Röriga tankar

Jag tänker att jag ska skriva ner mina tankar om mat, småätande, vikt, hälsa och vardag för att kunna ge min hälsopedagog en tydlig inblick hur mina tankar går och hur min vardag är. Det här är naket, blottande och jobbigt att skriva ut. Jag tänker ändå att med tanke på hur världen mår hälsomässigt och psykiskt så kan jag inte vara ensam. Många har gymkort men tränar inte, många mår dåligt men gör inga förändringar. Vi vågar inte säga att vi känner oss obekväma i våra kroppar och är energilösa. Det känns jobbigt att äta hälsosamt eller med mat över lag. Varför är vi rädda för att vara äkta? Varsågod att stiga in i mina tankar ärligt, rörigt, kaotiskt men otroligt mycket humor och skörhet blandat med kärlek.

Kl är 7 jag är förkyld och febrig. Lou ska iväg till Arlanda idag. Jorge jobbar och här sitter jag nu i min soffa. En kaffe med mjölk har jag gjort iordning. Nä inte te, jag gillar inte te så mycket på morgonen. Plus att det är socker i te. Socker är inte bra för hälsan eller tänderna. Osötat? Nej fy, äckligt. Jag tar kaffe med mjölk mot halsont, jag menar det är ju också varmt och lent mot halsen och jag slipper sockret. Eller? Just de! Det är ju socker i mjölken. Det borde vara ett bättre socker i mjölken än i vanligt vitt socker eller? Såhär kan tankarna gå om socker på morgonen. Jag är inte hungrig nu då är det ju bra om jag inte äter något, utan jag kan hålla mig till mitt kaffe tills det är dax för lunch där vid ca 12.30-13. Det går fint. Jag sparar ju in då på lite så jag kan äta lite mer frikostig lunch. Jag vet inte ännu vad jag ska göra för lunch. Det finns köttfärs i kylen och lite fullkornspasta. Vet inte varför jag bytt ut pastan mot fullkorn riktigt? Det ska vara nyttigt och faktiskt är det gott. Jag gillar fullkornspasta, bönpasta var vidrigt. Varför måste man tänka hela tiden på vad man äter? Man kan väll äta som man vill och träna istället tänkte jag ett tag. Ja alltså jag väger mer nu än när jag var yngre. Det är fint med kurvor och hull. Fast jag orkar så mycket mindre, blir trött fort och det är rätt drygt att ta på sig bikini tycker jag numera. Det tänkte jag aldrig på innan. Nu känns det som att det är så mycket mer av mig som ska få plats i den lilla outfiten. Just då på badhuset eller på stranden kan det känna obekvämt. Jag tycker ändå om min kropp den har ju givit mig mina två fina fina pojkar. Saknar orken, har det med vikten, kosten eller mitt nya liv med barnen och mindre sömn att göra? Hm kanske går det hand i hand? Nä äsch jag tar en klunk kaffe nu. Jag är bra som jag är. Tänker på tipset jag fick om mandelbröd på morgonen. Vart får man tag i det? Undrar om det kan finnas i vanliga närköpet här nere? Det är säkert inte så gott, testade glutenfritt bröd en gång och det var torrt och ingen hitt. Imorgon är det söndag och det är ju min träningsdag fast nu är jag ju sjuk. Jag kommer gå upp och få Iväg min stora son till Arlanda, men tänker nog skippa träningen. Jag behöver min energi så blir jag nog fortare frisk. Kanske det går att gå på bandet bara för att inte tappa rutinen? Nej då kan jag smitta någon med mina baciller. Varje gång på yogan kommer det upp bilder i mitt huvud om hur mycket min kropp saknar hälsosam mat. Som att den vill tala om för mig att det skulle kunna göra mig gott. Jag får upp bilder som att min kropp fylls av massa blommor och växter och jag mår bättre och blir full av energi och lycka. Kropp, knopp och själ blir harmoniska och glada och allt jag vill är att yoga. Nästan som Ferdinand under sin korkek (skrattar). Men det är väll inte gott med gröna smoothies och sallader alltid väll? När jag kliver ut ur yogasalen viftar jag bort tankarna med dessa gröna drinkar och tänker på att barnen behöver riktig kvällsmat nu. Va larvigt jag tänker på att hälsosam mat är äckligt och tråkigt och det är ju inte vikten jag fokuserar på utan energin. Kolhydrater ger mig energi tycker jag. Pasta,bröd, ost och gärna lite choklad framför tv:n. Nej dessa hälsosamma salladsblad kan jag ta sen när jag fått in en bra rutin med träningen. Då kommer energin att bli starkare och ta över. Paulo Roberto säger ju att man inte ska vara rädd för maten. Bara man rör på sig minst 30 minuter om dagen. Ja men det låter bra. Jag kör på det!

