Szambo betonowe musi być zamieszczone w planie budowy budynku. Może go nie być tylko, pod warunkiem, że jest możliwość podłączenia się do kanalizacji miejskiej lub są spełnione określone warunki środowiskowe. Jeśli wobec tego lokalizacja szamba znajdowała się na planie budynku dołączonym do pozwolenia na budowę, nie musimy załatwiać żadnych formalności związanych z wybudowaniem zbiornika.

Jeśli zbiornika takiego jak szamba betonowe Busko-Zdrój nie było w planie, to tryb postępowania jest inny. Na 30 dni przed zapoczątkowaniem budowy należy zamiar wybudowania szamba zgłosić w Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta. Jeżeli nie będzie odmowy, można przystąpić do budowy.

Bardziej skomplikowana kwestia jest z przydomową oczyszczalnią ścieków. Przed rozpoczęciem budowy oczyszczalni należy zgłosić plan oczyszczalni oraz projekt budynku z zaznaczoną lokalizacją oczyszczalni do urzędu, dokładnie tak samo jak w przypadku szamba. Jednak na 30 dni przed rozpoczęciem używania oczyszczalni mamy obowiązek powiadomić swojego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Zgłaszamy oczywiście pisemnie w urzędzie miasta lub gminy. Jeśli nie będzie sprzeciwu ze strony urzędu, w ciągu 30 dni od wpłynięcia zgłoszenia można rozpocząć korzystanie z instalacji oczyszczania ścieków.

Znaczącą zaletą przydomowej oczyszczalni jest to, że nie wymaga ona ciągłej kontroli. Nie musimy się także niepokoić o częste kontrolowanie poziomu wypełnienia i konieczności wybierania fekalii. Musimy jednak wiedzieć, że należy zabezpieczająco wybrać nagromadzony osad średnio raz w roku. Objętość osadnika uzależniona jest od liczby użytkowników w gospodarstwie. Zbiornik musi być na tyle duży, aby nagromadzone ścieki przebywały w nim ok. 10-14 dni. Standardowe wyliczenia wykazują, że dzienne zużycie wody przez jedną osobę wynosi ok. 200l. A więc pięcioosobowa rodzina będzie zużywać ok. 1000l wody w ciągu dnia.

Mimo, że oczyszczalnia nie jest widoczna z zewnątrz, mamy możliwość ciągłej kontroli jej pracy dzięki otworom rewizyjnym. Każdy otwór posiada specjalną nadbudowę, której długość uzależniona jest od głębokości na jakiej posadzony jest zbiornik. Nadbudowa zamykana jest od góry specjalną klapą.

Mimo wielu zalet przydomowe oczyszczalnie mają też wady. Jedną z nich jest wymagana wielkość terenu. Na budowę oczyszczalni drenażowej musimy przeznaczyć ok. 70-80 m2. Rozmiary te nie dotyczą natomiast oczyszczalni z osadem czynnym, na których montaż potrzebujemy tylko ok. 8 m2 . Jednocześnie obszar, na którym ułożony jest drenaż można użytkować w ograniczony sposób. Łączy się to z wymogiem zachowania odpowiednich odległości od nieruchomości znajdujących się na naszej gruncie, dużym obciążeniem (np. ruch pojazdów), a także z roślinami jakie chcielibyśmy sadzić (gatunki o mocno rozwiniętym systemie korzeniowym). Zwykle miejsca zajmowane przez drenaż porośnięte są trawą. Pozytywnym „skutkiem ubocznym” działania oczyszczalni jest nawadnianie terenu przez nitki drenażowe. Dlatego też w miejscach tych roślinność jest bardzo bujna i nie wymaga dodatkowego podlewania.

Zaprojektuj swój blog - wybierz jeden z mnóstwa gotowych szablonów na Nouw lub utwórz własny, metodą „wskaż i kliknij” - Kliknij tutaj

Likes

Comments

Czy szamba ekologiczne są warte inwestowania?

