Kirjoitustaidon vinkkinurkkaus!

Hellurei!


Höpisin Instagramin puolella julkaisutahdin muutoksista, ja ne ovat edelleen näkyvissä instan kohokohdissa :). Jatkossa siis kiireiden vuoksi en keskity julkaisemaan vain tiettynä päivänä ja tietyn monta kertaa viikossa, vaan julkaisen, kun postaus on valmis ja koen sen hyväksi ajankohdaksi. Mutta nyt postauksen pariin!

Olen siis lupaillut tehdä postauksen äidinkielen ylioppilaskokeista. Tulen siis kertomaan vinkkejä, ideoita ja tippejä mm. siihen, miten rakentaa tietynlainen vastaus tai mihin kiinnittää huomiota. Korostan, että tämä ja seuraavat postaukset on tehty omista muistiinpanoistani, eivätkä kaikki keinot ja tavat sovi kaikille. Olen kuitenkin pyrkinyt kokoamaan eri lähteitä käyttäen loogisen, tiivistetyn ja helppolukuisen "vinkkinurkkauksen", joka toivottavasti auttaa sinua joko kertaamaan, verestämään jo opittuja asioita tai parhaimmillaan oppimaan uutta! Olen aikoinaan tehnyt muistiinpanot omaan käyttööni kerratakseni ylppäreihin, ja lähteinä olen käyttänyt pääosin oppikirjaamme Särmää, opettajien tunneilla kyhäämiä muistiinpanoja sekä pienissä määrin Abitreenit-sivustoa. En ole opettaja enkä ammattilainen, vaan puhtaasti ainoastaan lukiosta valmistunut entinen opiskelija, joka jakaa omat muistiinpanonsa muille siinä toivossa, että ne voisivat auttaa myös muita :).Kirjoitustaidon kokeessa tärkeää on oma tulkinta ja omaperäisyys. Aloitus ja lopetus ovat tärkeitä, ja toisiin teksteihin tulee viitata oikein. Teksti varustellaan itse kehittelemällä otsikolla, ja kielioppivirheisiin YTL kiinnittää enemmän huomiota mitä lukutaidon kokeessa. Aineistoista voi olla joko samaa tai eri mieltä, ja niihin tulisi viitata sopivasti, muttei liikaa. Kokeen arvioinnissa huomio kiinnittyy kokonaiskuvaan, aineistovalintoihin sekä niiden käyttöön, tekstin rakenteeseen, kieleen ja tyyliin sekä omaperäisyyteen. Valitse oman esseesi aihe siten, että aineistot tukevat sitä. Yritä ottaa lähestymistavaksi sellainen pointti, josta sinulla löytyy sanottavaa. Huomaa, että lukija ei tunne aineistoja, joten muista alkuun avata valitsemasi aineistot muutamalla virkkeellä, jonka jälkeen voit tukea omia väitteitäsi viittaamalla aineistoihin ja ottamalla niistä joko referoitua sisältöä tai suoria ja epäsuoria lainauksia. Referointia suositellaan enemmän, mutta jos aineiston laatija on esim. kirjoittanut mielestäsi loistavan virkkeen, voit sen lainata suorasti halutessasi.

HUOM! Katso tarkemmin Abitreenien sivustolta kirjoitustaidon kokeen rakenne ja oppikirjastasi lainaamiseen ja viittaamiseen liittyvät säännöt, jos koet sen tarpeelliseksi!ESSEEN ALOITUS:


Aloituksen voit tehdä monella eri tapaa: joko aloitat suoraan lähdeviittauksesta, menet suoraan asiaan tai kyhäät alkuun oman "alkuspiikin". Aloitustapoja on yhtä monia kuin mitä äidinkielen kokeen kirjoittajia, joten on vaikea neuvoa tietynlaiseen aloitustapaan. Tässä kuitenkin muutamia:

