Varlaskolan_Tk8

Varlaskolan

Vi har blivit uttagna till Teknikåttan år 2017. Med detta vill vi förklara uppgiften som vi ska försöka lösa.

Varför?
Jo, vi fick i början av vårterminen ett test från Teknikåttans hemsida, som hela klassen gjorde individuellt. Varje elev fick svara på 14 frågor. När alla hade gjort testet fick vi reda på att vi hade kommit vidare, vilket innebar att vi fick nya uppgifter. Dessa uppgifter håller vi just nu på att arbeta med, och tillbringar ca 2h i veckan på just dessa uppgifterna.

Uppgiften är:
- Vi ska bygga ett terrängfordon som ska passera en hinderbana på en minut.
Detta terrängfordonet får inte drivas/styras av elektricitet, pyroteknik, förbränningsmotor, levande djur eller muskelkraft. Vi har delat in oss i fyra olika grupper som tar hand om olika uppgifter. Detta ger en mer effektivare arbetsprocess vilket leder till mer lösningar.

Blog
  • No activity