Mamy pewność, że tak. Cena szamba ekologicznego jest niewiele wyższa od kosztów zbudowania zbiorników tradycyjnych. Nabywając szczelny zbiornik zyskujemy pełną ochronę przed zanieczyszczeniami ze ścieków. Ponad to oszczędzamy czas potrzebny do montażu. Należy pamiętać też, że budowa szamba tradycyjnego trwa do 2 tygodni. Natomiast montaż gotowego zbiornika ekologicznego to zaledwie 1 dzień.

Kategorie szamb ekologicznych

W ofertach handlowych wyselekcjonujemy dwa rodzaje szamb ekologicznych:

Szamba z betonu tj. szamba betonowe Kępno – gotowe zbiorniki z betonu są szczelniejsze niż ich odpowiedniki powstające na miejscu budowy. Prefabrykaty przeważnie produkuje się z betonu B20, B40 oraz dodatkowych środków zmniejszających nasiąkliwość. Zbiornik zapewnia całkowitą szczelność i jest odporny na procesy zachodzące w ściekach. W ofertach handlowych znajdziemy zarówno zbiorniki jednokomorowe, dwukomorowe jak i modułowe (pojedyncze komory mogą być ze sobą łączone). Standardowa pojemność takich zbiorników to 6 – 12 m3 (takie pojemności nadają się do użytku przez kilkuosobową rodzinę).

Wyroby z tworzywa sztucznego – niejednokrotnie o przekroju koła z pofałdowanymi ścianami (w celu zwiększenia wytrzymałości). Nowoczesne zbiorniki z tworzyw sztucznych odznaczają się pełną szczelnością, żywotnością i odpornością na działanie zmiennych temperatur oraz nacisków podłoża. Ich znaczną zaletą jest niewielka masa gotowego zbiornika. Plastikowe szamba są łatwe w transporcie, a ich montaż z reguły nie przysparza większego problemu. Jednak zbiornik z tworzywa sztucznego powinien być odpowiednio zakotwiczony w gruncie. Dzięki temu zminimalizujemy ryzyko jego wysadzania. Zakup tego typu produktu jest bardzo wskazany w przypadku, gdy na terenie działki znajduje się studnia z wodą pitną.

Niektóre szamba ekologiczne są tylko nieznacznie tańsze od przydomowych oczyszczalni ścieków, dlatego warto zastanowić się nad opłacalnością tego zakupu. Wybór powinien być uzależniony od warunków wodno-gruntowych. Przydomowa oczyszczalnia wymaga wyodrębnienia przestrzeni na osadnik gnilny oraz pole infiltracyjne. Zatem jeśli dysponujemy niewielką działką, to kupno szamba ekologicznego będzie jedynym rozsądniejszym rozwiązaniem. W szambo ekologiczne wypada także zainwestować w sytuacji, gdy poziom wód gruntowych jest wysoki, a gleba nieprzepuszczalna. W tym wypadku budowa przydomowej oczyszczalni ścieków byłaby nieopłacalna ze względu na niewielką wydajność oczyszczania.

Jednym z najistotniejszych plusów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków są znacznie mniejsze koszty eksploatacji. Taka instalacja wymaga jednego/dwóch wywozów osadu rocznie. Koszt wynajęcia pojazdu asenizacyjnego wyniesie od 200 do 400 zł na rok. Opróżnianie zbiorników zamkniętych wykonujemy co ok. 3 tygodnie. W skali roku daje to 17 wywozów. Zatem łączny koszt eksploatacji szamba ekologicznego oscyluje wokół 1 700 – 2 400 zł.

Likes

Comments

Każdy rolnik posiadający hodowlę zwierząt musi zakupić dobry zbiornik na gnojownicę oraz gnojówkę. Wybór zbiornika takiego jak szamba betonowe Serock, zależeć musi przede wszystkim od utrzymywanego gatunku zwierząt, sposobu chowu, intensywności produkcji, obsady trzody, uwarunkowań lokalizacyjnych i możliwości rozwoju gospodarstwa. Dobrze przetrzymywane odpady zwierzęce są wykorzystywane jako ekologiczne nawozy. Nieodpowiednio przystosowany zbiornik do ilości chowu zwierząt oraz jego nieszczelność prowadzi do zanieczyszczenia gleby ściekami, dlatego bardzo dobrze jest aby dokładnie obliczyć z zapasem potrzebną wielkość zbiornika, tak aby, nie trzeba było dobudowywać kolejnego do momentu wywozu gnojownicy na pola.