1. lähdeviittaus aineistoon

Voit aloittaa tekstin siten, että kerrot heti, mitä aineistoja käytät ja mitä pointteja otat esiin aineistosta. Muista ottaa aineistosta aina esille kirjoittajan nimi, aineiston otsikko tai nimi, julkaisuajankohta ja -paikka, tekstilaji. Pieni aineiston avaaminen on myös tarpeen. Valitse 2 tai useampi aineisto, joista kuitenkin yhtä käytät ikäänkuin "pääaineistona". Aineistoihin ei tarvitse viitata molempiin yhtä paljon, vaan toinen voi olla suuremmassa roolissa esseessäsi. Älä kuitenkaan unohda toisen aineiston olemassaoloa, vaan pyri viittaamaan siihenkin sopivassa määrin. Voit kirjoittaa esim. näin:

Iida Nieminen selostaa J.A.Juvanin näkemyksiä artikkelissaan "Vuoden nuori taiteilija sisuuntui perussuomalaisten vaalivoitosta ja kuvasi itsestään Pornokalenterin" (3.7.2018, HS) sekä päästää Juvanin avaamaan artikkelissa oman näyttelynsä taustoja sekä ideologiaa.

(katkelma kopioitu suoraan omasta kirjoitustaidon harjoitusesseestäni)

Aineistoon viittaamisen jälkeen voit pohtia sitä, miten aineisto liittyy oman esseesi aiheeseen ja miten saat kytkettyä aineiston yhteneväksi esseesi kanssa. Voit kritisoida, olla samaa tai eri mieltä, ottaa muutamia pointteja tai lainauksia, oman tyylisi mukaan!

2. Aloituksen oma höpinä

Voit aloittaa esseesi myös siten, että kehittelet alkuun esim. kuvitteellisen ongelman, tilanteen, tapahtuman tai muun pätkän, joka lopulta joko johdattelee tai kehittelee oman esseesi aihetta. Aloitus voi olla pohtiva, kertova, kuvaileva, mielipiteen avaava tai havainnollistava, jonka jälkeen voit vasta myöhemmin viitata ykköskohdan aineistoon viittaamisella ja ottaa aineistot mukaan esseeseesi. Esseen ei tarvitse siis alkaa aineistojen esittelemisellä, vaan ensimmäinen kappale saa olla myös puhtaasti vain omaa tekstiä.


Muista myös aiemmassa postauksessa mainitsemani ongelmapuu-menetelmä tai ongelmanratkaisumalli! Jos kirjoitustaidon esseen kirjoittaminen on sinulle haastavaa, niin suosittelen katsomaan juurikin mainitsemani mallit, joiden mukaan esseetä voisi lähteä rakentamaan.


ESSEEN KESKIOSA:


Aloituksen jälkeen voitkin keskittyä vain kirjoittamiseen. Kun olet jo esitellyt ensimmäisen aineiston ja kirjoittanut siitä, voit viitata toiseen aineistoon vaikka vasta kolmannen tai neljännen kappaleen kohdalla. Molempia aineistoja ei tarvitse käyttää yhtä paljon, vaan jos toinen aineisto on loistavan osuva omaan aiheeseesi, voit keskittyä siihen enemmän kuin toiseen. Pidä huolta kirjoittaessasi, että pysyt oman esseesi mukaisella kannalla, eikä punainen lanka huku kappaleiden varrella. Ota selkeä näkökulma aiheeksi, jotta siitä on helppo pitää kiinni. Muista, että oppiainerajoissa ei tarvitse pysyä. Jos olet esimerkiksi hyvä biologiassa, voit luoda loistavan tekstin käyttäen hyväksesi biologian käsitteitä ja tietämystäsi, ja käyttää osaamistasi yhtenä perusteluna väitteillesi. Muista, ettei sinun tarvitse olla aineistojen kanssa samaa mieltä, vaan voit esittää omiakin perustelujasi puolesta tai vastaan. Yritä ottaa mahdollisimman monta perustelua huomioon, ja selittää pointtiasi muullakin tavalla kuin että "se nyt vain on näin, tämä on oma mielipiteeni". Yritä kuitenkin saada oma äänesi kuuluviin, purkaa omia ajatuksiasi sekä havainnollistaa niitä esseeseesi, muistaa kielellisten valintojen tärkeyden sekä olla persoonallinen.

