Ett år utan att lyckas trappaned Bens.

Bensodiazepin

I ett års tid har Bensodiazepinerna varit på tapeten.

I ett års tid har bens varit ett allt för stort problem och ofta på tapeten i min vardag för både mig och min familj.

Jag skulle aldrig frivilligt lagt ett år av mitt på att trappa ut Bensodiazepiner, aldrig i livet, inte av egen fri vilja.

Det osynliga problemet, som bara märks när jag är på kliniken och lämnar prov eller sitter med stark ångest utan Bens på tunnelbanan, blir aldrig tillräckligt löst då jag inte klarar av att sluta med Bens, det väcker onödig ilska när metoder och forskning bedrivs " men tydligen inte här" läkemedel som " Imidazenil", " Clobazam". Flera reportage om att man kan få psykiska problem av att sluta med Bens ses inte som tillräcklig risk, men det är det. Nämnda mediciner skulle kunna besparar oss brukare så mycket lidande.

Bens som blir till ett stort problem idag. Jag vet inte hur jag ska lösa problemet, jag vet inte hur andra bär sig åt, jag tycker att de flesta med Metadon som går på mornarna på kliniken antingen har Bens, försöker sluta alternativt köper svart. När så många köper Bens undrar jag varför vi inte får hjälp i Sverige?

Allt för mycket handlar om Bens, jag är ruggit trött på ämnet.

I ett års tid har bensnedtrappning uteblivit i en icke-tillräcklig ihållande dos eller i en tillräcklig tid och inte heller vid misslyckande funnits som tillräckligt långt stöd tills jag verkligen klarar av att vara utan Bens.

Till och från Vårdens sida och för att sköta Metadonbehandlingen har jag varit allt för abstinent för mig och min familjs andra vänners bästa VS sjukhus och tagit bort bens utan åtgärder som e.x. nedtrappning. Som Dr Allgullander och Dr Musse skriver om i Läkartidningen om Bens och bristen på Gaba som kan vara farlig samt andra som hänvisar till de ovan nämnda preparaten och forskning gällande Bens och Metadon. De tillägg utav mediciner man kan ge.

Det som gjort mig oroad är att de abstinenskomplikationer som kan vara farliga via exempelvis att få Dille, Ep, Grandmall eller den vanliga symtomet på utsättning; att få en negativ åskådning som vid depression lätt kan leda till farliga situationer med självmordsförsök. Detta måste de inom vården börja ta hänsyn till.

Enligt Socialstyrelsen och Tub-enheten för Läkemedelsberoende bör Diazepam sättas in som preparat direkt även om Bensen inte används mer än i "endast" 6 till 8 veckors användning utav någon Bens, att inte ge Bens går emot rekommendationerna och forskning.

Att sätta ut Bensodiazepiner kan vara farligt.
Att avdelningar låter vissa symtom får gå så långt tills att ett Ep anfall hinner komma eller en konfusion (förvirringstillstånd) även det farligt. Trots att det finns gedigen beroendekunskap i hela ämnet och jag bor i staden där TUB- enheten skapats.

Att förbereda nedtrappningen noga socialt vore ett plus.
Sista året har jag varit inneliggande i långa perioder ex. den Negativspiral som är ett symtom som för snabb eller ofullkomlig utsättning sv Bens och att jag varit för nära dille.

Jag skulle aldrig gjort detta på eget bevåg, aldrig. om det inte var ett krav för att slippa den dagliga proceduren kring klinikernas Metadon och Subutex program.


Funderar också på den frånvaro av klinikernas förut många Apoteksklienter. Gällande Metadon och underhållsbehandling likt i andra länders avgiftning med Clobazam, Iktorevil, Diazepam, Lyrica, Imidazenil mfl.

Medicinskforskning menar att e.x. insatt Gaba kan rätta till Bensrelaterade skador i det centrala nervsystemet "Gaba". Och Clobazam som används som agonist, antagonist. Beroendecenter Stockholm, Mariaklinikens , TUB-enhetens kunskap? Vad händer?

Det osynliga symtomen på Bensodiazepinavgiftnings symtom märks hos fler än man kan tro, min ilska ökar när metoder finns men inte används på oss brukare.

Solidaritet
Annika Samuelsson Cederberg


Likes

Comments

Related posts