Dag 233

233. Om andra människor kommenterar din klädstil (positivt och negativt), vad gör du då?

Om det är positivt säger jag tack

Om det är negativt tar jag ej åt mig

Gillar