Vågen

Förra veckan

70,0 kg

Denna vecka
70,3 kg

Blir +0,3 kg

Gillar