Dag 203

203. Röstar du på samma parti nu som första gången du fick rösta? Om inte, vad fick dig att ändra dig?


Röstar alltid på samma😊

Gillar