Har du gjort en buket list? Här är min...

Lånad bild

Att vara rädd för döden är ingen nyhet att det existerar. Jag såg programmet med Meltzer (Meltzer&döden) igår kväll. Jag älskar sådana program som är precis så intressanta och får än att tänka till. Jag slogs av tankar som: Vad går vi alla och väntar på? Väntar vi på att något roligt ska hända? Går vi runt och bara trivs? Går vi runt och tar livet helt föregivet? Kör vi bara på autopilot utan att tänka? Varför inte göra en Bucketlist som är din egen. Börja bocka av, leva på det vis du verkligen vill så att det inte är för tidigt om man skulle dö snart. Handen på hjärtat nu, till dig själv och ditt liv. Vad har du hunnit med? Vad önskar du hinna med innan det är dax att tacka för sig. Jag tänker på döden mer nu än innan. Det finns lite jag hunnit med som jag ville ha gjort.
Enkla saker och lite mer.
Men det är så lite i det stora hela...

Jag har ätit pizza och pasta i Italien och testat limoncello.
Ätit mörk chokladglass vid Fontania di trevi
Jag har bott utomlands
Lärt mig ett tredje språk flytande (portugisiska)
Upplevt olika känslor,kärlek, lycka, sorg och avundsjuka även svartsjuka mm

Skickat en present utan avsändare till någon
Varit på bröllop
Läst några böcker jag har velat läsa
Sett några filmer jag velat se dock saknas många att se bl.a. schindler's list
Vart gravid
Fött barn
Badat i havet när det regnar
Sovit på en strand
Testat vattenskoter
Pallat äpplen
Ätit frukost på ett tak
Ätit löksoppa, baguette och croissant i Paris. Jag glömde dock testa macaron så jag lär åka tillbaka.
Åkt parisehjulet
Talat om för bägge mina bonusföräldrsr att jag är glad att ha dem i mitt liv.
Pussat en stranger på munnen som jag tyckte var snygg (jag var singel)
Pratat och lyssnat och fått råd om livet med äldre.
Fått barn att kikna av skratt
Bakat en god chokladtårta till en person som är speciell för mig.

Ja den listan kan också göras lång men min bucket list jag vill hinna med är så mycket längre. Tänkte först inte lägga ut detta här men sen tänkte jag om. Varför inte?

