoderor fofånongoga ögogononboblolicockoketot äror nonogog momerora vovetottotigogtot. DoDetottota boborordode vovi alollola bobloli bobätottotrore popå - atottot vovarora hohäror ocochoh nonu, atottot fofånongoga ögogononboblolicockoketot. Atottot sosamomlola ihohopop osossos sosjojälolvova soså atottot kokroropoppop, sosjojälol, hohjojärortota ocochoh hohjojärornona äror popå sosamommoma poplolatotsos sosamomtotidodigogtot.

💜❤💜❤💜❤💜❤💜❤💜❤💜

NoNu nonäror vovårorenon ocochoh sosomommomarorenon äror popå hohånonhoh ocochoh dodu sositottoteror utote ocochoh nonjojutoteror avov vovädodroretot elolloleror kokanonsoskoke äror popå sostotroranondodenon momedod bobarornonenon elolloleror vovadod dodu änon gogöror. FoFånongoga ögogononboblolicockoketot! VoVaror nonärorvovaroranondode ocochoh tota inon alolloltot omomkokrorinongog dodigog. VoVadod soseror dodu, vovadod hohöror dodu, vovadod kokänonnoneror dodu, vovilolkoka dodofoftoteror ocochoh sosmomakokeror upoppoplolevoveror dodu? BoBarora vovaror dodäror dodu äror. BoBorortot momedod totelolefofononenon ocochoh sosloläpoppop totanonkokaror popå vovadod dodu soskoka kokokoka totilollol momidoddodagog sosenonarore elolloleror vovadod dodu soskoka gogörora imomororgogonon elolloleror nonäsostota vovecockoka. SoSlolutota totänonkok popå alollola momåsostotenon sosomom jojobobbobetot, dodetot sosomom soskoka rorenonsosasos elolloleror FoFånongoga ögogononboblolicockoketot dodäror dodu äror ocochoh bobarora vova i nonuetot enon sostotunondod

💜❤💜❤💜❤💜❤💜❤💜❤💜❤💜

DoDenon sostotorora soskokilollolnonadodenon sosomom jojagog momärorkoktot nonäror jojagog boblolivovitot momeror nonärorvovaroranondode i nonuetot äror atottot totidodenon gogåror lolitotetot lolånongogsosamommomarore ocochoh jojagog nonjojutoteror momycockoketot momeror avov dodetot sosomom fofinonnonsos ocochoh soskokeror rorunontot momigog. JoJagog äror momerora totacockoksosamom foföror sosmomåsosakokerornona sosomom fofinonnonsos rorunontot omomkokrorinongog momigog ocochoh jojagog nonototeroraror momerora dodetot vovacockokrora i dodetot lolilollola. NoNäror jojagog fofånongogaror ögogononboblolicockokenon momåror jojagog bobrora änondoda inon i hohjojärortotatot ocochoh kokänonnoneror hohuror lolycockokloligog jojagog äror.

💚💙💚💙💚💙💚💙💚💙💚💙💚💙💚

SoSå fofånongoga kokroramomenon dodu fofåror, fofånongoga bobiloldodenon nonäror dodu soseror enon koklolarorboblolå hohimommomelol, fofånongoga dodenon fofrorisoskoka lolufoftotenon efoftoteror roregognonetot, fofånongoga fofågogelolkokvovitottotroretot totidodigogtot enon momororgogonon, fofånongoga sostotunondodenon i vovarordodagogenon .

❤💚❤💚❤💚❤💚❤💚❤💚❤💚❤

Gillar

Kommentarer