Postad i: Allmänt

Finished my last day at work at the Hebridean whale ceuises and is right now doing a MMO-course (marine mammal observer), in the city Inveress, to get my MMO-license. After this I will be camping in Scotland for about a week so will probably be a bit quit here due to lack of wifi.

Topics I'm planning to cover in the future:
- The marine mammal observer (MMO) course
- Working as a whale- and dolphin guide
- How to spot whales and dolphins in the water
- The different personalities of dolphin species in the Hebrides
- Meeting with a pod of orcas
- Meeting with a humpback whale
- Living in Scotland
- Living in Thailand
- Working as a wildlife-guide: General information
- Studying the earth-science program at Stockholm university

Design your blog - select from dozens of ready-made templates or make your own; simply “point & click” - Click here

  • Allmänt

Likes

Comments

Postad i: Skottland: Val- och delfinguide

Efter att ha spenderat 3,5 månader i Khao Lak, Thailand som en snorkelguide för dykföretaget Raya divers började jag utveckla ett stort intresse för valar och hajar. Allt började efter att vi såg ett par Minke valar (som vi först faktiskt trodde var knölvalar) på en av våra snorklingsutflykter till Surin Islands. Detta var den första gången jag någonsin sett en val och de var så mycket större än alla marina djur som jag någonsin tidigare sett..

Efter mötet med valarna kände jag att antingen jag ville arbeta med valar eller delfiner på något sätt, ute i det vilda. Att ansöka efter en guide position för ett valskådning-företag kändes väldigt naturligt efter de månader jag hade spenderat som snorklingsguide i Thailand.

Från mitt hostel i Thailand började jag undersöka möjliga länder som var bra för valskådning och bestämde mig snart för att jag ville jobba i antingen Island eller Skottland. Dessa länder fascinerade mig mest på grund av deras fantastiska landskap, på grund av deras kalla klimat och en önskan om att se späckhuggare (som senare gick i uppfyllelse)..

I slutändan bestämde jag mig för att Skottland var det land jag ville jobba i. Därefter bokstavligen googlade jag "Skottland, valskådning" och tadaaaa... Detförsta företaget som dök upp i mitt google-resultat var: Hebridean Whale Cruises , rankad som Scotlands No.1 Whale Watching Company. Jag såg inga lediga jobbpositioner på deras hemsida men bestämde mig för att skicka dem mitt CV och ett personligt brev, som beskrev hur mycket jag skulle vilja jobba för dem och vad jag trodde jag skulle kunna bidra med till deras företag.

Jag fick inte svar direkt från företaget, så jag övervägde att åka till Island för att arbeta som puffin guide (de söta små pingvin-liknande fåglarna!) eftersom jag hade fått ett jobbbjudande från företaget Special Tours. Jag  bestämde mig dock för att tacka nej eftersom jag hellre ville jobba med valar, samt att  Island verkade vara ett väldigt dyrt land att leva i.

Efter en månad fick jag ett mail från Nick (chefen för Hebridean Whale Cruises) som skrev att de faktiskt behövde en guide, eftersom de skulle få tillgång till en ny stor båt som de skulle sjösätta under sommaren (kände mig otroligt tursam). Han erbjöd mig också boende i en av båtens nyrenoverade hytter. Efter att ha utbytt ett par mail med informaton angående tjänsten så började jag få en riktigt bra känsla om jobbet och bestämde mig för att tacka ja.

Ungefär en vecka efter att jag tagit ut min examen i Biologi boardade jag ett plan till Skottland och påbörjade min resa till de yttre hebriderna, Stornoway.

Så mitt bästa tips är att ansök till företag du känner att du vill jobba för! Även fastän jobbpositionen inte är tillgänglig så finns det alltid chans att den blir det i framtiden, och då har de redan ditt CV, vilket ger dig ett försprång!

_____________________________________________

After have spent 3,5 months in Khao lak, Thailand as a snorkeling guide for the dive company Raya divers I started to develop a big interest for whales and sharks. It all started after we saw a few minke whales on one of our speed boat trips på Surin islands, which were the first whale I had ever seen. They were massive! So much larger than any marine animal I had ever seen before.

