1. ​De olympiska spelen äger rum med jämna ................., närmare bestämt vart fjärde år 
  2. Vera och Henrik har firat guldbröllop. De har hållit ihop sedan de var unga.
  3. Det krävs goda språkkunskaper för att kunna använda rätt ord i rätt sammanhang.
  4. Alexander är jättetrött, för han har varit vaken 36 timmar i sträck.
  5. Leksaker av trä är hållbara. De går inte sönder så lätt.
  6.  Man bör inte försöka att

* att hålla ihop _ höll, har hållit = är tillsammans, samarbeta​
* sammanhang, -et = logisk ordning
* I ett sträck = oavbrutet
* Hållbar (a) = stark
Design your blog - select from dozens of ready-made templates or make your own; simply “point & click” - Click here

Likes

Comments

KOM IHÅG DET DU VILL MINNAS

Inlärningsknep. Olika tekniker för att plugga effektivare och klara proven.

Provet ligger farligt nara - bara en kväll till att plugga och ingenting tycks ha fastnat. Hur ska man egentilgen göra för att komma ihåg det man vill lära sig? Var lugn, det finns olika inlärningsknep.

De flesta inlärningstekniker bygger på nyckelbegreppen organisation, visualisering, och association.
Ett exempel av hur man kan göra är att bilda akronymer. I grekisk mytologi fanns nio sånggudinnor, muserna. Dessa beskyddade diktning, konst, och dans. Deras namn var Thai, Erato, Melpomene, Polymmia, Kalliope, Urania, Terpsikore, Euterpe, och Kleio.
Många konstiga namn att hålla reda på, men i stället av att försöka samla dem alla på ett ställe gör man om det hela till endast ett namn av begynneslebokstäverna, attså Tempkutek. Visserligegn också ett konstigt namn,... det är lättare att minnas ett än nio sådana i minnet.
Vid provet associerar du fram de andra namnen genom att som vanligt leta i minnet men nu har nu hjälp av begynneslebokstäverna.

Ett annat exempel är de olika parlamenten i Norden. Farrs och Dis- FN är det enda du behöver minnas: folketinget i Danmark, alltinget på Island, riksdagen i Sverige, riksdagen i Finland, och stortinget i Norge.
Här kan du alltså utnyttja dubbel ackronymsättning genom att lära dig både namnen på parlamenten (Farrs) och länderna i samma ordning (Dis-FN)
Märkte du att du tog hjälp av organisation och visualisering här? Först var du tvungen att organisera muserna och parlamenten i en sådan ordning att det gick att bilda ord av dem. Sedan måste du associera till bokstäverna i början av orden för att komma fram till vad du ville minnas.

En annan teknik är det teleskopiska tänkandet, vilken går ut på att du börjar med de yttersta konturerna av ett ämne. Därefter tar du dig inåt till de mer detaljerade bitarna tills du kommit så pass djupt som du ville.
Ett exempel: du har geografi och ska lära dig världskartan. Först börjar du med de sex världsdelarna
, Europa, Oceanien, Sydamerika, Nordamerika, Asien, och Afrika. Sedan tar du dig inåt till den mer ingående informationen, kanske vilka länder som ligger i varje enskild världsdel, vilka städer, vilket samhällsliv och så vidare kommer sedan.
Ersättningsbilder är ytterligare en teknik. Den fungerar på så sätt att man hittar på bilder som kan representera centrala ord eller begrepp. En bild av en känguru kan exempelvis stå för Australien.
Ord- och bildleken "ersättningsord" kan också användas om du ska lära dig nya ord, på svenska eller på något annat språk.
Några svenska exempel: Tautologi är en onödig repetition av samma sak fast med andra ord, till exempel "en ogift ungkarl". Använder du dig av tekniken ersättningsord överför du helt enkelt det svårare ordet till ord som du redan kan och som liknar det nya ord.


1. att fastna = stannar kvar, blir fast
2. att hålla reda på = keep track of
3. visserligen...men... = indeed,... but...
4. att leta efter ngt/ngn = försöker hitta ngt, söker...
5. att komma fram = blir bekant, framkommer, kommer till kännedom.
6. att associera till = kopplar samman eller förknippar tänkar
7. inåt = i riktning mot det inre av
8. Ytterligare = dessutom
9. Onödig = inte nödvändig
10. att överföra = flyttar från en punkt till en annan (transfer, transmit)
11. att likna =är lik, påminner


Likes

Comments