Vad menas det med att vara beroende av något? Finns det någon skillnad mellan att missbruka och vara beroende? Varför blir man beroende/missbrukare?

Kort sagt betyder det att man skulle ha svårt att leva utan det om man är beroende av något. Ett beroende kan t.ex utvecklas till spelberoende, matberoende & sexberoende. Det man främst knippar missbruk och beroende till är alkohol och droger - detta kallas för substansberoende.

Det är ingen större skillnad på missbruk och bruk, utan det handlar om bruket ställer till problem, skador eller om det innebär att man tar farliga risker. Handlar det om narkotika betecknas allt bruk som missbruk i och med att det är olagligt.

Ett missbruk är vad som brukar utvecklas till ett beroende, där ett beroende beskrivs som att det mesta i livet kretsar kring det och att det är en stor prioritet i livet. Ibland går det till och med före den egna hälsan eller barnen. Något annat som är vanligt är att den som har ett beroende ofta har försökt eller försöker att minska på missbruket utan att faktiskt lyckas. Missbruk och beroende har sin tyngd i fysiska, psykiska eller sociala faktorer. Dock finns det oftast inslag av alla dessa perspektiv.

Vad som menas med dessa faktorer jag beskrev ovan, är vad det ger för komplikationer i kroppen. Fysiskt sett tillkommer abstinensbesvär samt att man får en minskad effekt och behöver en större och större dos. Hos det psykiska beroendet ingår bl.a ett obetvingligt starkt sug och känslan av att livet blir meningslöst om man inte får ta det man är beroende av. De sociala aspekterna kan t.ex vara att man är med i en grupp eller har en partner där alkohol-eller drogkonsumtion är en viktig del av gemenskapen.

Allt eftersom ett beroende utvecklas kopplas hjärnans belöningssystem in och gör det allt svårare att ta sig ur missbruket. Detta sker genom att mekanismerna bakom ett beroende är åtminstone delvis biologiska förutsättningar. Det vi blir beroende av är sådana saker som aktiverar hjärnans belöningssystem så att vi mår bättre. Hjärnan är ganska lättlurad så att säga, och reagerar även positivt på diverse droger som på sitt vis sätter sig fast och aktiverar samma områden i hjärnan som andra saker, exempelvis socker och sex. Hjärnans belöningssystem är alltså det som triggar igång de områden i hjärnan så att vi mår bättre. Ju längre in i ett beroende man kommer, desto svårare är det att ta sig ur det. Därför är det mycket lättare att sluta innan beroendet har utvecklats helt.

Det finns hjälp att få för att bli av med sitt missbruk, men det som behövs allra mest är att du som beroende ska vilja sluta med din vana så att du kan bli bättre och mer hälsosam. Det är DU som ska ha viljan, annars är det nästan helt omöjligt och ingen idé att ens försöka.

-

Kom ihåg att ni gärna får ge exempel på vad ni vill läsa eller om ni har frågor! 

Blog using your mobile phone - One of the best blogging apps on the market - Click here

Likes

Comments

Tänker du ovanligt mycket på va du äter och hur din kropp ser ut? Ta hjälp och kolla upp om du kan ha en ätstörning. Det finns hjälp att få! Beroende på hur långt in i en ätstörning man har kommit kan det ta längre tid för att bli friskförklarad efter att ha fått diagnos av en läkare.

av en ätstörning i en önskan att gå ner i vikt, men det finns även andra orsaker som kan bidra till att man utvecklar en ätstörning. De vanligaste orsakerna kan bero på ärftlighet, att man mår psykiskt dåligt, påverkan av skönhetsideal, dålig självkänsla, traumatisk händelse, dåliga relationer som känns för svåra att ta itu med och därav känns det lättare att ta itu med kroppen och vikten.

Det som kan bli farligt är att man i början känner sig bättre och får en , man kanske till och med får komplimanger om att man har gått ner i vikt. Under tidens gång blir det ännu mer fixering på vad och hur mycket man äter, som i sin tur utvecklar ångest över att äta eller efter en intagen måltid.

Vilka tecken finns det som kan tyda på en ätstörning?

