Hur Molnbaserade Videkonferenser Förändrar Företags Kommunikation

I globaliseringens tidsålder blir det alltvanligare att vi behöver träffa kollegor eller affärspartners som befinner sigi andra städer, och till och med på andra sidan jorden. Inget kan ersätta detpersonliga mötet, men att resa fysiskt kan vara både kostsamt, ineffektivttidsmässigt och dåligt för miljön. Då kan videokonferenser vara ett braalternativ, som låter parterna se varandra och notera kroppsspråk, såväl somdet som sägs.

Men fram tills nyligen har det var dyrt ochsvårmanövrerat att hantera den tekniska sidan av att sätta upp en lyckadvideokonferens.

Enklare,billigare och mera tillgängligt

Men med molnbaseradtjänst för affärskonferenser har hanteringen förenklats avsevärt. Genom attallt går via molnet krävs inte längre samma dyra utrustning eller dyrspecialutbildad personal som kan sköta den, för att garantera god kvalitet påvideosamtalen.

Med molnbaserade tjänster blir konferensenmöjlig att delta i, från ett klassiskt videokonferensrum, men även via en ipadeller en laptop. Videokonferenser har helt enkelt aldrig varit så tillgängligasom nu!

Eftersom konferenser som är molnbaserade skötsfrån ett och samma ställe, molnet, så undviker man vanliga tekniska problem somkan uppstå när olika samtal ska kopplas ihop på olika vis, som det brukar blipå traditionella videokonferenser. Saker görs på samma vis, varje gång.Eftersom formaten är fasta så krävs heller inte att företagen har personal somständigt håller sig uppdaterad med alla möjlig typ av programvara, eftersommolntjänsten har förvalda format som alltid är desamma. Skulle något ändras ärdet molntjänsten som får utbilda sin personal, inte användarna.

Och när videkonferensen flyter på utan problemblir medarbetarna mer positiva till att använda tjänsten, vilket medför att företagetsmindre investering ger ännu mer tillbaka.

Störresäkerhet tack vare molnet

Säkerheten är en annan aspekt där molnbaseradetjänster för affärskonferenser har en fördel gentemot traditionellavideokonferenser. Dessutom har varje möte en unik passerkod, som gör att det ärlätt att kontrollera vem som medverkat. Om så skulle önskas är det lätt attutesluta mötesdeltagare.

Molnbaserad tjänst för affärskonferensererbjuder spännande möjligheter för små och stora företag som vill använda sigav videokonferenser för att mötas och utbyta idéer på ett sätt som kännslevande och kreativt. Och med den nya tekniken kan mötena hållas med mindretekniskt strul och på ett säkrare sätt samtidigt som det blir billigare. Detverkar som att videkonferenser som distribueras via molntjänster har kommit föratt stanna!

  • teknik
  • 59 visningar

Gillar

Kommentarer