Zakup takiego zbiornika wiąże się z nakładem finansowym i wiadomo, że warto zainwestować raz, a porządnie. Opłaca się również pamiętać, że wielkość i jakość zbiorników na płynne odpady na fermach zwierząt gospodarskich jest uregulowana odgórnie przepisami prawa co do lokalizacji. Muszą zostać zachowane odległości od studni, linii brzegów, cieków i zbiorników, od otworów okiennych i drzwiowych zabudowań zamieszkałych przez ludzi na placach sąsiadujących, od magazynów środków spożywczych, a także obiektów budowlanych przetwórstwa rolno-spożywczego od granicy działki sąsiedniej, od budynków magazynowych ogólnych, od silosów na zboże i pasze, od silosów na kiszonki. Parametry odległości, są różne w zależności od tego czy zbiornik będzie zamknięty czy otwarty dotyczy również to płyt obornikowych. Każdy z nich musi cechować się wysoką szczelnością jak również powinien być odporny na korozję.

Wyróżnia się szamba betonowe zamknięte, otwarte, podziemne, naziemne i częściowo zagłębione. Zwykle wymieniane wady i zalety tego typu zbiorników to: przy zbiornikach podziemnych dodatkowo trzeba ponieść koszt, aby obniżyć poziom wód gruntowych na czas montażu zbiornika, bark możliwości zmiany usytuowania zbiornika, przykrycie większych zbiorników podwyższa koszty kupna. Do o zalet zaliczono między innymi możliwość stosowania grawitacyjnego spływu ścieków, jak również możliwość wykorzystania powierzchni nad przykrytym zbiornikiem. Przy zbiornikach naziemnych na gnojownicę jako główne zalety wymieniono przede wszystkim możliwość usytuowania z dala od budynku inwentarskiego, niezbyt wysoki koszt wykonania oraz przy niektórych typach zbiorników możliwość rozebrania i zamontowania w innym miejscu. Przy zbiornikach częściowo zagłębionych jako główną zaletę wymieniono usadowienie zbiornika powyżej poziomu wód gruntowych.

Likes

Comments

Zasobniki bezodpływowe, czyli tzw. szamba betonowe Garwolin, to niejednokrotnie jedyny sposób pozbywania się odpadów z gospodarstwa domowego. Szczególnie na terenach wiejskich i podmiejskich, gdy w pobliżu działki nie ma sieci kanalizacyjnej lub inwestorzy – z różnych powodów – nie chcą lub nie mogą zrobić na swojej posesji przydomowej oczyszczalni. Plusem używanych obecnie szamb betonowych jest to, że są szczelne, dzięki czemu ścieki z gospodarstw domowych nie zanieczyszczają okolicznych wód gruntowych. Jest to więc korzyść przede wszystkim dla środowiska naturalnego, bo oznacza, że właściciel domu nie może liczyć, że część jego ścieków przesączy się do gruntu. Częstotliwość zamawiania wozu asenizacyjnego, zwanego popularnie szambiarką albo szambowozem, jest zależna oczywiście od ilości wody zużywanej każdego dnia przez domowników, ale każda jego wizyta to koszt od 120 do 180 i więcej złotych za 10 m³ pobranych ścieków.

