Clobazam som underhållsbehandling bens!

Underhållsbehandling med Bensodiazepiner.

Av Annika Samuelsson Cederberg (Ansvarig för läkemedelsfrågor Brukarföreningarnasnätverk).

Att ha Metadon eller Buprenorfin sk..LARO (Läkemedels Assisterad Behandling Opiat) och samtidigt vid behov få underhållsbehandling med Bensodiazepiner som ex. Clobazam -ett läkemedel som används vid läkemedelsbehandling mot svårigheter att sluta med Bensodiazeoiner vilket är en mardröm och då istället få hjälp. De har 20 år bra resultat i England och kombinationen har dessutom minskat dödligheten.

Clobazam mot problematiskt bruk av bensodiazepin är en Agonist och en Antagonist. Clobasam är alltså en blandning av en agonist och en antagonist. Som Subutex men ej en Opiat.

I andra länder används Clobazam vid Metadon och Buprenorfinbehandling, man lägger då till en behandlung till mot beroendet av Bensodiazepiner vilket är väldig vanlig kombo.

Bensodiazepiner är ett mycket plågsamt bruk som är svårt att bli av med. Att lägga till en till behandling med clonazepam är också en lösning, så då blir problem nr två -Bensen åtgärdat.

Självfallet då få den rekommenderade vård som riktlinjerna hänvisar till vid långvarit bruk av Bensodiazepiner .

Socialstyrelsensföreskrifter -Avbrottt långvarit bruk av Bens -bör även användas på "narkoman"avgiftningar som BAS St:Göran med 7an samt avgiftningsenheten. Eller på Mariaklniken. Där skulle Clobazam, Clonazepam kunna sättas in. På kortare periode kan Clobazam sättas in utan aktuell förskrivare. Ofta är Internet vägen till Bens idag. Och allt annat vore ju farligt…

TUB-enheten och läkemedelsteam finns för en del via Mariakliniken. Nedtrappning: Det kan verkligen just bli farligt utan abstinensbehandling att sätta ut bens och läs gärna Bensodiazepiner på gott och ont längre ned i mina blogginlägg. Man riskerar att flera svåra psykiatriska symtom.

De effekter som kvarstannade efter avgiftningen kan dessutom bli bestående.

Det vet Socialstyrelsen och beroende om -men inget händer? Och inget görs.

Du kan få sk. abstinenskomplikationer, allt mellan EP och Dille som är så skadande och kan bli indirekt farligt samt bestående skador. Symtom som ejj går över, att bli suicid,, hamna i en negativspiral som är mycket svår att bryta och få svåra fobiskaproblem.

Slå sig sönder och samman av kramp och dille är egentligen en farlig och ibland dödlig åkomma.

Att långsamt dra ned bens via en Diazepam nedtrappning? Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och beroendevårdens egentliga kunskap om detta självklart med ex. Diazepam under abstinensen. Har du använt Bensodiazepiner 5 veckor är insatt nedtrappning ett måste enligt Socialstyrelsen.

Det behövs nedtrappning och stöd med medicinering. Det sker i andra länder och de preparaten finns här med. Metadon och Bensunderhållsbehandling används överallt? Att ha varit med otaliga gånger att ha tagit bort Bens: Själv har jag nog aldrig varit mer deprimerad sedan, bens togs bort utan någom nedtappning alls. Var hemst påfrestande -hamnade i ett slags dillelikt tillstånd i flera månader, utan att veta vad som var upp eller ned.

Jag skulle aldrig ha valt att göra det själv, blev genom behandling och LARO tvingad till frånvaro av Bens. Jag känner att det blev abstinenskomplikationer då det bara bröts en dag efter att konsumerat Bens i åratal och jag är JÄTTEDEPPAD. Bara hur avgiftningen gick till är bedrövligt, hur den var och hur jag mår utan Bens.

Osynliga problemet Bens. Det på många vis osynliga problemet med Bensodiazepiner -Är ett faktiskt problem. När vi som brukare ber om hjälp med utsättning eller nedtrappning, att en farlig nollning som slutar rakt av från dessa läkemedel. Bens" -kan verkligen vara vanskligt! Ändå fortgår utsättning med metoder som är farliga. Att då försöka få gehör via genom att be om den rekommenderade hjälp medicinskt (4-8 veckor) som föreskrifter och lång erfarenhet via TUB, forskning av Dr Algullander, LM osv. Lönlöst! Det får du inte.

.Beroende med de rekommendationer, hjälp när Socityrelsens rekommendationer hänvisar till minst ett par veckors nedtrappningl

Gällande oss som utöver har opiat underhållsbehandling. Metoder och behandlingar vid Bensproblem som bör behandlas med hjälp av nedtrappningar mot delirium, EP, risk för att vissa blir suicida vid depression samt borttagen bens.

Sex till åtta veckors användning av bens bör trappas ned med Diazepam- återigen hänvisas till att i alla fall undvika minsta risk att kunna drabbas av kvarvarande komplikationer orsakad av bristande medicinering utsättning bens. Ändå sker inxidenter och många blir utan hjälp på narkomani Efter att ha använt bens, avgiftning – osynliga bensfällan om hjälp för många av oss med LARO & BENS.