Shortly after the encounter with the wonderful minke whales I really felt that I would like to work with whales and applying for a guide position for a whale watching-company felt really natural after the months I had spent guiding in Thailand.

From my hostel room in Thailand I started to research possible countries that were good for whale watching, and soon decided that I would like to work in either Iceland and Scotland. These countries intrigued me the most because of their stunning landscapes (I'm a massive outdoor enthusiast), because I wanted to try a different climate than the tropical one I had been living in during the winter and a secret wish of seeing orcas.

In the end Scotland ended up as the no. 1 country on my list and I literally googled "Scotland, whale watching" and tadaaaa, the no. 1 company that showed up as google results were Hebridean whale cruises , ranked as Scotlands no.1 whale watching company. I didn't see any available job positions on their website but decided to send them my CV and a cover letter, describing how much I would like to work for them and what I thought I would contribute to their company.

I didn't get a respond straight away from the company so I was actually considering going to Iceland to work as a puffin guide (you know those cute tiny penguine-like birds!) because I had gotten a job offer but I decided to decline because I wasn't feeling it 100%.

After a month or so I got a email from Nick (The manager of Hebridean whale cruises) telling me that they were actually in need of a guide because they were going to get access to a new, big boat this summer (lucky me!), he also offered me accommodation in one of the cabinets on the boat. After emailing back an forward a few times I started to get a really good feeling about the job and told him that I would travel so Scotland as soon as I had finished my B.sc in Biology.

About a week after my graduation I boarded a plane to Scotland and started my travel to the Outer hebrides, Stornoway.

So my best advice is to contact the company you'd like to work for, even if the jobposition isn¨t available atm. It might get available in an near future and the company will already have your CV, which gets you a head start

Likes

Comments

Postad i: Skottland: Val- och delfinguide

Vi har cirka 5 stycken, väldigt charmga grå sälar som bor i hamnen i Stornoway!. De cirkulerar vanligtvis kring båtarna i hamnen på jakt efter överbliven fisk.

/ We have about 5, very charming grey seals living in the habour of Stornoway. They usually swims around the boats in the habour begging for leftover fish.

​Me and a seal I named Stanley!

Likes

Comments

Postad i: Skottland: Val- och delfinguide

Mötte ett par väldigt lekfulla Rissos delfiner häromdagen. Vi blev alla väldigt överraskad eftersom denna delfinart vanligtvis är väldigt blyg. Vanligtvis simmar de aldrig fram till båten eller visar mer än sin ryggfena.

Risso's deöfingar inte en näbb som majoriteten av delfiner, detta eftersom de huvudsakligen äter bläckfisk och därför inte är i behov av en näbb... De föds mörkgrå men blir ljusare med ålder på grund en ökad mängd av ärr och rivsår på kroppen som orsakats av konfrontation med bläckfisk och andra Risso's delfiner. Äldre Risso's delfiner har till och med förväxlats med Belugas.

Du kan faktiskt identifiera en Rissos delfin genom att spåra dess individuella ärrbildning eftersom denna är unik på varje delfin.

________________________________________________________
Met these playful Risso's dolphins the other day. Was very surprised because this dolphin specie is usually the SNEAKIEST of all!

They don't have a beak as the majority of dolphins because they mainly eat squid and octopus. They are born dark grey but turn lighter with age because of increased scaring of its body caused by confrontation with octopus and other Rissos dolphins. Old Risso's might even be confused with Belugas.

You can actually identify a Rissos dolphin by tracking its individual scaring because it's unique on each dolphin.


Likes

Comments

Postad i: Allmänt

Jag tänkte att jag skulle ge några råd om att söka jobb utomlands.

Länder jag tidigare jobbat i:

Cypern - som receptionist och bartender
Spanien - Bartender
Thailand - Snorklingsguide
Skottland - Val- och delfin guide

Jag har även blivit erbjuden ett jobb som puffin-guide (hur söta är inte puffins !!) på Island men var tvungen att tacka nej eftersom jag inte hade gjort tillräckligt med efterforskning om levnadskostnaderna innan jag ansökte.

Do's:

- Översätt all din tidigare arbetslivserfarenhet till engelska, såväl som tidigare utbildningar.

- Extra kontrollera att din engelska är perfekt i ditt CV!