  • Du blir mer och mer fixerad i vad du äter och hur mycket du väger
  • Du skjuter upp måltider eller hoppar över dem, äter långsamt och ofta ensam
  • Du äter stora mängder onyttig mat när du är ensam
  • Du gör dig av med en måltid genom att t.ex kräkas
  • Du tränar överdrivet mycket eller får ångest om du hoppar över ett träningspass
  • Din kritik mot kroppen är stor
  • Du äter särskild mat på ett visst sätt för att inte få ångest

Det finns olika typer av ätstörningar, men de vanligaste är anorexi, bulimi och hetsätningsstörning. Detta kommer jag gå djupare in på i andra inlägg som kommer att dyka upp.

För att en diagnos av en ätstörning ska ställas går en läkare vidare utifrån kroppsliga och psykiska symtom. Det är viktigt att våga prata med andra om du misstänker att du har en ätstörning eller om andra runt omkring dig är oroliga. För att våga ta ett första steg mot hjälp kan du börja med att ta reda på så mycket som möjligt om ätstörningar och hur de behandlas. Vill du inte prata med andra i din omgivning finns det föreningar på nätet som kan ge stöd och hjälp kring dina tankar och din oro. Eftersom att du är värd att må bra och tycka om dig själv är det bra om du kan prata om svåra känslor och umgås med de människor som bidrar till att du uppskattar och utvecklar dig själv. Genom att prata med andra om dina problem får du automatiskt nya perspektiv och du börjar tänka och känna på ett annat sätt, du är inte ensam om dina tankar.

Det må vara svårt att våga öppna upp sig och befria sina känslor och tankar för någon, men det är bättre och en större hjälp på vägen till att må bra om du kan dela med dig till andra människor. Det är ett steg för att sätta stopp på dessa hjärnspöken som sätter stopp för hur du tänker kring mat. Desto tidigare du får hjälp, desto lättare blir det att ta sig ur problemen som uppkommer av en ätstörning. Det är inte hälsosamt, det är farligt. Jag kan garantera dig om att du inte vill gå så långt att du blir inlagd och blir tvungen till att äta mat trots att du verkligen inte vill.

-

Jag själv har på senaste tiden blivit mer fokuserad på hur mina kroppsformer ser ut allt eftersom att jag blivit sämre på att äta och därav slutat få en känsla av hunger och längtan efter mat. Mina hjärnspöken säger mig att jag inte vet hur jag annars ska känna mig mer säker i min kropp om jag inte är smal.

Det är inte något fel på dig! Du är perfekt precis som du är! Men dessa hjärnspöken kan ta död på dig, vare sig du vill det eller inte. Det är livsfarligt om en ätstörning går för långt. Våga ta hjälp och ta hand om dig själv istället! Det är inget fel med att må dåligt och att ta hjälp. Det är modigt att faktiskt våga stå upp för sig själv och sina problem. Ingenting annat är rätt. Du förtjänar att må bra, och därav är hjälp något som är modigt av dig att ta. Låt ingen annan få dig att tro något annat!

Ta hand om dig, och ta hand om varandra! Denna värld är för sjuk för att vi ska klara oss själva. Take care, and always have the courage to keep on moving forward. //Olivia.

Likes

Comments

Psykisk ohälsa innefattar så mycket. Det är ett vitt begrepp. Det är allt. Psykisk ohälsa innefattar allting från psykisk sjukdom och psykisk störning till att uppleva besvär som stör det mentala välmåendet och som påverkar det dagliga livet.

Psykisk sjukdom är alltså inte samma sak som psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa står för allting som har med den psykiska hälsan att göra. En psykisk sjukdom däremot är exempelvis ADHD, schizofreni eller Autism. Ångest och stress kan mer beskrivas som en allmän psykisk ohälsa. I längden kan psykisk ohälsa leda till psykiska sjukdomar och depression eller utbrändhet.

Det är svårt att beskriva vad psykisk ohälsa är och vad som är vad eftersom att det är så mycket olika grejer som ingår i det här begreppet. Därför kommer inte jag att försöka förklara mer om vad just detta begrepp innebär, utan att jag i nästkommande inlägg delar upp varje inlägg efter en kategori eller flera kategorier som går ihop med varandra och beskriva olika saker utifrån det.

Detta blir då mitt allra första inlägg på den här bloggen som kommer att beskriva mycket som har med psykisk ohälsa att göra, och vilka grejer som är vad, symptom, vad man kan göra. Allting som har med det här att göra. Jag hoppas att du kommer trivas här tillsammans med mig och att du kanske lär dig någonting nytt som du tar med dig. När jag väl börjar lägga ut inlägg får ni gärna dela dem så att andra också kan läsa.

Ta hand om dig och dina nära & kära!❤️

Likes

Comments