Dag 114

114. Om du grävde ner en tidskapsel idag, vad skulle du lägga i den?


Hmmm skulle lägga ner en mobil ett brev o lite fotografier och en 20 o 50 o 100 lapp samt 1o5 o10 kronor

Ja det skull jag lägga i en tidskapsel😊😊

Gillar