- Undersök området du ska jobba i, hur mycket kostar vanligtvis lägenhet? Är det svårt att få en lägenhet? Vad kommer de månadsvisa omkostnaderna att vara? Hur stor behöver din budget vara för att överleva fram till första lönedag?
Jag har lyckats överleva med mindre än 1000 euro som budget under alla mina tidigare jobb utomlands, så man behöver inte vara rik!

- Är det ett seriöst företag? Är det möjligt att prata med tidigare anställda?

- Skriv ett bra personligt brev och visa dem hur intresserad du är och förklara vad du skulle bidra till deras företag! Jag fick mitt jobb som en val- och delfinguide i Skottland bara för att jag var mest angelägen om att arbeta och tycktes mest intresserad av det marina livet.

- Det är alltid bra att boka en skype-session/intervju så att du kan känna kemi med chefen/andra anställda innan du accepterar jobbet. Lita alltid på din magkänsla.. Under en skype-intervju är mitt bästa råd att le mycket, vara utåtriktad, ställ många frågor (gör att du verkar intresserad) och göra lite efterforskning om företaget, så att du kan imponera på dem med några fakta.

- Kika om du behöver någon typ av "working license" eller typ av personnummer för att jobba i landet i siktar på.

- Till sist men inte minst, tro på dig själv! Det kan kännas lite läskigt att resa utomlands själv men du kommer växa så otroligt mycket som person och få en ovärderlig erfarenhet!

_______________________________________________

I thought I'd give som advices on applying/researching for jobs abroad (not your home country) .
Previously I've worked in:

Cyprus - as a receptionist and bartender
Spain - Bartender
Thailand - Snorkeling guide
Scotland - Whale and dolphin guide

I also got offered a job as a puffin guide (how cute aren't the puffins!!) in Iceland but had to turn it down because I hadn't done enough research about the living-costs before I applied.

Do's:

- Translate all your previously work experience to english, as well as previous educations.
- Extra check that your english is perfect in your CV!
- Research the area you are going to work in, how much is usually apartment rent? Is it hard to get an apartment? What will the montly costs be? How big does your budget need to be to survive until payday? I have managed to survive with less than 1000 euro as a budget on all my working abroad experiences, so you don't have to be rich!
- Is it a serious company? Is it possible to speak to any previously employees?
- Write a great cover letter and really show them how excited you are and explain what you would contribute to their company! I got my job as a whale- and dolphin guide in Scotland only because I was the most keen on working and seemed most interested in the marine life.
- It's always good to book a skype-session/interview so you can feel the chemistry with the boss/other employee before you accept the job offer. Always trust your gut feeling. During a skype-interview my best advice is to smile alot, be outgoing, as alot of questions (makes you seem interested) and do some research before about the company so that you can impress them with some facts.
- Look up if you'd need any kind of working license or personal digits for working in the country applied for.​
- Last but not least, believe in yourself! It might be a bit scary imagining travelling alone to work abroad but you will grow so much as a person and have a great experience!

Likes

Comments

Postad i: Thailand: Snorklingsguide

Väl nere i Thailand hade jag en introduktionsvecka där jag fick genomgå ett simtest (sjukt nervös), ett skriftligt test angående fiskarter, raya divers historia och thailändsk kultur (fick 46/50 poäng, boyaaa) och fick även följa med på diverse snorklingsutflykter för att lära mig hur allt gick till. Vi jobbade 6 dagar i veckan och en arbetsdag var oftast från cirka 06.30-18.00, tufft och intensivt men otroligt roligt.

Vi fick betalt 30.000 bath i månaden (15 000 varannan vecka) och fick även en gratis dykkurs av företaget.

Vi hade 4 olika utflykter jag skulle jobba med:

3 island trip: En utflykt ut till Similian islands med speedboat, där vi utforskade 3 olika öar och hade 2 snorklingsstopp (45 min vardera).

Surin islands: En utflykt till surin islands (otroligt vackert) där vi besökte sea-gypsies, utforskade öar och hade 3 snorklingsstopp (45 min vardera)

Snorklingssafari: En utflykt på en stor dykbåt med både dykare och snorklare till Similan islands.

Pirates: En pirat-utflykt för barn från 2-10 där vi spenderade en dag på stranden med diverse piratlekar och skattjakt.