Uppleva karnevalen i Rio/Brasilien
Skriva en bok och ge ut den
Se några av mina barns viktigaste stunder i livet och att tala om för dem att jag är glad att jag inte missade det.
Åka till Santorini och äta en riktigt god frukost med Sandra
Ta med mitt gudbarn och mina barn på en resa till Portugal
Bli riktigt stark och fit en gång till
Komma på min egna affärsidé och göra den verklig
Sova ute under en bar himmel med Jorge i ett varmt tryggt land
Skicka flaskpost
Springa milen under 1 timme
Lära mig att meditera
Testa att vara vegan i en månad
Åka till Lofoten i Norge
Äta picanha i Brasilien
Klappa en elefant (jag har alltid undrat hur dem känns att ta på)
Söka mitt drömjobb
Hoppa in i en taxi och säga Follow that car!
Resa ensam någonstans
Starta 1 insamling till välgörenhet
Göra livet bättre för någon annan
Bo på ett 5 stjärnigt hotell minst 1 natt utöver det vanliga
Äta glass på smultronstället (nej jag har inte gjort det)
Åka på spa
Åka tuk tuk i Thailand
Gå en matlagningskurs
Börja samla på något
Bjuda/ge en hemlös ngt men inte pengar
Lära känna mig själv mycket bättre
Lära känna Jorge mer än någon annan
Gå på Håkan Hellströms konsert i Göteborg
Ha minst 5 st kokböcker var till mina barn att få med sig när de flyttar.
Ge mina barn minst 3 böcker dem ska ha läst i sitt liv.
Övervinna 1 rädsla
Rida islandshäst
Bjuda mina barn på en resa
Lyckas gjort en sats perfekta chokladpraliner som glänser (svårt för mig) lägga dem i en fin ask och ge bort dem till någon som är speciell för mig.
Baka en fin chokladtårta till en speciell person i mitt liv (vill göra det igen)
Lära mig spela piano
Måla 1 tavla
Besöka Irland och se vart min son spenderar mycket av sin tid och väl där dricka en Guiness
Att under 1 år ta ett kort varje dag och lägga ut på Facebook med en liten text under på engelska
Att göra en burk där familjen kan lägga i en lapp där dem skriver om något som gjort dem glad arg ledsen lycklig under det gångna året när året är slut ska vi öppna burken läsa och minnas tillbaka tillsammans
Göra en bucketlist för varje år
Äta ett karamelliserat äpple i juletid helst på Liseberg
Göra alla rätter i min favoritkokbok
Bjuda Jorge på en resa till Japan
Göra en fotobok med mina foton
Skriva ett brev till mina barn som de får när jag inte finns mer.
Skicka en gåva till någon utan att skriva avsändare.
Göra en middag för mina systrar
Uppfylla någon annans önskan
Fundera ut något bra i något dåligt
Känna mig stolt över något jag gjort för mig själv
Se en basketmatch i USA med popcorn och Cola med Lourenco
Bjuda pappa på middag
Göra en Lisa med min favoritmusik
Göra ett ordnat fotoshoot
Ta med Valentino på world on ice Disney
Lämna en lapp i de kokböcker jag lånat på biblioteket med mitt favoritrecept och min blogg
Skriva ett brev till mig själv som jag får öppna om 10 år
Äta på Paulos resturang pane fresco
Ta reda på de ord som dyker upp som jag inte vet vad de betyder
Gå på Ben och jerrys café i Stockholm och ära glass
Stoppa i en menthos i en Cola med barnen
Gå på en Stand up comedy show med Jorge
Äta pizza i Malmö hos Sandra Mastio
Göra en lista med min favoritmusik.
Göra en lista med mina favoritequotes
Se mamma riktigt kär och älskad tillbaka
Gå på en mode/fashionshow med Ariadna
Se alla Morgan Freemans filmer
Det finns många länder jag önskar besöka minst 4 av dem hoppas jag hinna med och då är det främst Brasilien,Irland,Japan och Hrekiska ön Santorini.

Detta är lite av min bucketlist men det kommer till grejer hela tiden jag skriver det i mina anteckningar. Det är nog viktigt att göra det, för man glömmer och man glömmer också att livet är ingen garanti. Det kan vara slut imorgon. Det knyter sig i magen när jag tänker på det.
Vill du dela med dig av 3 ting på din bucketlist? Skriv gärna till mig!
Har jag glömt något? Let me know! Before i die!

Lånad bild Santorini

Lånade bilder

(English translation from an translationprogram! )

Have you done a bucket list? Here is mine...

Being afraid of death is no news that it exists. I saw the program with Meltzer (Meltzer & Death) last night. I love such programs that are just as interesting and have to think about. I struggled with thoughts like: What are we all waiting for? Are we waiting for something fun to happen? Do we go around and just enjoy? Do we go around and take life for granded? Do we just live on the autopilot without thinking? Why not make a Bucketlist that is your own. Start off now, live the way you really want, so it's not too early to die soon. The hand on your heart now, to yourself and your life. What have you been up to? What do you want to do with your life before it's time to say thank you and goodbye. I think of death more now than before. There's some things I have alredy done that I wish to Do. Simple things and Some more... But it's just a pice of What i wish.

I've eaten pizza, pasta in Italy and tested limoncello. Eating dark chocolate icecream near Fontania di trevi, I have lived abroad, Learned a third language fluent (Portuguese), Experienced different feelings, love, happiness, sadness and jealousy, Sent a gift without sender to anyone, been on a Wedding, Read some books I have wanted to read, seen some movies I wanted to see but many are missing out to see, among other things, schindler's list. Been pregnant. Gave birth to a child. Bath in the sea when it rains, Slept on a beach, Tested waterscooter, Try caramel appels at Liseberg in Hothenburg, Had breakfast on a roof. Ate french soup, baguette and croissant in Paris. However, I forgot to test macaron so I'm going to go back. Tell My bonusparents Im Happy to have them in My life . kissed a stranger on the mouth that I thought was handsome (I was single) Talked and listened and got advice on life with older people. Made Many children laughing. Bake a good chocolate cake for someone special to me.

