Den här veckan har vi disskuterat och lärt oss om kommunikation och hur olika slag av kommmunikation kan hjälpa oss med vårt Kimitoös-projekt. Det går i princip ut på hur företag, eller i det här fallet kommunen, kommunicerar med sina potentiella kunder, vilka kanaler som används och vilken reaktion man vill ha med sin marknadsföring. VI har jobbat kring kommunikationsmodellen. Den kan se ut på många olika sätt så man kan inte direkt säga hur den ska se ut. Här är ett exempel på en kommunikationsmodell.

På torsdagens föreläsning pratade vi också kring det gär med kommunikationsmodellen. Vi fick några frågor som vi i grupp skulle fundera på och försöka besvara. Dessa frågor var baserade lite på en kommunikationsmodell som visades på föreläsningen.

Vad är målet?

 • Att locka IT-företag och personer som jobbar inom IT-branschen till Kimitoön
 • Flytta till Kimitoön från stan

Hur övertygar vi målgruppen?

 • Lugn plats att arbeta på, skärdgård och båtliv
 • - Slipper drunkna i stadens brus

Vilka verktyg vill vi använda?

 • Bilder
 • Story telling, videoreklamer som man kan ha på olika sociala medier
 • Ambassadörer för brand

Vilka kanalar vill vi använda oss av?

 • Sociala medier
 • Reklam i tidningar, på bussar och vägreklam
 • Man kan också tänka sig att gå till olika IT-mässor och där vissa upp varför man tycker att det skulle gynna personer inom IT att flytta till Kimitoön

Vilken typ av sändare?

 • Ambassadörer, personer som har erfarenhet att jobba inom IT-branschen på Kimitoön
 • Ledningen i kommunen
 • Personer som varit i kontakt med IT-företag

Hur kommunicerar vi med målgruppen?

 • Bilder och storyn
 • Uppmuntra eventuella inflyttare att engagera sig, fråga vad de vill ha ut av att flytta till Kimitoön

Uppföljning om kampanjen

 • Sociala medier
 • Kort enkät om kampanjen, vad de tyckt om, vad de itne tyckt om
 • Orsaker varför de skulle vilja flytta till Kimitoön, orsaker varför de inte skulle vilja flytta till Kimitoön

Brus och störningar?

 • Andra reklamer, drunknar t.ex i FB-flödet
 • Internet troll som vill skada kampanjen av ingen vidare orsak

Design your blog - select from dozens of ready-made templates or make your own; simply “point & click” - Click here

Likes

Comments

Det viktigaste vi lärt oss denna vecka är begreppen mikro- och makroomgivning och deras aktörer. I makroomgivningen finns många vaga krafter som påverkar företag, också i det lilla Kimito, fastän vi tycker det kan vara svårt att specifiera aktörerna. Till mikroomgivningen hör framför allt kunderna; lokala företag som behöver IT service/utveckling och privatpersoner, vilka presenteras närmare i nästa stycke. Samhällets påverkan syns framför allt i kontakten till större företag som är känsliga för världsmarknadens fluktureringar och i det ekonomiska läget. Finland är i en ekonomisk tillväxtfas för tillfället, där arbetstillfällen ökar och människorna vill konsumera. Befolkningen åldras, och därmed kommer en ny målgrupp - pensionärerna - att bli viktiga konsumenter inom den nära framtiden. Gällande sociostrukturer kommer IT kanske inte längre att vara “trendigt”, men däremot en viktig del av våra liv, också bland pensionärerna. Dessutom är det en dynamisk bransch i ständig förändring och tillväxt som på en kort tid omformat hela vår infrastruktur.


På Kimitoön fungerar redan ett antal IT-företag, enligt våra antaganden både företag som jobbar B2B och B2C. Tjänsterna som företagen erbjuder ser lite olika ut för privatpersoner och företag, inom den förstnämnda gruppen hittade vi företag som erbjuder stöd, försäljning av datorer, anslutningar, installationer och service för privatpersoner. Bland företagskunder hittar vi IT-konsultering samt försäljning av övervakningskameror, betalningsapparatur med mera. Försäljningen och utbudet av tjänsterna och produkterna kan oavsett tänkas rikta sig både till privatpersoner, näringsidkare och större lokala företag, eftersom marknaden är så pass liten.


Somliga saker kunde Kimito direkt påverka för att underlätta grundandet, inflyttningen och tillväxten av IT-företag i kommunen. Det måste finnas tillräckligt med kunnig arbetskraft på arbetsmarknaden för företagen, samt möjlighet till utbildning. Utbildningstillfällena kan exempelvis hjälpa småföretag att växa. Infrastrukturen är också en viktig del av företagets mikro-omgivning. För IT-företag är det viktigt att det finns en bra nätanslutning och förmånliga avtal med nätleverantörer där de befinner sig. Vi kollade upp att nätanslutningen i Kimito var tillräckligt snabb enligt vad vi anser vara dagens standard. Flyttar man sitt företag till en liten kommun långt från storstaden måste anslutningen nästan vara bättre än där. Nätanslutningen måste framför allt vara bättre än i grannkommunerna, så att småföretag hellre etablerar sig i Kimito!