I ett års tid har bens varit mkt på tapeten för mig känns det som. Kostat mig och min familj. Men nedtrappning har uteblivit och för att sköta metadonbehandlingen har jag varit abstinent, på sjukhus och tagit bort bens utan åtgärder som Socialstyrelsen hänvisar till.

Forskning: Som den som sammanställt modär forskning gällande Dr Algulander, Musse hänvisar till i forskning kring bens och Metadon.

GÅR EMOT REKOMMENDATIONERNA:

Det som gjort mig oroad är att vården ignorerar symtom på insättning; negativ åskådning som vid depression lätt kan leda till farliga situationer med självmordsförsök.

Enligt Socialstyrelsen och Tub bör Diazepam sättas in efter 6-8 veckors användning av bens, att inte ge utsättnings verktyg går mot rekommendation och forskning. Och är riskabelt. Att avdelningar låter vissa symtom får gå så långt till EP, Skälvmordförsök, konfusion.

Troys Broande kunskap i området gäller detta tydligen inte med Laro.

Men just då med TUB-enheten som faktabas är skrämmande Sista året har jag inneliggande i långa perioder med är ex. Negativspiral som ett symtom som nära varit dillelika Jag skulle aldrig gjort detta om det inte varit ett krav för att slippa den dagliga proceduren kring kliniken. Och dagligt krav på medicinhämtning.


Funderar på frånvaron av apoteksklienter samt vanför mitt Bens skall bort utan behandling? Blivit fel? Om jag hade vetat att drog på Krukis boende riskerade åtgärd som upp i nämnd på Metadon. Och gällande Metadon och underhållsbehandling likt i andra länder med Iktorevil, avgiftning medicinskforskning TT Gaba kan rätta till bensrelaterade skador och Clobazam som används som agonist, antagonist bör användas.


Beroendecentrum Stockholms kunskap via deras Tub-enhet? Vad händer? (När jag lagt nästan ett helt år av mitt liv på att sluta med Bens, känns det hårt att inte få den beprövade vård spm finns,och ta del av den hjälp som finns, speciellt jag fått komplikationer efter brist på nedtrappning.

Detta kan ni ju. vad händer Beroende vården i sverige? Var är läkemedlerna?
Utveckling av olika nämnda metoder av Socialstyrelsen varför används inte de kontinuerligt?
Jag hade verkligen ingen lust att lägga alla dessa månader på en lång och vansklig Cold turkey från Bens!

När vi som brukare kanske har andra synpunkter på sk. Sidomissbruk med Bens än mottagningarna. Det osynliga bens fortsätter att bara ett problem för många av oss. För att inte tala om ilskan när metoder finns men inte används av vården.

CLOBAZAM CLONAZEPAM GABAPENTIN PREGABAPENTIN .
Metadon och bensunderhållsbehandling?

CLOBAZAM CLONAZEPAM GABAPENTIN PREGABAPENTIN


Öppna huvudmenyn
SökKlonazepamArtikel Diskussion

Klonazepam, summaformel C15H10ClN3, är ett antiepilepsimedel, muskelavslappnande och psykoaktivt lugnande läkemedel som tillhör läkemedelsgruppen bensodiazepiner. Varunamn i Sverige är Iktorivil.

Strukturformel för klonazepam.Kalottmodell

Läkemedlet används i Sverige mot olika former av epilepsi. Det kan även fungera vid de mycket smärtsamma kroniska muskelkramper som med tiden kan uppstå i ryggmuskler och andra större muskler som överbelastas vid ledöverrörlighetssyndrom orsakade av medfödda kollagendefekter, till exempel Ehler-Danlos syndrom typ 3, som gör ledband, senor och ligament övertöjbara och därmed ställer höga krav på muskler för att hålla samman leder.

Injektionsbehandling med klonazepam för att häva krampanfall sker främst på sjukhus eller i hemmet efter noggrann instruktion av läkare.

Klonazepam förhindrar att signaler som utlöser ett epileptiskt anfall sprider sig i hjärnan under anfallet. Därigenom dämpas pågående anfall och nya anfall förhindras.

Alkohol ska inte användas under behandling med klonazepam.

Klonazepam finns i Sverige tillgängligt i tablettform, som infusionsvätska samt i flytande form. I nuläget finns tabletterna endast i styrkorna 0.5 mg och 2 mg.

Risk för tillvänjning föreligger. Substansen är narkotikaklassad och ingår i förteckning P IV i 1971 års psykotropkonvention, samt i förteckning IV i Sverige.[1]

ReferenserExterna länkarSenast redigerad för 2 månader sedan av EstrellaSueciaRELATERADE ARTIKLARInnehållet är tillgängligt under CC BY-SA 3.0 om ingenting annat anges.Metadon och underhållsbehandling med Bensodiazepiner Att behandla utsättningssymtom räddar psyke ifrån EP, Dille m.m. och medecindrna finns, så var är de i Sverige? Vad händer?

Annika Samuelsson Cederberg

Skriven 2019

Likes

Comments