En vanlig arbetsdag med utflykt till Surin islands såg ut:
06.30: Jag tog mig till kontoret där en lista med hotell och de kunder jag skulle plocka upp var nedskrivna. Därefter väntade jag in en taxi-buss som jag hoppade in i och åkte till vardera hotell. Där hälsade jag gästerna välkomna och gav dom en snabb briefing om hur dagen skulle se ut.
07.30: Vi anlände till hamnen där det serveras frukost och gästerna får även testa snorklingsutrustning.
8.00: Gästerna (ca. 40 st) får hoppa på en speedboat där vi utför ett safety talk och sedan beger oss mot Surin islands, färden tar ca. 1,5h och under den serverar vi dryck samt berättar om de fiskar vi troligtvis kommer att se i vattnet. Därefter väntar 2 snorklingsstopp (45 min) framme vid Surin islands. Vi har en genomgång om hur snorklingsutrustningen skall sättas på och informerar gästerna om eventuella faror (skarpa klippor, strömmar etc). Sedan hoppar vi i vattnet och utforskar området!
11.00: Vi tar oss iland på en ö som är vårat lunchställe, där går vi till en restaurang som inväntar oss och serverar en lunchbuffe, efter det får gästerna slappna av, sola och bada i cirka 1,5 innan vi hoppar på båten igen.
13.00: Vi besöker sea-gypsies som bor på en ö i Surin islands. Vi i personalen berättar om deras historia för gästerna på båten, de tillhör ingen nationalitet och bor i trähyddor. De säljer även smycken på stranden som man mer än gärna för köpa.
14.00: Dags för sista snorklingsstoppet! Vi hoppar på båten igen och beger oss till vårat sista stopp. Därefter snorklar vi och sen blir det avfärd mot hamnen igen.
ca. 17.00: Tillbaka i hamnen där det bjuds på fika och respektive personal eskorterar sina gäster tillbaka till taxi-bussen de kom i och transporterar dessa tillbaka till sina hotell.

____________________________________________________________

When I arrived in Thailand, I had an introductory week where I had a swimming test (very nervous), a written test on fish species, raya divers history and Thai culture (got 46/50 points, boyaaa) and also went on various snorkeling trips to learn the drill. We worked 6 days a week and a working day usually lasted between 06:30 am to 18:00 pm, tough and intense but incredibly fun.

We got paid 30.000 bath a month (15.000 bath every other week) and got a free diving course of the company aswell.

We had 4 different excursions I would work with:

3 island trip: An excursion to Similan islands with speedboat, where we explored 3 different islands and had 2 snorkeling stops (45 min each).

Surin islands: An excursion to Surin Island (incredibly beautiful) where we visited sea gypsies, explored islands and had 3 snorkeling stops (45 min each)

Snorkeling safari: An excursion on a large dive boat with both divers and snorkelers to Similan islands.

Pirates: A pirate excursion for children from 2-10 where we spent a day at the beach with various pirate games and treasure hunt.

A regular work day scheduale with a trip to Surin Island:

06.30: I went to the office where a list of hotels and the customers I would pick up were written down on. Then I waited for a taxi bus to take me to the hotels. In the hotels I welcomed the guests and gave them a quick briefing about the days schedule.

07.30: We arrived at the harbor where breakfast was served and guests could also try out the snorkeling equipment.

8.00: Guests jumped on a speedboat where the staff perform a safety talk and then we headed to Surin Island, the journey takes approx. 1.5h and the guest were served drinks and fun facts about the fish species they were more likely to see in the water. Before our snorkelingstops we have a review of how to use the snorkeling equipment and inform the guests of possible hazards (sharp rocks, streams, etc.). Then we jump into the water and explore the area!

11.00: We enter an island that is our lunch spot, where we go to a restaurant that awaits us and serves a lunch buffet.
After lunch the guests get to relax, sunbathe and swim around 1.5 (and the staff usually sneaks away and orders banana milkshakes) before we go back to our boats.

13.00: We visit sea-gypsies living on Surin Islands. I inform the guests about the sea gypsies history (they are not owned by any nationality and live in wooden huts etc.). The gypsies also sell wooden jewelry on the beach!