Och här kommer några bilder från besöket till Kimitoön :)

Likes

Comments

Denna vecka har vi i marknadsföringen lärt oss speciellt mycket om begrepp som kund, segmentering och målgrupp. Men före det fick vi träffa våra uppdragsgivare på tisdagen och då fick vi lära oss vad dom hittills gjort för Kimitoön och vad deras mål är.

Före veckans workshop på torsdag så hade vi som uppgift att skriva om begreppen kund, målgrupp och segmentering. Det gav en bra grund till det som vi diskuterade under workshopen då vi kopplade ihop de alla tre begreppen. Det viktigaste är att det finns kunder för annars skulle det inte kunna finnas en marknad. Kunderna kan vara hushåll och privatpersoner eller företag. Genom att laga kriterier som en kund skall uppfylla för att vara en potentiell kund så segmenterar man. Segmenteringsgrunder kan vara saker som var bor kunden, vilken åldersgrupp, kön, intressen och så vidare. Sedan då man segmenterat så väljer man ut en eller flera målgrupper som man väljer att rikta in sig på. Med målgrupper så anser man sådana personer som är mer mottagbara av den marknadsföringen som man för än andra.På torsdagens workshop fick vi också veta vad det är som vi ska jobba med inom Kimitoösprojektet. Alla grupper skulle välja en målgrupp som man har som uppgift att lägga upp en plan för hur man skulle marknadsföra ön för dem. Det fanns en hel del olika alternativ som vi hade att välja mellan, men vi bestämde oss för att våran målgrupp skall vara IT-företag och personer som jobber in IT branschen. Efter att vi fått vetat vilken vår målgrupp var så funderade och disskuterade vi kring en del frågor angående målgruppen. Den som vi kom fram till var följande:


 • Vem är vår kund?: IT-företag och människor med IT-kunskaper som arbetar i Kimito och annanstans. Småföretag och ensamma företagare.
 • Var finns vår kund?: Städer, på landet, geografiskt mycket olika lägen. Esbo - mycket IT-företag.
 • Hur kan vi nå vår kund?: Vi kan nå dem genom utbildningar, mässor, seminarier, på nätet.
 • Varför ör vår kund viktig att satsa på?: Image? Skapa jobb? Flera unga människor till Kimitoön som bosätter sig där för att stanna.
 • Vilken relation har kunden till Kimitoön?: Företagen vet inte vad det finns för möjligheter. Billiga kostnader, företagsvänlig miljö. En plats att jobba på, ex. kommunhuset. Bra, lugn miljö.
 • Vilken image vill vi att kunden ska ha av Kimitoön?: Bra arbetsmiljö, lugnt, inte stressigt storstadsliv. Möjlighet att kombinera lugnare livsstil och arbete. Ekologisk, grön image. Bra internet(gigabit).


Likes

Comments

Under den gångna veckan har vi i kursen haft två olika workshoppar: en på tisdagen som handlade om hur man skall presentera och en på torsdagen som handlade mer om skrivteknik och hur man skall skriva.

Tisdagens workshop:

Tisdagens workshop drogs av skådespelaren Johan Storgård på kåren. Workshoppen handlade mest om hur man skall presentera och hur man skall bete sig då man presenterar. Workshoppen var uppbyggd på ett intressant sätt. Workshoppen var väldigt interaktiv och vi (publiken) skulle hela tiden delta genom att göra små uppgifter, ofta i grupp. Ett exempel på en "uppgift" som vi gjorde var att vi delades in i fyra grupper, stod i en lång kö och den som var sist i kön skulle rita ett mönster på ryggen på den personen som var framför dem och den personen skulle sedan rita vidare. Vi tyckte att det här var ett bra sätt att hålla workshoppen eftersom det var mycket lättare att följa med och lyssna då man inte satt på sin plats i två och en halv timme, utan var aktivt deltagande hela tiden.

Under den första workshopen var en av de viktigaste sakerna som vi lärde oss att man själv måste tro på det man presenterar och att endast du är bäst på att vara dig själv. Tack vare detta lärde vi oss att det viktigaste i presentationer är att inte underskatta sig själv och inte be om förlåtelse om man känner att man inte kan sin sak så bra som man kanske borde. Man skall leda publiken genom presentationen och presentera enbart det man själv vet om. En bra presentation kräver det att presenteraren faktiskt känner till ämnet. När vi presenterar våra idéer för uppdragsgivaren är det alltså viktigt att hela gruppen har läst sig in till ämnet och kan det vi presenterar. För att övertyga uppdragsgivarna, måste presentationen vara tydlig och kort, men samtidigt intresseväckande. Det är bäst att satsa också på presentationens visuella sida, eftersom det är det som hjälper att bilda en helhetsbild av idéerna.

