Vågen

Förra veckan

76,5 kg

Denna veckan

76,5 kg

Blir

+/-0 kg

Gillar