Vågen....

Förra veckan
70,6 kg

Denna vecka
70,0 kg

Blir
-0,6 kg
👍👍👍👍

Gillar