Rocka sockorna!

Ta på dej två olika slags strumpor och rocka sockorna med oss!

Häng på oss (och de flesta andra) och hylla och stå upp för alla människors lika värde och rättigheter!

För oss så är det en självklarhet att alla människor som vandrar på denna jord, är exakt lika mycket värda och har exakt samma rättigheter trots vilket format man än föds i, liten som stor, grön som blå, med ett ben, eller en arm eller med en kromosom mer eller mindre, så ser inte vi någon skillnad på person till person, i våra ögon är alla precis lika mycket värda!

Och just idag 21/3 så slår vi ett slag för och uppmärksammar dem med Downs Syndrom lite extra. Och uppmärksammar att vi alla är lika i grund och botten, men att vi alla behöver hjälp och stöttning med olika saker och ting i olika proportioner i livet.

Så vad är Downs syndrom?
En person som har Downs syndrom föds med en kromosom extra.

Den extra kromosomen de föds med kan påverka på så sätt att de utvecklas långsammare, vilket gör att det kan ta längre tid för dem att lära sig saker och behöver då lite mer stöd och hjälp i vardagen för att få sina behov tillgodosedda än för någon som inte är född med den där extra kromosomen. De flesta har en intellektuell funktionsnedsättning som mestadels är lindrig eller måttlig. De flesta ungdomar och vuxna kan lära sig att läsa och skriva med rätt pedagogik. Många kan klara vardagliga hushållssysslor och enklare jobb men kan behöva stöd när det gäller planering och ekonomi.

Downs Syndrom är inte en sjukdom, utan ett syndrom. En person med down syndrom föds med en kromosom extra och har någon grad av utvecklingsstörning, men hur den ter sig är ofta individuellt. Man har också en ökad risk för att få vissa sjukdomar, mestadels är det sjukdomar som är behandlingsbara som t.ex. gråstarr.

Däremot finns det en risk att man föds med hjärtfel om man har Downs syndrom och det är något som kontrolleras noga de första timmarna/dagarna i personens liv. Likaså kontrolleras deras ögon och syn efter gråstarr också i den första tiden i personens liv och de blir då ofta opererade tidigt för detta. Och det är också vanligt att under deras uppväxt kan sköldkörtelns funktion försämras, och de får då behandlas med tillskott av sköldkörtelhormoner.

Vill du läsa mer om Down syndrom, besök Svenska Downföreningen här :
https://www.svenskadownforeningen.se/

Idag rockar vi från UMPI sockorna, häng med du också!

Gillar

Kommentarer