Internationella Blodgivardagen

Varför ska du ge blod?

För du räddar liv! Blod behövs till många olika ändamål: operationer, olyckor, förlossningar, cancerbehandlingar, blodsjukdomar och plasma donation. Blod kan inte tillverkas på konstgjord väg utan kan endast ges från människa till människa. Det är också en färskvara som kan inte lagras längre än sex veckor, men varje dag går det åt blod inom sjukvården. I snitt transfunderas det cirka 1200 blodenheter (röda blodkroppar, plasma, trombocyter) per dygn i Sverige. Under 2020 gav Sveriges blodgivare drygt 370 000 påsar blod och cirka 83 000 patienter fick blodtransfusioner. Antal blodgivare som donerat blod minst en gång per år var 195 843 st under 2020. Vilket är tyvärr lägre antal än under 2019 som var 207 933 st. Det är ca 3 procent av befolkningen, mellan 18-65 år, som donerar blod minst en gång per år. Det är en siffra vi hoppas ska kunna öka. Pandemin är en bidragande orsak till det lägre antalet blodgivare och många blodcentraler går nu ut med att det är stor blodbrist i landet. Så det är extra viktigt nu att de som kan väljer att donera blod!

Vem kan ge blod?

Du som är:

  • Mellan 18-65 år

  • Frisk

  • Fri från blodsmitta

  • Väger minst 50 kilo

  • Har giltig ID-handling

  • Har svenskt personnummer

  • Förstår och talar svenska

Det är helt frivilligt att ge blod. Processen tar ca bara 10 minuter. Kvinnor kan ge högst 3 gånger per år och män högst 4 gånger. Det är upp till dig och det finns inga krav på hur ofta du ska ge. Du behöver inte heller uppge skäl till varför du väljer att avsluta. Det kostar inget att ge blod. Oftast får blodgivaren även en gåva eller ett presentkort som tack, men det kan variera beroende på de lokala blodcentralerna. Fast den finaste gåvan är att få ge något till en annan människa och att du räddar liv.

Om du vill ge, men inte gillar sprutor? Det är otroligt kunnig vårdpersonal som är stöttande under hela processen. Du kan alltid välja att prova och kan när som helst avbryta ditt besök och behöver inte uppge någon förklaring. Många blodgivare upplever inget obehag alls, och nålen sätts i armvecket vilket är mindre känsligt än fingertoppen. Tänk på det ur ett större perspektiv, på vad DU gör för någon annan och hur otroligt viktigt DITT bidrag är! Du behöver inte heller vara orolig för smittorisk eftersom personalen följer strikta riktlinjer och säkerhetsåtgärder. Vissa är också oroliga för blodbrist om de ger blod, men du får inte blodbrist av att donera blod utan du ger av ditt överskott. Vid varje blodgivning kontrolleras blodvärdet noggrant och friska människor bildar nytt blod hela tiden.

Donation av Plasma och Trombocyter

Vi brinner lite extra starkt för just plasma och trombocyt donationer eftersom det är helt avgörande för många av oss med primära immunbristsjukdomar. Varje år behövs det blodplasma från 130 donationer för en årsförbrukning för att endast en person med primär immunbrist ska kunna få sin immunglobulinbehandling. Så vi har ett stort behov av fler donationer i Sverige och i världen för att säkerställa att alla som har behov av donationer kan få deras behov uppfyllt.


Plasmagivning

Plasma används bland annat för att framställa läkemedel för exempelvis blödarsjuka eller för behandling av olika immunbristsjukdomar, såsom immunglobulinbehandling. Plasma är det som blir kvar när alla blodkroppar tas bort från blodet. Det blir en svagt gulfärgad vätska som består av 90 procent vatten och resten är blanda annat proteiner och salter. Plasma hjälper exempelvis hormoner, fetter och socker att transporteras runt i kroppen. För att ge en halv liter plasma tar det ca 40 minuter. Det blir en något större vätskeförlust vid plasma donation jämfört med en vanlig blodgivning och är därför extra viktigt att dricka både före och efter. Men redan under donationen ersätter kroppen den vätskan som tas och efter ett dygn är plasma helt återbildad. Det blir däremot ingen förlust av järn eftersom givaren får tillbaka sina röda blodkroppar och därför är det möjligt att donera plasma eller trombocyter upp till två gånger per månad.


Trombocytgivning

Trombocyter (blodplättar) användas bland annat vid behandling av leukemi (blodcancer) och andra blodsjukdomar och vid större blödningar under operationer eller efter olyckor. Därför är donation av dessa otroligt viktiga och fler donatorer behövs! En trombocytgivning tar ca två timmar där 30-60 procenten av givarens trombocyter avskiljs under givningen, men redan dagen efter är antalet återställd till samma mängd som före donationen.Anmäl dig som blodgivare på www.geblod.nu eller besök din närmsta blodcentral idag!

Gillar