Blogged from my phone

tilliten

Hur gör man för att våga känna tillit?
Har man upplevt svek och besvikelser, kanske gång på gång, så kan det vara svårt att våga lita på någon annan människa igen och även att våga känna tillit till livet. Med färska brännmärken efter senaste besvikelsen så tenderar man att bli mer rädd om både skinnet och hjärtat framöver, och vill ogärna släppa in någon eller något som kan göra ännu mer skada. Samtidigt vet vi alla att om man inte vågar släppa in så riskerar livet att bli väldigt tomt och torftigt, så hur gör man då för att våga?

Om vi börjar med tilliten till livet så är det något man behöver för att kunna må bra och känna sig lugn och harmonisk. Man behöver tro att livet kommer att utvecklas på ett positivt sätt, att problem kommer att lösa sig och att de utmaningar och svårigheter som ofrånkomligen drabbar emellanåt är saker som man trots allt kommer att kunna hantera. Om man istället tror att det bara är en tidsfråga innan hela helvetet brakar lös så är det svårt att finna någon mening med livet och ännu svårare att känna sig harmonisk och lycklig, för att inte tala om förväntansfull eller hoppfull.

Tillit till livet är något man tränar upp genom att aktivit leta efter det positiva i varje situation och att snabbt avbryta alla tankar som är negativa eller oroar. Tillit är också en övertygelse om att livet vill en väl, om att allting som händer leder framåt, även om det inte alltid är den väg man själv skulle valt att gå. Har man inte den övertygelsen så är naturen ett bra ställe att börja leta på. Hur lång och svår vintern än är så kan man lita på att våren kommer, varje år. När vi människor håller på att tappa tron på sol och värme och träd och växter ser döda ut, så lever de plötsligt upp igen och slår ut och blommar, varje år. Det kan vi lita på. Naturens växlingar ger oss ett kvitto på att livet i grunden är gott, men också att förändring är en naturlig del av livet, och att man ibland måste uppleva det mörka och svåra för att till fullo kunna uppskatta det ljusa och fina. Som med allting annat som man tränar upp sin förmåga i så är det kämpigt till en början men blir lättare efterhand som man blir mer van vid de nya tankarna och van vid att se det goda.

När det handlar om tillit till människor så skiljer det sig lite, för alla människor vill en inte alltid väl, och även de som vill en väl har inte alltid kapaciteten att efterleva det. Vad man behöver komma ihåg är att varje ny människa man träffar är ett oskrivet blad i den egna livsboken. Oavsett hur många fullklottrade sidor man har i sin bok sedan innan, så har inte just den här personen varit med så han eller hon kan omöjligt lastas för det som hänt tidigare. Alla förtjänar att få starta på noll och inte behöva ta ansvar för eller utsättas för effekterna av de skador som någon annan har åsamkat en. I praktiken är det lättare sagt än gjort, men det är en bra målsättning att ha med sig.

Som alltid är det klokt att använda sina tidigare erfarenheter när man väljer om man ska släppa in någon ny, men har man väl bestämt sig för att släppa in så måste man också våga satsa med ett öppet hjärta. Annars kan man lika väl låta bli. Känner man att man inte vågar öppna hjärtat på nytt av rädsla för att bli bränd igen, så är det troligtvis för tidigt för någon ny och man behöver ägna mer tid åt att reflektera över det som hänt och åt att läka sig själv.

Tillit är inte något som finns på plats i samma ögonblick som man släpper in en ny människa i sitt liv, tilliten växer fram och förtjänas genom hur man agerar, genom att man kontinuerligt visar att man är pålitlig och trovärdig och går att lita på. Men för att människor ska kunna visa det så måste de få en rimlig chans att göra det, utan att behöva stå i skuggan av vad andra gjort tidigare.

Du har makten över ditt eget liv

Tänk på alla valmöjligheter som finns i livet. Det är du som har makten över DITT liv. Det är du som bestämmer. Självklart har vi alla olika förutsättningar att bestämma över våra liv, vi måste ta olika hänsyn och så vidare – men det är viktigt att inte förminska sig själv!

Du strävar efter att hela tiden bli bättre

De gånger du känner dig nere för att du inte lyckats med något riktigt så bra som du hoppats, är i sig ett bevis för att du har ambitioner och i alla fall försöker. Om du fortsätter att sträva efter att hela tiden bli lite bättre så kommer belöningen i form av bättre självförtroende och tillfredsställelse med dig själv som ett brev på posten. Så fortsätt framåt och ge inte upp!

Du har drömmar

Vad du än har för drömmar så är det dina drömmar, och det är bara du som kan se till att de blir förverkligade. Kanske har du dessutom redan förverkligat någon? Fortsätt drömma!

idag så  är det fredag och sista  dagen på veckan.  när en kollega kom idag  så rusade  emot henne  och  gav henne bamse kram. på ett äkta  tjej sätt.

nu ligger  ja i söngen sååååååå skönt!!!!!!
sov gott

Gillar

Kommentarer