14.00: Time for the last snoring stop!

ca. 17.00: Back in the harbor where coffee is served and the staff members escort their guests back to the taxi bus they were brought in and transport them back to their hotels.


Likes

Comments

Postad i: Thailand: Snorklingsguide

Efter att ha tillbringat några dagar i Khao lak, Thailand och hälsat på de övriga anställda (90% finskar och jag kan 0% finska) så bar det av till Malaysia för att fixa mitt arbetsvisum. På flyget hamnade jag brevid en pratglad britt så vi bestämde att vi skulle utforska Malaysia senare under kvällen och utbytte whatsapp.

Jag hoppade sedan in i en taxi som tog mig till det hostel jag bokat - MITT UTE I INGENSTANS!
Inte ens en mataffär fanns i området där jag bokat mitt hostel, troligtvis därför det varit så billigt.
Efter mer utforskande så bestämde jag mig för att boka ett nytt, i Kaula lumpurs centrum som hette Reggae mansion. Visade sig vara absolut bästa valet! Sovsalar med avskärmning och AC, en roof-top bar med pool och sedan ingick daglig matbiljett på hostellets restaurang (gratis mat - great).

Senare på kvällen mötte jag upp min flygplansbritt och vi kikade runt på olika turistattraktioner som deras twin towers och andra sevärdigheter i centrum. Mot kvällens slut började jag tycka att denna britt började va lite väl närgången så jag tackade för mig och gick hem.

Dagen efter tog jag en taxi till den thailändska ambassaden i Kaula lumpur för att fixa mitt visum - men såklart så hade jag prickat in en röd dag så det var bara att bege sig hem igen. Väl på hostellet tog jag med min data till deras kafeteria för att googla lite om vad som var sevärt i Kaula lumpur när jag hör en röst hojta
"Hi girl! Do you wanna come out with us tonight?" av en indisk australienare. Visst! Wny not?

Den kvällen drog jag, en indiska autralienaren och en kanadensisk kille ut i Malaysia för att checka bar-utbudet. Vi hamnade på en roof-top bar med helikopterplatta men kunde tyvärr inte stanna länge eftersom kanadensaren hade på sig flipflop och tyvärr inte fick följa med in. Efter det så lyckades vi hitta en sjuk bargata?! som påminde om de i Ayia napa, där drack vi ett par drinkar och drog sedan hem.

Dagen efter lyckades jag kirra mitt visum på den thailändska ambassaden och begav mig dagen efter det tillbaka till Khao lak.

_________________________________________________________

After spending a few days in Khao Lak, Thailand and said hi to the other employees (90% Finnish and I can speak 0% Finnish), I went to Malaysia to fix my work visa. During the flight, I ended up talking to a brit and we decided that we would explore Malaysia later in the evening and exchanged whatsapp.

I then jumped into a taxi that took me to the hostel I booked - In the middle of NOWHERE!
Not even a supermarket could be found in the area where I booked my hostel, that was probably why it as so cheap to book..

After some searching online, I decided to book a new hostel, in the center of Kaula Lumpur, called the Reggae mansion. Turned out to be the best choice of the trip! Great dormitories with AC, a roof-top bar with a pool and a daily food ticket at the hostel's restaurant (free food - great) was included.

Later in the evening I met my airplane friend and we looked around at various tourist attractions as the  twin towers (really nice Fountain​ and other attractions in the center. By the end of the evening, I began to think that this guy started to be a little bit flirty, so I said goodbye and went home.

The next day I took a taxi to the Thai Embassy in Kaula Lumpur to fix my visa - but of course it was a holiday-day so it was closed and I went back to the hostel. Once in the hostel I took my computer to their cafeteria to google about what to see and explore in Kaula lumpur when I heard a voice:

"Hi girl! Do you want to come out with us tonight?" By an aussie. Certainly! Wny not?

That night, me, the aussie and a Canadian guy went out in Malaysia to check what the bars had to offer. We ended up at a roof-top bar with a helipad but unfortunately could not stay for a long time because the Canadian was wearing flipflop and wasn't allowed to enter the bar. After we managed to find a sick bar-street that actually reminded of those in Ayia Napa, we drank a couple of drinks and then went home.

The day after, I managed to get my visa at the Thai Embassy and  later returned to Thailand, Khao lak.


Likes

Comments