Torsdagens workshop:

Torsdagens workshop drogs av Kati Palmberg, som jobbar vid Centret för Språk och Kommunikation, i Arken. Den här workshoppen handlade om hur man ska skriva texter, eller rättare sagt, akademiska texter. Fastän den här workshoppen fungerade mer som en vanlig föreläsning (föreläsaren pratar och publiken lyssnar) så var den ändå väldigt aktiverande. Publiken ställdes hela tiden frågor, vi fick ett par texter som vi skulle luska ut olika saker om och vi skulle disskutera mycket med vår granne. Här nedan är en bild på exempel på frågor som vi skulle besvara under workshoppen.

Vi tycker att det är viktigt att vi lär oss hur man skriver och planerar hur man ska skriva, speciellt då vi senare under vår utbildning skriva långa, krävande avhandlingar. Också när vi skriver vår skriftliga rapport är det viktigt att först sätta en del tid på själva planeringen. Med bra planering är hälften av arbetet gjort, eller hur? Rapporten måste också ha en s.k. röd linje, alltså måste texten vara sammanhängande. Då vi skall presentera någonting så är det också viktigt att man har skrivit presentationen bra och i god ordning så att man inte börjar upprepa saker som man redan sagt.

Likes

Comments

Presentationer

Till att börjas med så är det förstås alltid bra att introducera sig! Vi är grupp nummer är 13, vilket ni alla vet är olycksnumret. Därför valde vi att heta The Lucky Ones, eftersom vi inte vill att gruppnumret definierar oss som en grupp. Vi är en grupp ekonomistuderanden, som kommer att arbeta effektivt för våra gemensamma mål. På den här bloggen kommer vi att posta uppgifter som vi får under kursens gång. Välkommen på vår blogg! Lite kort om var och en av oss:

Viktor:

Jag är Viktor, en 18 år gammal ekonomistuderande från Ekenäs. Jag är förstaårsstuderande och jag är brandansvarig för vårt team. Jag blev student från Ekenäs gymnasium våren 2017 och flyttade sedan till Åbo för att börja studera här.

Robert:

Jag är Robbe, en pojke på 20 somrar som är förstaårs ekonomistuderande. Jag är från Lovisa som ligger ca. 100 km öst från Helsingfors. I vårt team fungerar jag som bloggansvarig vilket ska bli kul. Jag har tidigare gått vid Lovisa Gymnasium och därefter jobbade jag ett år vid Lappträsk bageri.

Linnea:

Hej! Jag heter Linnea, och det är jag som fungerar som teamledare för vår grupp. Jag är gulis och började alltså studera ekonomi i höst. Ursprungligt är jag från Tammerfors, men har nog trivts riktigt bra här i Åbo under de senaste två månaderna. Då jag inte arbetar, brukar jag spendera min tid med goda vänner.


Våra gemensamma mål

Som studeranden så är förstås ett av våra mål att få den här kursen godkänd och inkassera de saftiga studiepoängen. Men för oss stannar det inte där! Eftersom vi alla är gulisar så är det här med grundkurser väldigt viktigt för oss så att vi lär oss om ämnet och vet i framtiden då vi ska välja huvud- och biämnen om marknadsföring är något för oss. Så för att få en god helhetsbild om ämnet så är det ju viktigt att man jobbar med uppgifterna som man tilldelas och faktiskt försöker lära sig. Det är ju därför vi är här! För att lära oss!

Under den första workshoppen kom vi mycket bra igång. Det var inga krångel då vi skulle dela på uppgifterna och vi kom snabbt överens om lite regler inom gruppen och hur vi skulle jobba tillsammans under kursens gång. Här nedan kan du läsa vårt gruppkontrakt där allt står!


Vad är marknadsföring och varför är det så viktigt?

Vi skulle definiera marknadsföring som en sorts informationsförmedling. Det kan handla om att dela information om sin produkt eller tjänst, det vill säga olika sorters reklam i tv och tidningar. Men det kan även vara förmedling av en viss ideologi eller livsstil som man vill få ut i samhället och på så sätt göra sig hörd genom att marknadsföra denna. På så sätt handlar marknadsföring om alla olika sätt att få allmänheten eller en viss målgrupp medveten om att man finns och göra sin röst hörd i hopp om att få stöd av dessa personer. Stödet kan vara t.ex. i form av att köpa varan eller tjänsten men även i form av att ge en röst till en politiker eller stöda en välgörenhetsorganisation.

Vi ser marknadsföring vart vi än går, på gatorna finns det skyltar om matbutikens erbjudanden och man kan känna doften av restauranger som lockar in en. Det finns reklamer på tv, i radion, på bussar och nästan var som helst. Vi tror att en ekonomi utan marknadsföring skulle vara praktiskt taget omöjligt då företag inte skulle kunna visa upp sig och skulle då inte få kunder. En fungerande konkurrens skulle i alla fall inte existera och inga nya företag skulle kunna ta sig in på marknaden.


Likes

Comments