Regler Subutex

Fallbeskrivning om nolltolerans.En fallbeskrivning on regler och villkor som går ifrån att följa minskning utav skadeverkningarna VS Nolltolerans.

Ett gott liv -den 25 dec 2014 bloggat på Svenskabrukarföreningen En fallbeskrivning om Underhållsbehandling -perioder av olika villkor, struktur och regler under ett år på I66 Huddinge Sjukhus. Den föränderlighet som kan bidra till att oron ökar trots att regin är densamma. Vård bedriven efter Minskning av skadeverkningarna VS sk. Nolltolerans.Arbetet och tonen ibland personalen på HuddingeSjukhus avd. I66 upplevdes som ett viktigt redskap. Som att inte värdera eller moralisera brukaren eller se sidoanvändande av narkotika i termer av ”bra” respektive ”dålig”, de ville istället ha flera olika strategier för tänkbara händelser och belöna det goda. Helt enkelt sa en av Kontaktpersonerna att utdelningen för henne var växande och trygga patienter.

De fokuserde på det i behandlingen eller livet som fungerade bra, de menade att flera och hårda regler, bestraffning och repressalier inte gav ett bra resultat alls.På avdelning I66 Huddinge Sjukhus hade de tidigare arbetat med brukarnas behov och hälsa i fokus, temat var ”minskning utav skadeverkningarna”.

En lyckad modell för brukarna som då lättare kunde kvarstanna i behandlig med Subutex. Enligt eget tycke då jag fick se och uppleva villkor och upplägg ifrån de båda modellerna som brukare och konsekvenserna av dessa.

Den som utvecklade och gav bra resultat enligt de flesta var vård bedriven efter en minskning utav skadeverkningaen god och human behandlingsmetod. Dessutom den lönsammaste då flest brukare under denna ett års period då kvarstannade i behandlingen. Utöver skedde färre utskrivningar, behov av avgiftning denna tid kontra under nolltollerans.

Vid avanserad användning av narkotika sk. Sidomissbruk fanns alltid en avgiftningsplats att tillgå fyra gånger per kvartal på Huddingesjukhus avgiftning för att därefter snabbt komma tillbaks till behandlingen.

Istället för olika repressalier blev det mindre lättnader under en period via tätare besök och urinprovet på mottagningen. När öppettiderna ändrades fanns möjlighet att ta Subutex/Buprenorfin dagligen via en annan mottagning eller dubbel/trippeldos. Att ta dosen dagligen besvärligt men att föredra, en jämnare dos och bättre funktion.I66 hade ett regelverk som byggde på belöning istället för repressalier, tankar och fokus var på det som fungerade bra i behandlingen och det belönades via olika lättnader i strukturen, dagen efter dos, att få ta hem flera doser, få en ledighet, färre urinprover m.m.

Det fanns även en större lyhördhet gällande den egna erfarenheten och tog hänsyn till hur upplevelsen av doseringen var. Det fanns istället anledning menade mottagningen höja dosen, inte hålla ned doserna då det skulle fungera ytterst för patienten.Förändringen på I66 från ett humant förhållningssätt till sk. Nolltollerans blev stor.

Nya regler gjorde att de brukare som började efter nolltollerans infördes fick ta stötdoser med Subutex/Buprenorfin vare sig de ville eller inte. (Måndag, onsdag, fredag)

Dosen sänktes ifrån 16/24mg till 16< , varför strukturen kring intag av Subutex förändrades till stötdoser: ”personalbrist”. De nya patienterna fick börja med att ta Subutex tre gånger per vecka istället för sju. Måndag och onsdag togs dubbeldos, fredag trippel. På fredagen fick de nya patienterna ta trippeldos. dos (innehöll både fredagens, lördagens och söndagens doser i ett).

Vissa brukare klagade redan på lördagen att dosen börjat dala samt att det ökande suget i stort. Men symtomen ignorerades av personalen som inte heller höjde dosen likt tidigare.

Flera hade använt narkotika och fick omedelbart avsluta Subutexbehandlingen mot tidigare. Symtomen att Subutex fungerade sämre när ignorerades från personalens sida som menade att det enligt Fass skulle hålla i 72 timmar.

Återfall ledde inte längre till en självklar plats in på avgiftningen för att senare komma tillbaks till programmet. Nu skedde vid återfall utskrivning och endast en kort Subutexnedtrappning på fem dagar, därefter gällde för brukaren -att söka om underhållsbehandling

med subutex. Den nya modellen kostade många brukare i tillfrisknandet på olika vis, några for riktigt illa pga. stötdoser, eller vid utskrivning efter återfall. OBS!NYA REGLER LARO (Läkemedels Assisterad Rehabilitering Opiat) avdelning I66 Huddingesjukhus Subutex intages övervakat på mottagningen.

Urinprov lämnas måndag, onsdag och fredag. Buprenorfin intas måndag, onsdag, fredag istället för som tidigare sju dagar per vecka. Intag av droger, även bensodiazepiner och liknande preparat, leder till att Subutexbehandlingen avbryts. Subutex är inte förenligt med alkohol eller bensodiazepiner. De dödsfall som rapporterats i samband med Subutex har i samtliga fall varit i kombination med alkohol och/eller bensodiazepiner Vid utskrivning kommer en kort nedtrappning på fem dagar att ske. Därefter avbryts Subutexbehandlingen. Minskning utav skadeverkningarna

Love

Tack!

Annika Samuelsson CederbergLikes

Comments