JAK ZORGANIZOWAĆ ODBIÓR ŚCIEKÓW

Warto nadzorować poziom napełnienia szamba, by mieć świadomość na jaki dzień zamówić odbiór ścieków. Zwyczajny, ale i najmniej poręczny sposób to zdejmowanie ciężkiej żeliwnej pokrywy i zaglądanie od czasu do czasu do zbiornika. Wydaje się, że wygodniejsze jest kontrolowanie poziomu wypełnienia szamba za pomocą zamontowanego w nim mechanicznego, a najlepiej elektrycznego czujnika. Ten pierwszy działa na zasadzie pływaka, który jest unoszony przez wypełniające zbiornik ścieki i wymaga okresowej obserwacji. Dogodniejszy jest więc ten drugi, który napełnienie szamba sygnalizuje sygnałem świetlnym lub dźwiękowym. Gdy wiemy już, kiedy mniej więcej szambo będzie napełnione, możemy zamawiać szambiarkę. Lepiej mieć trochę czasowej rezerwy, bo firma zajmująca się wywozem ścieków może akurat nie mieć wolnego terminu. Można wprawdzie umówić się na odbiór ścieków w określonym terminie, na przykład co dwa tygodnie, ale ryzykujemy wtedy, że będziemy płacić stałą stawkę nawet, gdy szambo nie będzie pełne.

BEZ WJAZDU NA DZIAŁKĘ

Jest jeszcze problem wjazdu szambiarki na działkę, problem ten rozwiązuje zamontowanie dodatkowego przewodu do odprowadzania ścieków, którego jeden koniec jest opuszczony na dno zbiornika, a drugi – zakończony szybkozłączką – dostępny z ulicy. Właśnie wtedy wóz asenizacyjny ma dostęp do naszego zbiornika z zewnątrz i może go opróżnić bez wjeżdżania na posesję, podłączając swoje rury do szybkozłączki, którą najczęściej osadza się w dolnej, betonowej lub murowanej, części ogrodzenia.

Likes

Comments

- Podczas gdy kogoś nie stać na inwestycję w oczyszczalnię, jedynym rozwiązaniem jest wykonanie szamba?

- Tak. Szczelny zasobnik na ścieki taki jak szamba betonowe Konin jest również jedynym rozwiązaniem dla posiadaczy małych działek położonych w miejscach jeszcze bez kanalizacji. Decyzję o jego umiejscowieniu najlepiej podjąć już na etapie przygotowań do budowy domu, bo jeżeli zostanie przewidziany w planie zagospodarowania obszaru, to po uzyskaniu pozwolenia na budowę dodatkowe formalności nie będą konieczne. Natomiast jeśli pojawi się potrzeba wykonania szamba nieuwzględnionego w takim planie, wymagane jest - podobnie jak w wypadku oczyszczalni - zgłoszenie do starostwa. To nowa, korzystna zmiana, ponieważ do czerwca 2015 roku trzeba było występować o oddzielne pozwolenie na budowę.

- Czy dla szamb betonowych też obowiązują ograniczenia co do lokalizacji?

- Oczywiście. Chociaż ma być szczelny, to i tak odległość od studni powinna wynosić co najmniej 15 m. Przy tym nie może znajdować się bliżej niż 5 m od okien i drzwi do pomieszczeń zamieszkałych, a minimalna odległość od granicy działki to 2 m. W tym ostatnim przypadku zaleca się dojść do porozumienia z sąsiadem, bo odległość od granicy działki może być mniejsza, jeżeli zainteresowani uzgodnią usytuowanie obu szamb bezpośrednio przy granicy.

- Jakiej wielkości zbiornik wybrać?

- W zasadzie - czym większy, tym lepszy, bo rzadziej się go opróżnia. Jak się okazuje, za przyjazd większego wozu asenizacyjnego zapłacimy tylko trochę więcej niż za przyjazd pojazdu mniejszego, warto więc, by zbiornik był co najmniej tak pojemny, jak największe oferowane w okolicy beczki. Doskonałe będzie szambo betonowe o pojemności 8-10 m3, bo budowa zbiornika o pojemności powyżej 10 m3 podlega bardziej rygorystycznym przepisom.

- Czy to prawda, że szamba betonowe są teraz najpopularniejsze.

- Całkowicie się zgadza, przy czym na ich producentach ciąży obowiązek dostarczenia certyfikatu szczelności, który jest potrzebny do odbioru budowlanego. Żaden przepis nie zakazuje jednak samodzielnego wykonania szamba, choć może być to niemożliwe, jeżeli w pozwoleniu na jego budowę (lub na budowę domu) zapisano warunek zastosowania zbiornika certyfikowanego.