Esimerkiksi: "Nainen odottaa junaa, joka on myöhässä."

VS

"Juna on myöhässä aikataulusta. Nainen vaihtaa jalalta jalalle vilkuillen samalla kelloaan, ja pelko hänen sisällään kasvaa."

Aineistoihin perusteellisen viittaamisen jälkeen muista mainita aineistoja aina vähän väliä, mutta kuitenkin niin, että oma pohdintasi ja oma tekstisi on pääosassa esseetä. Voit todeta vaikkapa näin: "Kuten Nieminen artikkelissaan muistutti, niin kehojen tasa-arvon tulisi olla itsestäänselvyys eikä asia, josta taistella." Sen jälkeen voit jatkaa oman mielipiteesi pohjustamista ja selittämistä, ja ottaa kantaa, pohtia tai arvioida lisää.


ESSEEN LOPETUS:


Kun olet tullut kohtaan, jossa pitäisi kirjoittaa viimeinen kappale ja lopettaa essee, ahdistus voi iskeä jälleen. Lopetus on yhtä tärkeässä roolissa esseessä kuin aloituskin, ja lopetuksen tulisikin kruunata esseesi. Lopetukseen kannattaa koota ns. tiivistelmä, jossa muistutat lukijaa omasta mielipiteestäsi tai mainitset vaikkapa oivalluksia, joita olet tekstin aikana hoksannut esseessäsi. Lopetus voi kytkeytyä alkuun tai jättää aukon, jota lukija jää pohtimaan. Voit todeta esseesi väitteen ääneen, tai muistuttaa pohdinnoistasi.OMA LOPULLINEN KIRJOITUSTAIDON ESSEENI ÄIDINKIELEN YLPPÄREISSÄ:


Valitsin aiheeksi "Yksilöt ja brändääminen". Otin näkökulmaksi sen, miten jokainen yksilö on oman elämänsä brändi, jota se kehittää, markkinoi ja hallitsee. Luin samalla psykologian ylioppilaskokeeseen, joten psykan termit olivat hyvin mielessä, ja niitä oli helppo sisällyttää esseeni väitteiden tueksi. Puhuin siis käytännössä psykologiasta tutusta käsitteestä eli identiteetistä, mutta brändin ja talouskäsitteiden valossa. Yritin pitää jatkuvasti punaisen langan mielessäni, ja kytkin käsitykseni brändistä valitsemiini aineistoihin. Sain opettajalta positiivista palautetta omaperäisyydestä. :) Aloitin esseeni omalla pohdinnalla, jonka jälkeen otin käsittelyyn ensimmäisen aineiston. Vasta muutaman kappaleen jälkeen otin käsittelyyn toisen aineiston, ja kytkin sitä myös ensimmäiseen aineistoon. Lopetuksessa kokosin aineistot ja omat pohdintani yhdeksi tiiviiksi kokonaisuudeksi, ja mielestäni onnistuin esseessäni hyvin.

Tässä siis yksi esimerkki siitä, miten monella tavalla kirjoitustaidon esseitä voi kirjoittaa! :)


Lukemisiin, Nitta <3


Tuliko sinulla vinkkejä tai hyviä huomioita mieleen? Tahdotko kommentoida jotain ehdottamaani tippiä? Herättikö postaus jonkinlaisia ajatuksia? Kommentoi alle tai ota yhteyttä! :)


instagram ja snapchat: nittakangas

s-posti: [email protected]


Tykkää-merkinnät

Kommentit