citat.

Mönstret för den manliga och den kvinnliga aspekten i människans psyke grundas under uppväxten. Förebilder är föräldrarna eller de som fungerar som sådana. I det opräglade barnets psyke bildas en symbolisk faders- och modersgestalt ur faderns respektive moderns sätt att vara. Deras attityder och beteenden integreras i barnets känsloliv och blir till barnets egna inre "röster" och styrmekanismer.
Ur dessa utvecklas och påbyggs den manliga och den kvinnliga aspekten.

Gillar