Likes

Comments

Szamba betonowe Jarocin - Łączenie zbiornika z pokrywą.

Na wstępie zapytaj producenta w jaki sposób łączy szamba betonowe Jarocin z ich pokrywą. Zdarza się, że producenci łączą te dwa elementy przypomocy zwykłej budowlanej pianki montażowej. Najlepiej wystrzegać się takichrozwiązań, dla montażysty jest ono bardzo najwygodniejsze i przy okazji jest totańsze rozwiązanie. Jednak takie łączenie po prostu prowadzi do rozszczelnień,co skutkuje wydostaniem się cieszy ze zasobnika, lub co gorsza mogą napływać doszamba wody gruntowe i będzie się nam napełniało szybciej niż zwykle. Co wymaga częstego opróżniania i generuje niepotrzebne koszty. Profesjonalne firmy domontażu używają kleju, który jest mrozoodporny i co najważniejsze jest całkowicie wodoodporny.

Gwarancja

Przy zakupie szamb betonowych należy również zwrócić uwagęna gwarancję jaką mamy od producenta. Jak się okazuje częstą praktyka jestudzielenie gwarancji tzw. rękojmi na podstawie certyfikatu. Należy pamiętać, żew takim przypadku producent może nie uznać swojej winy w zaistniałej usterce.Dzieje się tak ponieważ nigdzie nie ma zapisanych warunków gwarancji iwymienionych wad jakie mogą zaistnieć a które obejmuje gwarancja. Przekazananam gwarancja na szambo betonowe, musi być wydana w formie pisemnej i zawieraćwszystkie określone warunki oraz okres jaki obowiązuje.

Grubość ścian szamba betonowego

Pamiętajmy o bardzo istotnej kwestii jaką jest grubość ścian zbiornika. Kupuj jedynie szamba betonowe, których ścianki mają co najmniej 10cm. Zdarzają się producenci, którzy chcąc zaoszczędzić na betonie, produkujązbiorniki o grubości ścian 8 cm. Wybierając taki zbiornik nie masz pewności codo szczelności i trwałości swojego szamba.

Jakość betonu

Nieodpowiedni producenci szamb betonowych, z oszczędności mogą stosować gorsze klasy betonu. Przy zakupie możesz zawsze zapytać oposiadanie certyfikatu i świadectwa na jakość betonu. Nie kupuj zbiornika, doktórego produkcji użyto betonu o jakości niższej niż B20, jego jakośćpozostawia wiele do życzenia. Najlepsi producenci szamb betonowych stosują nietylko najlepszą klasę betonu, ale dodają też specjalne środki wzmacniająceszczelność surowca.

Likes

Comments

Fakty o szambie

Bardzo wysoka jakość

Szamba betonowe są dzisiaj produktami niezwykle wysokiegogatunku. Powodowane jest to tym, że wytwórnie szamb betonowych nieustającousprawniają cały proces produkcyjny. Jest to spowodowane w celu wypracowaniawyrobu istotnego gatunku oraz wysokiego poziomu satysfakcji klienta. Klientjest usatysfakcjonowany wtedy, gdy dokona zakupu hermetyczny zbiornik oraztaki, który nie sprawia mu problemów w stosowaniu.

Fachowo wykonane

Zaletą szamba betonowego jest właśnie wytrzymałość. Szambabetonowe są odporne na mrozy. Żadne czynniki pogodowe nie wpływają negatywniena zbiornik jego wytrzymałość pomimo dekad jest pewna i jednoraka. Szambabetonowe wytrzymają również olbrzymie obciążenia. Nie kruszą się pod masąszambiarki. Szambo betonowe, jako jedyny zbiornik o tym przeznaczeniu może byćzlokalizowany pod podjazdem dla osobówek.

