Dag 347

347. Hiss & Diss - Alkohol

Hiss hmm egentligen finns det inget hiss med alkohol....

Diss att det har förstört mångas liv......

Gillar