Etterforskningsledere slår alarm i barnevoldsaker. Er dette den rette retningen fra Regjeringen?

{Personlig}personlig, flesthverdager, Kronisk syk, Husflid/håndtverk

Nå slår også etterforskningslederne alarm. De har ikke nok folk til å etterforske barnevoldsaker. Hurra for den nye politireformen sier jeg bare !! Det er et ledd i riktig retning fra Regjeringa!!

For noen dager siden skrev jeg om strafferabatt for vold mot barn. Du kan lese saken her . Nå slår etterforskningslederne alarm. De har rett og slett ikke ressurser til å etterforske barnevoldsaker. Er dette ettervirkningene på den nye politireformen? Større politidistrikt og færre politi? Jeg bare spør. Politiet gjennomførte 2652 tilrettelagte avhør av barn i 2013 og i 2018 var dette antallet økt til 5577, altså en dobling på seks år.(ref. nrk) les innlegg i NRK i om saken her .

Politireformen er blitt gjennomført og satt i gang. Jeg tror at dette er svaret på Politireformen. Større distrikter og færre politi får jo en sum som i mine ører ikke går opp.

Samtidig som disse barnevoldsakene øker i omfang, så mener etterforkningslederne at de er for få folk. Det er et lite appropo til ledende myndigheter. Barna våre MÅ vi verne om og ta på alvor. Vi må inn tidlig for å kunne forebygge. Vi må også inn å verve flere fosterhjem og "skolere" disse. Vi Må inn tidlig og forebygge og vi MÅ ha en 3.sektor og samarbeide med.

Vi har vært fosterhjem. Det er ingen enkel oppgave, men det er utrolig givende. Men det krever både fra deg og fra barneverntjenesten. Det er viktig at begge parter stoler på hverandre og at du som fosterhjem ikke er en som sitter der som et alibi for Barneverntjenesten og ikke tør å gå barnas kamp. Husk du er der for barnas skyld og ikke barnevernets skyld. Jeg har vært bort i de som har fått "kneble" for munnen og ikke turt å si barnevernet i mot av redsel for å miste barnet/barna. Slik var det altså ikke i vårt tilfelle.

Meld deg for bufetat som fosterhjem hvis du er interessert, du kan være enslig, samboer, mamma og mamma, pappa og pappa, mamma og pappa, Kristen eller Muslim. Gode omsorgspersoner er gode omsorgspersoner uansett i hvilken innpakning de kommer i :)

Barn har rett på gode og trygge oppvekstvilkår. Nå når politiet også roper varsku, så håper jeg virkelig at Regjeringen kan høre på politiet.

Gode oppvekstvilkår skaper trygge barn og trygg ungdom. Jeg har skrevet noe om mennesker som appelerer til barn og ungdom før les det her her .

Hva tenker du i slike saker?

#ungdom #barnsrättigheter #vold #blogginlägg #blogg #personlig #personligblogg #bloglovin #politikk #politiet #barnevernet #Livet #flesthverdager #nouw #nouwinfluencer #nouwblogger #nouwblogger #nouwblogger

Liker

Kommentarer

Jagärmamma
Jagärmamma,
😱❤️❤️nouw.com/jagärmamma
Toivosdatter
Toivosdatter,
Hvordan er dette i Sverige? Bruker politiet lang tid på å uppklare barnevoldssaker?nouw.com/toivosdatter
Skriv kommentar...
IP: 82.99.3.229