Waga

Beton jest niezwykle masywnym materiałem budowlanym. Ściankiszamba mają szerokość ponad 120 mm. Waga szamba zależy od jego wielkości orazbudowy. Głównie ma parę ton. Z tego powodu do transportu i montażu nieodzownyjest profesjonalny sprzęt budowlany. Wypada skorzystać z serwisu producentówszamb betonowych dotyczących transportu oraz montażu. Wtedy można być pewnymporządnego osadzenia szamba w terenie oraz tego, że zbiornik będzie pewniepoddany testom.

Żelbeton

Żelbeton używany do produkcji szam betonowych powinien byćświetnej jakości. Zazwyczaj wykorzystywany do tego jest żelbeton klasy B-25.Szamba betonowe nie są stworzone jedynie z betonu. Do betonu firmy szambbetonowych uzupełniająco dodają wyspecjalizowana chemię budowlaną. Powoduje tozespolenie w jedną całość porów betonu. Komplementarnie do zapewnieniaszczelności szamba wykorzystywana jest mieszanina kauczukowo-asfaltowa. Takąmieszaniną sumiennie pokrywane jest szambo dwukrotnie. Powoduje to zapewnieniemaksymalnej% szczelności zbiornika.

Rywalizacja

Na terenie kraju można znaleźć niezwykle wiele wytwórnizajmujących się produkcją szamb betonowych. Jesteśmy przekonani szalenieniełatwo wybrać rozchwytywanego sprzedawcę szamba. Opłaci się sprawdzić, któryproducent jest blisko naszego domostwa. To daje możliwość wynegocjowania bardzomałej ceny za usługę transportu i montażu.

Cena

Cena szamb betonowych jest zabawnie niska w stosunku dokorzyści, jakie można uzyskać. Akurat dlatego, że jest tak wielka konkurencjarynku tym wyrobem, konsumenci mogą cieszyć się niskimi cenami proponowanymiprzez producentów.

Likes

Comments

Wykorzystanie szamba betonowego

Na terenie województwa jest od groma przedsiębiorstwtrudniących się wyrobem szambbetonowych. Dzięki przebudowie cyklu produkcji, wykonane zbiorniki są przyjazneśrodowisku, szczelne i masywne. Dzisiaj ze względu na te atrybuty szambabetonowe mają duże wykorzystanie zarówno w codziennym stosowaniu jak i bardziejbranżowym.

Zbiornik na nieczystości

Szamba betonowe zostały zrobione właśnie dla ludziszukających zbiornika do gromadzenia fikali z domostwa. Dzisiaj dzięki temuzastosowaniu szamba zostały tak powszechne i powszechnie stosowane. Cena imasywność tych zbiorników zachęca każdego do zdecydowania się właśnie na szambabetonowe. Komplementarnie coraz szersze grono producentów wykonuje takieszamba, które można przeobrazić w ekologiczną oczyszczalnie ściekówkomunalnych. Jest to ważna zaleta szamba, że przy zachowaniu jego śmiesznieniskiej ceny oraz szczelności można cieszyć się rolą oczyszczania wody jak wsytuacji dużo bardziej droższych przydomowych ekologicznych oczyszczalniścieków komunalnych.

Szamba betonowe do gromadzenia

W Polsce spotyka się szamba w niesamowicie często jakozbiornik do zbierania. Przy olbrzymich firmach wytwarzających wyroby sąwykorzystywane jako magazyny do zbierania olejów lub innych surowców. Ostatniowielki odsetek rolników korzysta szamba jako magazyn do kiszenia ogórków.

W publicznym wykorzystaniu szamba betonowe są równieżstosowane jako zbiorniki do zbierania deszczówki. Grono osób odprowadza deszczz rynien faktycznie do szamba betonowego. Taką wodą podlewa się trawnik czy teżpola rolne. Za chwile wszyscy się przekonają, że takie zastosowanie szambamomentalnie się zwraca. Nadobowiązkowo ta metoda jest dobra dla naszegoportfela.