Ja såhär kan tankarna gå kring detta. Ju mer ja tänker ju rörigare blir det... Hopoas ni inte dömer mig nu. Jag har som sagt tagit hjälp av en hälsopedagog. Målet är att hitta en balans i allt detta. Jag vill må bra och känna energi, harmoni och glädje.
Kram på Er
(Ja man får såklart skratta, jag gör det när jag läser detta)

ENGLISH

Messy thoughts

 I think I'll write down my thoughts about food, eating, weight, health and everyday life to give my healtheducator a clear insight into how my thoughts go and how my everyday life is. This is naked and hard to share. I still think that because of the world's health and mental health, I can not be alone. Many have gymcards but do not exercise, many feel bad but make no changes. We dare not say that we feel, uncomfortable in our bodies and are without energy. It feels hard to eat healthy or with food over all. Why are we afraid to Tell The truth? Welcome to get into my thoughts honestly, messy, chaotic but incredibly much humor and brilliance mixed with love.


At 7 am I'm with a cold and fever. Lou is going to Arlanda today. Jorge is working and here I'm sitting in my couch now. I have made a coffee with milk. No tea, I do not like tea in the morning. Plus there is sugar in tea. Sugar is not good for health or teeth. Unsweetened? No uuuugh, disgusting. I take coffee with milk to the throat, I mean it is also hot and lean to my throat and no sugar. Or? Oh yea! It is sugar in the milk. There should be a better sugar in the milk than in plain white sugar? This is how the thoughts can go about sugar in the morning. I'm not hungry now, it's good if I do not eat anything, but I can stick to my coffee until it's lunch at about 12.30-13. That's fine. I'll save in a bit so I can eat some more delicious lunch. I still do not know what to do for lunch. There is meat in the fridge and a bit of whole grain pasta. Do not know why I really replaced the pasta with whole wheat? It should be healtgy and actually it's good. I like whole grain pasta, the beanpasta wasnt nice. Why do you have to constantly think about what you eat? You can eat well and work out instead, I thought for a while. Yes, I weigh more now than when I was younger. It's nice with curves. Though i can feel so much less energy. I get tired fast and it not comfy to wear bikini now I think. I never thought of it before. Now it feels like there is so much more of me that will fit into the little outfit. Just then at the pool or on the beach it may feel uncomfortable. I still think about my body, it has given me my two nice and beautiful boys. Does the energy has to do with the weight, the diet or my new life with the children and less sleep? Hm maybe it goes hand in hand? Ahhh I'm taking a sip of my coffee now. I'm good as I am. Thinking of the tip I received about almond bread in the morning. Where do you get it? Wondering if there can be in the regular supermarket down here? It's certainly not that good, gluten-free bread tested once and it was dry and No taste. Tomorrow is Sunday and it's my day of training. Now I'm sick. I will get up and get my son to Arlanda, but I will probably skip the training. I need my energy and I'll get well sooner. Maybe you can go on the walkband just to not lose the routine? No, then I can infect someone with my bacilli. Every time on yoga, there are pictures in my mind about how much my body wish healthy food. Like It trying to tell me that could make me good. I get pictures like my body is filled with masses of flowers and plants and I feel better and full of energy and happiness. Body, bud and soul become harmonious and happy and all I want is yoga. Almost like Ferdinand under his three (laughs). But it's not so tastie with green smoothies and salads always? As I step out of the yoga hall, I wake my thoughts with these green drinks and think that the kids need proper supper now. Well, I'm thinking that healthy food is disgusting and boring and that's not the weight I focus on its the energy. Carbohydrates give me energy I think. Pasta, bread, cheese and preferably some chocolate in front of the TV. No, these healthy salad leaves can be taken later when I have a good gym routine. Then the energy will be stronger and take over. Paulo Roberto says that you should not be afraid of the food. Only exercise at least 30 minutes a day. Yes, but that sounds good. I'm doing it!


Yes, the thoughts can go around this. The more you think, the more difficult it will be. Hope you do not judge me now. As I said, I have been helped by a health educator. The goal is to find a balance in all this. I want to feel good and feel energy, harmony and joy.

Hugzzz to you

(Yes, of course you can laugh, I'll laugh to when I read this)

Gillar

Kommentarer

Jagochminahjärtan
thelittlerecipe
thelittlerecipe,
Tusen tack den börjar bli väldigt personlig nu men det gillar jag
nouw.com/thelittlerecipe

Instagram

Instagram