Vågen

Förra veckan
77,7 kg

Denna vecka
77,0 kg

Blir
-0,7 kg

Gillar