Yes, that list can also be done long but my bucket list I want to do, is so much longer. I did not think about putting this out, but I thought about it later. Why not? Experience the Carnival in Rio / Brazil

Write a Book

See some of my children's most important moments in life and telling them I'm glad I did not miss it.

Go to Santorini and have a really nice breakfast with Sandra

Bring my godson and my children on a trip to Portugal

Get really strong and fit once more

Come on my own business idea and make it real.

Sleep out under heaven with Jorge in one warm safe country

Send a bottle post

Run the mile in less than 1 hour

Learn how to meditate

Test to be a vegan in a month

Visit Lofoten in Norway

Eat picanha in Brazil

Clap an elephant (I've always wondered how they feel like wearing)

Seek my dream job

Jump in in a taxi and say Follow that car!

Travel alone somewhere

Start 1 collection

make a charity

Make life better for someone else

Live at a 5 star hotel for at least 1 night in addition to the usual

Eating ice cream at smultronstället in sweden (no I have not done it)

Going to the spa

Going a tuk tuk in Thailand

Going a cooking course

Offer / give a homeless something, but not money

get to know myself a lot better

Get to know Jorge more than anyone

Go to Håkan Hellströms concert in Gothenburg

Have at least 5 cookbooks for my children to bring along when they move out.

Give my children at least 3 books they should have read in their lives.

Overcome 1 fear

Riding island horse

Take my kids on a trip.

Successfully made a set of perfect chocolate pralines that shines (hard for me) put them in a nice box and give them away to someone special to me.

Bake a nice chocolate cake to a special person in my life (Want to do it again)

Learn How to Playing the Piano

Painting a Painting

Visit Ireland and see where my son spends a lot of his time and well there drinking a Guiness

To take a photo everyday 1 year and put on Facebook with a little text in English

To make a jar where the family can put in a note where they write about something that made them happy angry sadly happy during the past year when the year is over, we will open the can read and remember back together

Make a bucket list for each year

Make all the dishes in my favorite cookbook

Invite Jorge on a trip to Japan

Make a photo book with my photos

Write a letter to my children as they get when I'm not here anymore.

Send a gift to someone without writing a sender.

Make a dinner for my sisters

Forfill someone else's wish

Find something good in something bad

Feel proud of something I made for myself

See a basketball match in the United States with popcorn and Cola with Lourenco

Take daddy on dinner

Do a List with my favorite music

Make one arranged photo shoot

Take Valentino on the world on ice Disney

Leave a note in the cookbooks I borrowed at the library with my favorite recipe and my blog

Write a letter to myself that I'll open in 10 years

Eat on Paulos resturang pane fresco

Take a look at those words that pops up as I do not know what they mean

Go to Ben and Jerry's café in Stockholm

Put in a mentos in a coke with the kids

Go on a stand up comedy show with Jorge

Eat pizza in Malmö at Sandra Mastio

Make a list of my favorite music.

Make a list of my favorite quotes

See mom really in love and loved back

Go on a fashion / fashionshow with Ariadna

View all Morgan Freemans movies

There are many countries I wish to visit at least 4 of them I hope to catch up with Brazil, Ireland, Japan and the Greek Island of Santorini.

This is a bit of my bucket list but it's Coming up New stuff all the time I'm writing it in my notes. It's important to do that, because you forget and forget that life is no guarantee. It can end tomorrow. It taps into my stomach when I think about it. Do you want to share 3 things on your bucket list? Please write to me! Have I forgotten something? Let me know! Before i die!

Gillar

Kommentarer

Instagram

Instagram