Studnia z szamba betonowego

Studnie na posesjach gminnych są raz za razem popularniejsze.Spowodowane jest to informacją, że bardzo często dochodzi do awariikanalizacyjnych na terenach gminy. Błyskawiczny wzrost ludności gminy niestety powoduje spadek sprawności pomp wjakie są wyposażone gminne wodociągi. Trzeba mieć świadomość, że w lecie corazczęściej nakładane są srogie ograniczenia dotyczące wykorzystanie wody. Częstow gorące dni gminy nie akceptują podlewania trawników i ogródków działkowych.Szkoda, że generuje to wyniszczenie drzew i trawnika w przydomowych ogrodachoraz plonów rolnych. Z tych powodów coraz szersze grono ludzi decyduje się nawykopanie na swojej posesji na wstępie płytkiej studni. Używane jest to częstow celu sprawdzenia ile wody można otrzymać na danym terenie. Budowanie studnigłębinowej jest niezwykle kosztowne. Dokładnie dlatego na wstępie lepiej małymkosztem upewnić się że studnia na tym miejscu dla niego przeznaczonym będziebezpiecznie działała. Szamba betonowe można również wykorzystać jako studnie.Wystarczy ulokować parę zbiorników betonowych nie mających dna jeden na drugimi należy cieszyć się studnią. Profesjonalny zespół zajmujący się montażem szambbetonowych do instalacji tego typu konstrukcji wykorzystują bardzo silny klejmrozo- i wodoodporny. To powoduje zbiorniki zachowują swoje właściwości przezlata.

Likes

Comments

Szamba betonowe - jak nabyć?

Jeżeli mamy w zamiarze zakup szamba betonowego, obowiązkowo musimy na wstępie ocenić jakie powinny być jego wymiary. Przez wymiary mamy na myśli głównie pojemność, która musi być dostosowana do wielkości nieruchomości, którą ma obsługiwać. Zabudowy jednorodzinne będą potrzebowały inne szamba betonowe niż większe zabudowania jakimi są np. siedziby firm. Bierzemy w szczególności pod uwagę ilość mieszkańców i użytkowników sieci kanalizacyjnej. Gdy mamy już wybrany objętość naszego szamba, przyglądamy się jego specyfikacji, na podstawie, której ocenimy czy wybrane przez nas szamba betonowe posiadają odpowiednie certyfikaty. Chyba najistotniejszy jest certyfikat PZH, aprobata ITB oraz certyfikat ISO90001. Jeżeli upewnimy się, że znaleziona przez nas oferta na szamba betonowe spełnia wspomniane warunki, możemy być pewni, że zbiorniki te są najwyższej jakości i budowane są zgodne z obowiązującymi przepisami. Absolutnie każde szambo betonowe musi mieć zrobiony otwór na rurę ściekową. Jest on położony w środku węższej ściany, pod pokrywą. Natomiast na zasobnik zakłada się nadstawkę, a na samą górę właz betonowy. Tak to gotowe do montażu szambo betonowe. Najlepszy producent szamb betonowych, nie tylko dostarcza nam szambo, ale poza tym montuje go we wskazanym przez nas miejscu. W zależności od umiejscowienia naszego zbiornika możemy zaopatrzyć się w specjalnie wzmocnioną płytę najazdową, która bez zarzutu sprawdza się na różnych podjazdach.

Czujnik napełniania dla wygody.

Odpowiednio jest nabyć sobie czujnik alarmowy poziomu szamba, znany jako czujnikiem napełnienia. Montaż tego sygnalizatora odbywa się przez zastosowanie przewodu dwużyłowego, który wyprowadza się z nieruchomości i prowadzi do zbiornika. Następnie przewody łączy się z sondą i odbiornikiem. Do czujników jest dołączony zasilacz, który podłącza się w pomieszczeniu w dowolnym, dogodnym miejscu. W chwili zapełnienia się zbiornika, czujnik otrzyma sygnał i zacznie wysyłać alarmy dźwiękowe i świetlne. Dźwięk można wyciszyć, natomiast sygnalizator będzie działał do czasu, aż ciecz wróci na poziom niższy od alarmowego, w szambie. Poziom alarmowy ustala się podczas usytuowania sondy w zbiorniku, zawieszając go na zadaną wysokość.

Likes

Comments

Szambo betonowe czy swoja oczyszczalnia?

Nie każdy nowy dom można podłączyć do globalnegosystemu odprowadzania ścieków. Co wtenczas zrobić ze ściekami? Wszystko zależyod gabarytów terenu, warunków gruntowych i wodnych na niej oraz naszychwarunków finansowych.

Na parcelach nieskanalizowanych ścieki wciąż jeszczenajczęściej odprowadza się do zbiornika zwanego powszechnie szambem. Jeśli -tak jak być powinno - jest szczelny, całość cieszy wypada z niego wywozić donajbliższej komunalnej oczyszczalni ścieków.

Uwaga! Nieprawdopodobne jest produkowanie iużytkowanie zbiorników nieszczelnych, z których ścieki wypływają do gruntu.Każdy, kto to robi, przyczynia się do skażenia gleby i wód gruntowych, a więcstwarza w ten sposób zagrożenie dla siebie i swoich sąsiadów, w tym przedewszystkim dla małych dzieci i niemowląt.

Zmianom dla szamba jest przydomowa oczyszczalniaścieków, czyli zespół urządzeń, w którym znaczna część ścieków jest oczyszczanado tego stopnia, że można je odprowadzać do gruntu lub pobliskich wódpowierzchniowych bez zagrożenia skażeniem gleby i wód. Oczyszczalnię możnaumieszczać jednak tylko w następujących warunkach:

- gdy grunt jest dostatecznie przepuszczalny, bywchłonął oczyszczone odpady lub ścieki te można odprowadzić do pobliskiegozbiornika lub cieku wodnego;

- woda gruntowa znajduje się dostatecznie nisko;

- można zachować wymagane minimalne odległości od ujęćwody, granicy działki, budynku mieszkalnego, krzewów i drzew.

Użytkownicy przydomowej oczyszczalni musząprzestrzegać zasad właściwej jej eksploatacji i stosować w domu specjalneśrodki czyszczące nieszkodliwe dla żyjącej w niej pożytecznej florybakteryjnej.

Kiedy szambo...

Zasobnik bezodpływowy zwany szambem można budować nadziałce niemal w każdej sytuacji, pod warunkiem, że zachowane są minimalneodległości od ujęcia wody, budynku i granicy działki.

Szambo betonowe jest nieraz jedynym możliwymrozwiązaniem, na przykład gdy:

- poziom wód gruntowych jest tak wysoki, żeoczyszczonych odpadów nie można bezpośrednio rozsączać do gruntu, zaś dodatkowerozwiązania są zbyt kosztowne;

- ścieków jest zbyt mało, by budowa oczyszczalni sięopłacała;

- działka jest zbyt mała, by pomieścić oczyszczalnięrozsączającą ścieki do gruntu na terenie posesji, a w pobliżu nie ma innegoodbiornika.

Wielkość zbiornika, a dokładniej jego pojemnośćużytkowa V, czyli część, w której można gromadzić ścieki, powinna być taka, abyszambo opróżniać co 10-14 dni. Przyjmując, że jedna osoba zużywa dziennie 150 lwody, szambo dla czteroosobowej rodziny powinien mieć następującą pojemność:

V = 4×150 l/dzień×14 dni = 8400 l (8,4 m3)

Jeśli w sprzedaży nie ma wyrobu o takiej pojemności,należy kupić taki, którego pojemność będzie zbliżona, ale większa (zwykle 10m3).

Zasobniki mogą być z tworzyw sztucznych, laminatów,betonowe i żelbetowe. Zawsze warto nabywać takie, które udostępniają AprobatęTechniczną Instytutu Ochrony Środowiska (IOŚ) albo atest PZH lub inny dokumentpotwierdzający jakość i szczelność szamba. Lepiej też nie wykonywać zbiornikówbetonowych samodzielnie, chyba że mieszanka betonowa (klasy B20) będziezawierała uszczelniacze, będzie zagęszczona odpowiednim sprzętem oraz, żeszambo zostanie po wykonaniu solidnie uszczelniony z obu stron.

Likes

Comments